Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Kongres Stronnictwa Rojalistyczno - Konserwatywnego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Wasza Carska Mość!
Jaśnie Wielmożni Panowie!


Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na obradach pierwszego w historii Kongresu Stronnictwa Rojalistyczno - Konserwatywnego. Pierwszorzędnym celem, dla którego pozwoliłem sobie zwołać niniejsze gremium były sprawy stricte formalne - Statut, Kodeks Honorowy. Kolejna kwestia to zagadnienie dalszej działalności Stronnictwa - wyznaczenie długodystansowych celów, ale także przygotowanie konkretnego planu restauracji monarchii. Naturalnie wymagać to będzie spisania (w nieco bardziej konkretnej formie) programu Stronnictwa. Mam nadzieję, że uda się Nam przeprowadzić dyskusję podług planu, który opublikowałem w mojej enuncjacji.

Cytat:1/ Oficjalne rozpoczęcie obrad - przemówienie Prezesa
2/ Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do Stronnictwa, który złożyć raczył Jaśnie Oświecony Kniaź Andrzej Swarzewski
3/ Debata nad przyjęciem Statutu Stronnictwa Rojalistyczno - Konserwatywnego - wnioski, dyskusja oraz głosowanie
4/ Debata nad przyjęciem Kodeksu Honorowego Stronnictwa Rojalistyczno - Konserwatywnego - wnioski, dyskusja, głosowanie
5/ Działania Stronnictwa - dyskusja, opinia członków o dotychczasowych działaniach oraz przedstawienie planów na przyszłość
6/ Miejsce na składanie wolnych wniosków

Z przyczyn wiadomych zrezygnujemy z punktu drugiego. Proszę tedy o potwierdzenie swej obecności oraz składanie propozycji odnośnie pozycji w przyszłym Statucie.
Potwierdzam obecność.
Potwierdzam obecność.
Prosiłem by składać także propozycje ewentualnej zawartości Statutu...
Potwierdzam obecność
Również potwierdzam.
Cytat:
Statut Stronnictwa
Rojalistyczno - Konserwatywnego


z 23 dnia lutego Anno Domini 2015

[Obrazek: 150px-Krzy%C5%BC_lotary%C5%84ski.png]

[font=georgia]Articulus Primus
1) Stronnictwo Rojalistyczno - Konserwatywne, zwane dalej stronnictwem jest ugrupowaniem politycznym, działającym na terytorium Republiki Bialeńskiej.
2) Siedzibą stronnictwa są Okopy Świętej Trójcy w lennie Frassati.
3) Emblemat stronnictwa, używany we wszystkich dokumentach, wydawanych przez stronnictwo, reguluje załącznik nr 1.

[font=georgia]Articulus Secudnus
1) Jednoosobową władzą stronnictwa jest Prezes, do którego prerogatyw należy:
- przyjmowanie nowych członków do stronnictwa;
- wydalanie ze stronnictwa;
- uchwalanie programu stronnictwa;
- podejmowanie decyzji o wprowadzeniu dyscypliny partyjnej;
- ogłaszanie enuncjacji, dotyczących funkcjonowania stronnictwa oraz działalności jego członków.
2) Kolektywną władzą stronnictwa jest Kongres, składający się ze wszystkich członków stronnictwa, do prerogatyw Kongresu należą:
- uchwalanie, za zgodą Prezesa Statutu oraz Kodeksu Honorowego stronnictwa;
- wybieranie oraz odwoływanie Prezesa bezwzględną większością głosów, na wniosek jednego z członków stronnictwa.

[font=georgia]Articulus Tertius
1) Członek stronnictwa ma obowiązek:
- postępowania zgodnie z Kodeksem Honorowym stronnictwa;
- przestrzegania niniejszego statutu stronnictwa;
- głosowania według programu stronnictwa tudzież własnego sumienia;
- przestrzegania dyscypliny partyjnej.
2) Członek ma prawo do:
- udziału w obradach Kongresu
- wyboru Prezesa
- kandydowania na Prezesa

[font=georgia]Articulus Quatrus
1) Poprawek w niniejszym statucie może dokonać Kongres większością kwalifikowaną 3/5.
2) Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą opublikowania.
Cytat:[align=center][font=georgia]Załącznik nr 1.

