Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. wyników referendum
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU W SPRAWIE WYNIKÓW REFERENDÓW

z dnia 8 maja 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 6 maja 2016 r. - 8 maja 2016 r.

Artykuł 2.

1. Frekwencja po zakończeniu referendum wyniosła 50%, co znaczy, że głosowało 15 spośród 30 uprawnionych obywateli.

2. Zgodnie z par. 4 art. 15 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku, wynik referendum uznaje się za wiążący.

Artykuł 3.

Przedmiotem referendum było: "Czy jesteś za przyjęciem ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 maja 2016 r.?" (wzmiankowana ustawa znajduje się w załączniku).

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 14 uprawnionych do głosowania, czyli 93,3% wszystkich uprawnionych.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddał 1 uprawniony do głosowania, czyli 6,7% wszystkich uprawnionych.

Artykuł 4.

Na podstawie par. 1 art. 29 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku uznaje się przedmiot referendum za przegłosowany, co oznacza zatwierdzenie zmiany w Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku przez wymaganą liczbę obywateli. Zmiana wejdzie w życie zgodnie z przedstawioną w załączniku ustawą.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendum jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński

ZAŁĄCZNIK:
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE KONSTYTUCJI REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ Z DNIA 24 STYCZNIA 2016 R.

z dnia 1 maja 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa służy rozpisaniu referendum modyfikującego treść Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 r.

Artykuł 2.

1. Art. 10 ust. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:4. Parlament uchwala ustawy i uchwały w równym i jawnym głosowaniu, trwającym nie krócej niż 48 godzin bądź do momentu oddania wszystkich głosów.

2. Art. 27 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Po zakończeniu okresu szczególnego, wydane przez Prezydenta rozporządzenia z mocą ustawy są poddawane pod głosowanie Parlamentu i w przypadku ich przyjęcia, stają się ustawą, a w przypadku ich nieprzyjęcia, przestają obowiązywać.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi z życie po 24 godzinach od chwili uznania za wiążące referendum w sprawie zmiany Konstytucji, w zgodzie z art. 3 ust. 1 ustawy o Biuletynie Ustaw z dnia 26 lutego 2016 roku oraz art. 29 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku.

(-) Alberto Carlos de Médici y Zep