Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Budowa infrastruktury lotniczej na Anatolii
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Siły Powietrzne przy współudziale jednostek budowanych 3 BLog oraz wyznaczonych przez Dowództwo SZ RB sił logistycznych z terenu Bialenii rozpoczęły tworzenie infrastruktury lotniskowej na Anatolii.

Infrastruktura ta będzie oparta (na razie) na dwóch dużych bazach lotniczych z kolejnymi numerami 11 i 12. Będą to bazy przeznaczone do stacjonowania (w każdej bazie) na stałe dwóch eskadr wielozadaniowych samolotów myśliwskich oraz dwóch eskadr lotnictwa patrolowo-szturmowego. Jednocześnie bazy będą mogły przyjmować w celu czasowego stacjonowania kolejne eskadry ze skrzydeł lotniczych stacjonujących na Wyspie Bialeńskiej np. w celu treningów, udzielenia wsparcia itp.

Ze względu na konieczność ograniczenia kosztów i przyspieszenia czasu budowy obie bazy będą bardzo do siebie podobne. Obie będą miały po dwie drogi startowe o wymiarach 3000x60m i 2000mx45m - i zostaną zbudowane w najwyższej klasie czyli umożliwią przyjmowanie w zasadzie wszystkich istniejących statków powietrznych, łącznie z największymi.

Plany nowo budowanych baz sił powietrznych na Anatolii:
[attachment id=1 msg=10889]

[attachment id=2 msg=10889]

Ze względu na fakt, że armia nie dysponuje możliwościami budowania pasów startowych o takich parametrach - ich budowa zostanie zlecona firmie cywilnej (FDB KJM) i opłacona ze środków budżetu SZ RB. Wojskowe służby budowlane stworzą pozostałą infrastrukturę bazy.

Ponieważ na Anatolii nie ma odpowiedniej infrastruktury miejskiej, to w ramach budowy bazy powstanie również pełna infrastruktura mieszkalna dla personelu wojskowego bazy oraz personelu pomocniczego. Z założenia bazy mają być dużymi kompleksami samowystarczalnymi pod względem infrastruktury - do czego zmusza specyficzna sytuacja na Anatolii.

Bazy terenowe Sił Powietrznych

Ze względu na ogromny obszar te dwie bazy nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb lotnictwa, aby umożliwić patrolowanie obszaru Anatolii - koniecznym więc jest rozmieszczenia samolotów patrolowo-szturmowych na większym obszarze. W związku z tym armia buduje sieć baz terenowych, przystosowanych do bazowania lotnictwa lekkiego.

Obecnie tworzonych jest 12 takich baz - przy założeniu, że w każdej z nich będzie stacjonował jeden 4-samolotowy klucz z jednej eskadry patrolowo-szturmowej. Każda eskadra będzie miał więc 3 takie bazy, a jeden klucz (oraz samoloty rezerwowe) będzie stacjonował w macierzystej bazie lotniczej (11 lub 12 BSP).

Bazy są budowane przez armię, z materiałów prefabrykowanych (koszty i tempo prac) i wg jednolitego projektu zawierającego:
- drogę startową o długości 800m, zdolną do przyjmowania samolotów lekkich (aktualnie AP-3) oraz niewielkich maszyn transportowych klasy STOL (w SZ RB reprezentuje ją C-1) o masie do 30 ton;
- trzy prefabrykowane hangary;
- budynek kontroli lotów;
- niewielki budynek techniczny;
- skład paliwa.

Plan bazy terenowej.
[attachment id=3 msg=10889]

Bazy będą również mogły być wykorzystywane przez śmigłowce należące do jednostek aeromobilnych wojsk lądowych. Ze względu na bliskość wybrzeża (bazy są ulokowane tak aby umożliwić patrolowanie również wód przybrzeżnych) z baz będą mogły korzystać także służby ratownictwa morskiego. Część baz jest już w trakcie prac wykończeniowych.