Polityka zagraniczna – Republika Bialeńska Przeskocz do treści

Polityka zagraniczna

DOKTRYNA POLITYKI ZAGRANICZNEJ
REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ

Republika Bialeńska jest demokratycznym państwem prawa opartym o ideały wolności, równości jednostek, grup społecznych i narodów, tolerancji, pacyfizmu i globalnej przyjaźni. Polityki zagraniczna naszego państwa ma za zadanie obronę oraz propagowanie tych wartości wśród obcych narodów we wszystkich częściach Mikroświata.

MISJA PAŃSTWA BIALEŃSKIEGO

Republika Bialeńska jest obecnie drugim pod względem liczby weryfikowalnych obywateli oraz  pierwszym pod względem aktywności społecznej na forum polskim państwem wirtualnym. Zobowiązuje nas to przede wszystkim do aktywnego uczestnictwa w rozwoju mikroświata we wszystkich jego płaszczyznach, współtworzenia ładu międzynarodowego oraz promowania Mikroświata poza nim.
Jako jeden z najznaczniejszych liderów mikroświata powinniśmy świecić przykładem, nieść kulturę i rozwój nawet w najwolniej rozwijające się części Pollinu oraz być w awangardzie rozwoju cywilizacyjnego, aktywnościowego oraz jakościowego.

STOWARZYSZENIE BIALEŃSKO-BRODRYJSKO-HASSELANDZKIE

Jesteśmy dumni z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Carstwem Brodryjskim oraz Królestwem Hasselandu. Pomimo pewnych historycznych i obecnych nieporozumień, umowa ta przynosi wszystkim stronom wiele korzyści.
Bialenia jako państwo antyimperialistyczne nie narzuca swojej kultury i sposobu życia państwom stowarzyszonym. Uważamy, że każde państwo powinno mieć swój indywidualny i wyjątkowy charakter, który wspieramy w Hasselandzie i Brodrii.
Państwo bialeńskie jest otwarte na rozszerzenie stowarzyszenia o kolejne mikronacje. Uważamy, że przyjazne współistnienie i stała wymiana informacji i kultury sprzyja wzrostowi aktywności, a także otwartości na innych. Jesteśmy zdania, iż jak najwięcej mikronacji o wspólnych, humanistycznych wartościach powinno stworzyć wspólny organizm, który nie może jednak w żaden sposób ingerować w suwerenność kulturalną żadnego z państw.

SOJUSZNICY PAŃSTWA BIALEŃSKIEGO

Republika Bialeńska pozytywnie odnosi się do zawierania sojuszów z innymi mikronacjami. Powinny one opierać się o wspólne cele i wyzwania oraz wyznawanie podobnych wartości.
Naszymi potencjalnymi sojusznikami są stabilne państwa prawa, szanujące wolność i nastawione pokojowo. Tolerowanie działania klonów wyklucza daną mikronację z naszego pola zainteresowania. Najchętniej współpracujemy z krajami liberalnymi, zainteresowanymi wspólnym rozwojem i integracją. Dodatkowymi atutami mogą być demokracja lub narracja wywodząca się z łacińskiego kręgu kulturowego.
Republika Bialeńska szczególną wagę przykłada do relacji z państwami Orientyki i Vaarlandu, dostrzegając w nich równoważnego partnera do dialogu i współpracy.

BIALEŃSKA ROLA NA KONTYNENCIE PÓŁNOCNYM

Bialenia jest zdecydowanie najaktywniejszym państwem nordackim. W stosunku do pozostałej części kontynentu cechuje nas stabilność, wysoki poziom rozwoju oraz kultury politycznej. Republika postanawia jednak nie zamykać się na swoich sąsiadów. Uważamy, iż naszą powinnością jest niesienie polityki prometejskiej wobec państwa chętnych do przyjęcia naszej pomocy. Nie może to jednak wiązać się z lekceważeniem unikatowej kultury któregokolwiek z nordackich państw.
We wspólnym interesie jest rozwój jak największej liczby państw Kontynentu Północnego, przeciwdziałania kloningowi oraz niestabilności. Dlatego też postanawiamy dążyć do reaktywacji Rady Nordaty, która składałaby się ze wszystkich chętnych do współpracy i trwałych państw na kontynencie. Nordata powinna stać się istotnym i wartościowym miejscem na mapie Pollinu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY LIDERAMI

Po ujawnieniu afery kloningowej w Al Rajnie, Sarmacja i Bialenia pozostały największymi i najaktywniejszymi mikronacjami. Historia naszych relacji jest bardzo napięta, jednakże stoimy na stanowisku, iż w obecnej sytuacji, w imię wyższego celu jakim jest zatrzymanie depopulacji mikroświata, powinniśmy zjednoczyć się w kwestiach takich jak wspólna promocja mikroświata i jednolita linia polityki zagranicznej, zwłaszcza wobec nowych mikronacji.
Chcielibyśmy ostatecznie uregulować granice oraz zawrzeć chociaż podstawowe stosunki międzynarodowe. Jesteśmy przeciwko czyjejkolwiek dominacji. Nie widzimy też potrzeby rozliczania się z przeszłości. Każdy naród powinien utrzymać swoją tożsamość i historię, lecz jednocześnie otworzyć się na współpracę opartą na wspólnych korzyściach.

 


Lista państw uznawanych przez Republikę Bialeńską, zgodnie z ustawą o kryteriach uznawania innych mikronacji

Stan na 16 sierpnia 2016 r.