Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Rozporządzenie MKiS ws. zmiany Statutu BZS
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: szRw4s6.png]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SPORTU WS. ZMIANY STATUTU BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
z dnia 3 lutego 2016 r.

Art. 1 [Zmiana Statutu]
a) Punkt 1 Art. 6 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego zmienia swoje brzmienie na:
[quote]1. Związkiem kieruje minister właściwy ds. sportu, który:
b) Art. 8 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego zmienia swoje brzmienie na:
Cytat:Decyzję w sprawach, które nie są umieszczone w niniejszym Statucie podejmuje minister właściwy ds. sportu.
c) Punkt 1 Art. 9 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego zmienia swoje brzmienie na:
Cytat:1. Zmianę statutu Związku może dokonać tylko stosowny minister.
d) Wykreśla się punkt 4 Art. 7 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego
e) Punkt 2 Art. 7 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego zmienia swoje brzmienie na:
Cytat:2. Dołączenie do BZS odbywa się poprzez złożenie wniosku i jego akceptacji przez ministra właściwego ds. sportu,
f) Punkt 3 Art. 7 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego zmienia swoje brzmienie na:
Cytat:3. Członek jest zobowiązany dostosować się do założeń statusu oraz wykonywać polecenia zlecone przez ministra właściwego ds. sportu.
g) Wykreśla się punkt 2 Art. 6 Statutu Bialeńskiego Związku Sportowego


Art. 2 [Wejście w życie rozporządzenia]
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Minister Kultury i Sportu
/-/ Frederick Hufflepuff