Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: [DYSKUSJA] Ostateczne rozwiązanie kwestii Lahazydii
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
No to fajnie... Ja mogę się do tego przyłączyć w taki sposób, że możemy w miejscach gdzie są rozmieszczone nasze jednostki wojskowe wydzielić pewne obszary (obecnie to tylko punkty), którymi będzie zarządzała armia i też coś tam postaram się z czasem wykonać.

W sumie dobrze, że prace nad nowymi mapami mi się przeciągnęły (najpierw wyjazd urlopowy, a potem konieczność nadrobienia 3-tygodniowych zaległości w pracy), to będzie można na mapie "urządzić po nowemu".
Ustrój Rzeszy to oczywiście temat na kolejną dyskusję, niekoniecznie w ramach Kongresu, ale podejrzewam, że kompetencje Sejmu, a tym bardziej jego głowy, będą w sporej mierze honorowe, a ich celem będzie przede wszystkim integracja lenników, a nie ingerencja w ich działalność. Tak ja to widzę.

Tak więc w praktyce powstanie wspólny dział z lennami i paroma miastami, których przedstawiciele będą zbierali się powiedzmy raz na trzy miesiące.
Szanowni a zacni,

pozwoliłem sobie przygotować wstępną wersję ustawy, powołującej Rzeszę, byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje czy poprawki. Oto i ona:

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

USTAWA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST ZE STAROBIALENII, POMORZA, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY ORAZ ANATOLII, ZA WYJĄTKIEM ANATOLII BRODRYJSKIEJ

z dnia xx.xx.2016 r.

Art. 1

1. Rozwiązuje się samorząd Prynycpatu Lahazydii.

2. Na terytorium dawnego Prynycpatu Lahazydii, tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

Art. 2

1. Władza zwierzchnia w Kolosalnym Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej należy do Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

2. W skład Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej wchodzą wszyscy posiadacze folwarków, nadanych przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz plenipotenci Wolnych Miast.

3. Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, obraduje w trybie sesyjnym.

4. Sesje Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, zwoływane są co miesiąc albo w sposób ekstraordynaryjny na wniosek, co najmniej dwóch posiadaczy folwarków lub plenipotentów Wolnych Miast.

5. Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30.

Art. 3

1. Obradom Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej przewodniczy Lew Wolnogradu, będący jednocześnie plenipotentem Wolnego Miasta Wolnograd.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na dwumiesięczną kadencję przez Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

3. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej egzekwuje uchwały Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej za pomocą dekretów.

Art. 4

1. Za Wolne Miasto uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

2.
Na Sejmie Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej Wolne Miasta są reprezentowane przez plenipotentów, wybieranych według wewnętrznych praw każdego Wolnego Miasta.

3. Tworzy się Wolne Miasto Wolnograd, którego plenipotentem jest każdy Lew Wolnogradu wybierany przez Sejm Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

Art. 5

1. Traci moc ustawa o utworzeniu samorządu Pryncypatu Lahazydii z dnia 3 października 2015 r. 

2. Do chwili wyboru pierwszego Lwa Wolnogradu, Wikariuszem Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej  jest Prezydent Republiki Bialeńskiej.
Tytuł boli mnie w moje serduszko... Popraw tę literówkę. :,(
Z tym tytułem przesada.
Proponuję nazwać to Bialeński Związek Marchii Zachodniej (coś na wzór niemieckiej Hakaty albo coś w ten deseń).
Nie ma co ponosić się wyobraźni za bardzo.
(28.05.2016, 21:10:21)Heinrich Hewret Wettin link napisał(a): [ -> ]Z tym tytułem przesada.
Proponuję nazwać to Bialeński Związek Marchii Zachodniej (coś na wzór niemieckiej Hakaty albo coś w ten deseń).
Nie ma co ponosić się wyobraźni za bardzo.
Wprost przeciwnie. Żeby coś wreszcie z tych milionów kilometrów kwadratowych było, trzeba wysilać wyobraźnię, ile tylko się da.
Ale ja mówię o nazwie nowego tworu w miejsce Lahazydii. Smile
(28.05.2016, 21:13:01)Heinrich Hewret Wettin link napisał(a): [ -> ]Ale ja mówię o nazwie nowego tworu w miejsce Lahazydii. Smile
Ale ja to wiem.
Pewnie jeszcze byś chciał skrócenia nazwy WBZWCH? :roll:
Oczywiście! Wszystko, co jest proste, jest łatwiejsze do zapamiętania, a przy tym popełnia się mniej błędów rzeczowych podczas próby wskazania takiej nazwy.  <))
[justify]Oh, ale nazwa ustawowa celowo jest długa i skomplikowana. To ma być tylko taka bufonada, podkreślająca nadętość tego tworu. W rzeczywistości, na co dzień, będziemy używali skróconej wersji, nazywając Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, Rzeszą Bialeńską.[/justify]
Ty durny bufonie! Nikt nie będzie tego używał, wszystko skróci się do KZOWMSPDBJAzwAB.
nadęty*
Jeżeli chodzi o nazwę to bardzo lubię takie nadęte, przydługie, których nikt nie używa i stąd popieram propozycję Księcia Prezydenta, ale jeżeli większość popiera coś krótszego, chyba najlepsza byłaby w tym przypadku po prostu Rzesza Bialeńska, to nie będę się upierał. Co do propozycji tow. Wettina to jest z nią taki problem, że i z działalnością Hakaty będzie miało to niewiele wspólnego, a i marchii (margrabstw) będzie w Rzeszy co najmniej kilka.

