Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Mała Konstytucja Wschodniego Regionu Przemysłowego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Mała Konstytucja
Wschodniego Regionu Przemysłowego.

Prezydent Republiki Bialeńskiej, działając w imieniu Ludu Robotniczego Miast i Wsi Ajszaburgii i wyrażając jego suwerenną wolę, nadaje Małą Konstytucję Wschodniego Regionu Przemysłowego i ogłasza wprowadzenie jej w życie z dniem 14 marca 2014 roku.

Art. 1
Wschodni Region przemysłowy jest socjalistycznym regionem, wyrażającym wolę i interesy Ludu Pracującego Miast i Wsi, wszystkich robotników, chłopów i inteligencji.
Art. 2
Wschodni Region Przemysłowy jest nierozerwalną częścią Republiki Bialeńskiej.
Art. 3
Cała władza we Wschodnim Regionie Przemysłowym należy do Ludu.
Art. 4
Lud sprawuje władzę poprzez Radę Komisarzy Ludowych.
Art. 5
Na czele Rady Komisarzy Ludowych stoi Naczelny Komisarz Ludowy.
Art. 6
Naczelny Komisarz Ludowy jest powoływany i odwoływany w demokratycznym głosowaniu przez wszystkich obywateli Wschodniego Regionu Przemysłowego.
Art. 7
Naczelny Komisarz Ludowy powołuje pozostałych Komisarzy Ludowych i innych urzędników samorządowych.
Art. 8
Najważniejszym celem Wschodniego Regionu Przemysłowego jest jak najpełniejsze zaspokojenie rosnących materialnych i duchowych potrzeb człowieka.
Art. 9
Społeczeństwo Wschodniego Regionu Przemysłowego stanowi nienaruszalny sojusz robotników, chłopów i inteligencji.
Art. 10
Wschodni Region Przemysłowy prowadzi politykę pokoju i solidarności wytyczoną przez leninizm-kamienizm.
Art. 11
Obrona niezależności i ustroju Wschodniego Regionu Przemysłowego jest najważniejszą funkcją Regionu, celem całego Ludu.
Art. 12
Mała Konstytucja wchodzi w życie z dniem 14 marca 2014 roku.
Czy przy nowym podziale administracyjnym to dalej obowiązuje?
Wydaje mi się że pwinna zostać przedyskutowana i co najwyżej ponownie uchwalona, z uwzględnieniem koniecznych zmian.
No cóż, WRP i tak już nie ma. Trzeba będzie pomyśleć nad klimatem Starobialenii i ustrojem wewnętrznym.
Ja proponuję wprowadzić taki klimat mieszczańsko-szlachecki, jakiś Sejmik Starobialenii, wojewoda itd.
Cytat:No cóż, WRP i tak już nie ma. Trzeba będzie pomyśleć nad klimatem Starobialenii i ustrojem wewnętrznym.
Ja proponuję wprowadzić taki klimat mieszczańsko-szlachecki, jakiś Sejmik Starobialenii, wojewoda itd.
Nie za dużo tej biurokracji? Starosta wyznaczany przez prezydenta/premiera wystarczyłby.
Cytat:[quote author="AndrzejSwarzewski"]No cóż, WRP i tak już nie ma. Trzeba będzie pomyśleć nad klimatem Starobialenii i ustrojem wewnętrznym.
Ja proponuję wprowadzić taki klimat mieszczańsko-szlachecki, jakiś Sejmik Starobialenii, wojewoda itd.
Nie za dużo tej biurokracji? Starosta wyznaczany przez prezydenta/premiera wystarczyłby.[/quote]
Jakoś trzeba skłaniać region deo aktywności.