[Obrazek: 150px-Krzy%C5%BC_lotary%C5%84ski.png]

Oto moja propozycja statutu. Jak Szanowni się nań zapatrują?

Program dobry, aczkolwiek mam jedno pytanie:
Cytat:- głosowania według programu stronnictwa tudzież własnego sumienia;
Co w przypadku sprzeczności?
Statut*

Hmm...
Cytat:- partycypowania w głosowaniach oraz kierowania się w nich program stronnictwa tudzież własnym sumieniem;
Ale co to zmienia? Chodziło mi o sytuację, gdy czyjeś własne sumienie mówi co innego niż program stronnictwa.
Zrozumiałem o co Panu chodzi. ;D Może niezbyt to wybrzmiało, ale chciałem by słówko "kierować się" otworzyło widełki. Może tak będzie wyraźniej?

Cytat:    - partycypowania w głosowaniach oraz kierowania się w nich program stronnictwa lub własnym sumieniem, pamiętając o największej wartości, czyli bialeńskiej racji stanu;
O, tak jest ładnie. Smile
A zatem jeśli nikt nie ma nic do dodania, to możemy przejść do głosowania, które potrwa 24 godziny.
Za.
Za.
Za
Za.
Ogłaszam zatem, iż Statu Stronnictwa został przyjęty. Takoż tedy czas nam przejść do kolejnego punktu obrad, a mianowicie debaty nad Kodeksem Honorowym. Czyli zbiór powszechnie przyjętych norm dobrego oraz godnego postępowania oraz sankcji, które przypadają za załamanie ichże. Zachęcam zatem Szanownych Państwa do zgłaszanie pozycji, które mogłyby w takowym Kodeksie się znaleźć. Debata potrwa do środy wieczorem.
Szanowni,
obrady troszku nam się rozciągnęły w czasie, tedy postanowiłem je wznowić. Oto propozycja Kodeksu Honorowego, jak się na nią zapatruje Kongres?

Cytat:
[font=georgia]Kodeks Honorowy

z xx dnia marca Anno Domini 2015

[Obrazek: 150px-Krzy%C5%BC_lotary%C5%84ski.png]

[font=georgia]Articulus Primus
1) Honor winien być najwyższą wartością i cnotą dla każdego członka Stronnictwa Rojalistyczno-Konserwatywnego.
2) Prawo honorowe obowiązuje zatem wszystkich członków tegoż Stronnictwa.

[font=georgia]Articulus Secudnus
1) Jako postępowanie honorowe rozumie się rozprawę dotyczącą złamania prawa honorowego, toczącą się przed Sądem Honorowym.
2) W skład Sądu Honorowego wchodzi Prezes Stronnictwa wraz z członkiem, posiadającym najwyższy tytuł arystokratyczny.

[font=georgia]Articulus Tertius
1) Przestępstwami przeciw honorowości są:
- zdrada stanu
- niedotrzymanie słowa honoru
- składanie fałszywych zeznań
- rozsiewanie fałszywych plotek, celem obrazy innej osoby
- notoryczne i zuchwałe występowanie przeciw prawu
- zniesławianie oraz pomawianie innej osoby bądź instytucji, celem osiągnięcia konkretnych korzyści
- obraza czci osoby honorowej
- bezprawne przywłaszczanie sobie tytułów, orderów, odznaczeń
- niestawienie się na postępowanie honorowe
- występowanie przeciw własnej rodzinie
2) Sankcjami za przestępstwo przeciw honorowości są, w zależności od rangi i znaczenia popełnionego czynu: nieodwracalne pozbawienie honoru, zawieszenie w prawach honorowych.

[font=georgia]Articulus Quatrus
Zapisy niniejszego Kodeksu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia.
Podoba mi się, to może nadać Bialenii ciekawy klimat. Wink
Stron: 1 2