Jest jeszcze jedna sprawa, której Książę Prezydent nie uwzględnił w projekcie, a która na pewno wymaga omówienia - tereny wojskowe. Z jednej strony możemy uznać, że podlegają one wyłącznie jurysdykcji armii i jako takie nie wchodzą w skład Rzeszy, ale z drugiej sam tow. marsz. Dex powiedział, że chętnie zajmie się opisaniem tych miejsc. Można więc uznać, że są one częścią Rzeszy, co w praktyce i tak nic nie zmieni, gdyż Sejm nie będzie podejmował decyzji ograniczających władzę wojskową, zaś Dowódca otrzymałby stosowną liczbę głosów.
Podobają mi się te pomysły. Melodię przyszłości stanowią pewne rozwiązania konstytucyjne, które powinny wyniknąć z takiego przemodelowania, ale o tym kiedy indziej.
(29.05.2016, 16:25:09)Ametyst Faradobus link napisał(a): [ -> ]Z jednej strony możemy uznać, że podlegają one wyłącznie jurysdykcji armii i jako takie nie wchodzą w skład Rzeszy, ale z drugiej sam tow. marsz. Dex powiedział, że chętnie zajmie się opisaniem tych miejsc. Można więc uznać, że są one częścią Rzeszy, co w praktyce i tak nic nie zmieni, gdyż Sejm nie będzie podejmował decyzji ograniczających władzę wojskową, zaś Dowódca otrzymałby stosowną liczbę głosów.

To już zależy od woli Marszałka. Moglibyśmy dodać człon o Bellatores, którzy na równi z plenipotentami Wolnych Miast i obszarnikami, mieliby prawo do głosu na Sejmie Rzeszy. A to zagwarantuje nam jeszcze dłuższą, a co za tym idzie, bardziej nadętą, nazwę samorządu. <3

Cytat:Podobają mi się te pomysły. Melodię przyszłości stanowią pewne rozwiązania konstytucyjne, które powinny wyniknąć z takiego przemodelowania, ale o tym kiedy indziej.

O autonomii prawnej dla lenn, możemy podyskutować przy opracowaniu nowej ustawy o lennach i tytułach szlacheckich.
Sejm też winien mieć takie prawo. Może warto też szczegółowiej opisać sposob jego działania?
Zastanawiam się, czy jest to konieczne. Podstawowe zasady funkcjonowania Sejmu Rzeszy (głosowanie zwykłą większością głosów, przewodnictwo Lwa Wolnogradu), reguluje ustawa. Całą procedurę legislacyjną oraz sposób zachowywania się na sali może regulować wewnętrzna uchwała Sejmu Reichu, coś na wzór naszego regulaminu parlamentu.
Popieram Księcia Prezydenta. Jestem też przeciwny zbyt daleko idącym kompetencjom Sejmu i ograniczaniu przezeń możliwości lenników i wolnych miast.
Ok. Nie protestuje.
[justify]Słowem podsumowania dwóch dyskusji. Tuśmy zdecydowali, że Lahazydia jednak musi zostać zniszczona. Tymczasem jej miejsce zajmie, dumnie brzmiący twór, Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, zwany Rzeszą Bialeńską. Ustawa o jego utworzeniu wkrótce zostanie wysłana do Parlamentu. Jednocześnie podjęty został problem miast, za które "uważa się obszar, zamieszkiwany przez, co najmniej dwóch obywateli bialeńskich, który otrzymał prawa miejskie w postaci uchwały Sejmu [Rzeszy]". Miłe dla ucha są deklaracje o tym, że tylu Bialeńczyków ma zamiar angażować się w życie działalność miejską. Od słów, do czynów![/justify]
Stron: 1 2