Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt poprawki do dekretu o gospodarce.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Przedstawiam projekt poprawki do dekretu o gospodarce. Mam nadzieję, że zawarte w niej zapisy ułatwią działalność gospodarczą w Carstwie.

Art 1

1. Do aktu dumy bojarów dot. gospodarki Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego dodaje się artykuł 6.
2. Treść owego artykułu to:
1 Przetarg może zostać ogłoszony przez każdego obywatela Carstwa.
2. Przetarg to proces znajdywania firm chętnych do wykonania czegoś.
3. Aby ogłosić przetarg należy założyć o nim temat.
4. W temacie owym muszą się znajdować:
- informacje o miejscu inwestycji,
- materiałach potrzebnych do niej,
- kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
- i o wielkości obiektu.
5. Najważniejszym kryterium w przetargach państwowych jest wiarygodność firmy.
6. W przetargach prywatnych otwierający sam ustala sobie kryteria.

ART 2

1 Poprawka wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.
(12.03.2016, 20:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): [ -> ]Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.
(12.03.2016, 20:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a): [ -> ]Popieram. Zalecam przedstawienie poprawki Dumie po wyborze Marszałka.

Dziękuję za poparcie.
Szanowny Panie Ministrze!

Przedstawiam projekt który ożywiłby nieco naszą gospodarkę. Przed przekazaniem go Dumie, pragnę dać do Ministrowi do oceny, ponieważ akt ten jest bardzo mocno powiązany z działalnością Ministerstwa.Cytat:
Akt
Dumy Bojarów
dot. wynagrodzeń i podatków w gospodarce Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego

z dnia xx marca Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]
Art.1.
[Regulacje podstawowe]
1. Niniejszy akt reguluje wynagrodzenia i podatki, które obowiązują w Carstwie Brodryjskim.

Art.2.
[Ziemia]
1. Podstawowym bogactwem obywateli brodryjskich jest ziemia, której wielkość wyraża się w dziesięcinach brodryjskich (db)
2. Ziemia generuje określone dochody, które opisane są w ADB 4/2015

Art.3.
[Wynagrodzenia]
1. Prócz zysków z ziemii, obywatele brodryjscy mają prawo do otrzymywania wynagrodzeń za pełnione funkcje.
2. Wynagrodzenia te otrzymuje za miesiąc każdy:
- Obywatel brodryjski 70 SO
- Poseł w Dumie Bojarów 140 SO (+15 SO Marszałek)
- Minister 200 SO (+ 15 SO Kanclerz)
- Osoba pełniąca inne funkcje publiczne w Carstwie 130 SO
- Zarządca regionu/posiadacz księstwa 160 SO
- Car 500 SO
- Przedsiębiorca prowadzący działającą na terenie Brodrii firmę lub media 120 SO
- Niebędący właścicielem pracownik działającej na terenie Brodrii firmy lub mediów 80 SO
3. Wynagrodzenia się sumują.
4. Wynagrodzenia otrzymywane są w ostatnim dniu miesiąca.

Art.4.
[Podatki]
1. Z uzyskanych poprzez wynagrodzenia środków każdy obywatel ma obowiązek wykonać rozliczenie podatkowe.
2. Podatek wynosi 15% sumy uzyskanych z wynagrodzeń przychodów i jest odprowadzany na konto Carstwa Brodryjskiego.
3. Zeznanie podatkowe należy wykonać pomiędzy ostatnim dniem danego miesiąca a siódmym dniem miesiąca następnego. W przypadku przewidywanej nieobecności w tych dniach, obywatel może zlecić wykonanie zeznania innemu obywatelowi.
4. Gdyby obywatel nie dokonał zeznania do siódmego dnia miesiąca następnego, wówczas zeznanie wykonuje za niego Minister Spraw Wewnętrznych. W takiej sytuacji Minister nalicza podatek w wysokości 65% sumy z uzyskanych wynagrodzeń.
5. Opodatkowaniu nie podlegają zyski z własności ziemskich.

Art.5.
[Ewidencja posiadłości i majątku]
1. Spis majątków, posiadłości oraz naliczanie wynagrodzeń leży w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych bądź wyznaczonego przez niego Wiceministra.
To dobry projekt.
Projekt bardzo dobry. Tylko czy on się sprawdzi na większą skalę?  Dużo zależy od aktywnosci, jeżeli będzie mała to ów projekt nie sprawdzi się.

Bajtuś

Jeśli mogę tutaj się wypowiedzieć, to do realizacji tego programu przydałby sie jakiś programik ułatwiający życie Ministrowi i mieszkańcom.
(16.03.2016, 14:51:11)Bajtuś link napisał(a): [ -> ]Jeśli mogę tutaj się wypowiedzieć, to do realizacji tego programu przydałby sie jakiś programik ułatwiający życie Ministrowi i mieszkańcom.

Pełna zgoda. Problem jest tylko taki: kto to zrobi? Ja nie umiem tworzyć programów, ale przy obecnej ilości czasu mógłbym się chyba nauczyć.

Bajtuś

Można wykorzystać HBK i dodać mieszkańców CB wraz z danymi pozwalającymi obliczyć należne wynagrodzenie ... oraz dział składania zeznań podatkowych wraz z uruchomieniem przelewu na konto CD Wink
Ale to można zacząć robić dopiero po mundialu ... brak czasu.
(16.03.2016, 17:06:10)Bajtuś link napisał(a): [ -> ]Można wykorzystać HBK i dodać mieszkańców CB wraz z danymi pozwalającymi obliczyć należne wynagrodzenie ... oraz dział składania zeznań podatkowych wraz z uruchomieniem przelewu na konto CD Wink
Ale to można zacząć robić dopiero po mundialu ... brak czasu.

Rozumiem.Czy jest możliwość, aby ten akt wszedł w życie po tym, gdy Bajtuś stworzy odpowiednie narzędzia informatyczne?
Kiedy nad tą poprawką odbędzie się głosowanie?
Musi je rozpocząć Marszałek Józef Konstanty Bagrat.