Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Propozycja współpracy międzynarodowej.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: 6zsFNrJ.png]

BIALEŃSKA AGENCJA KOSMICZNA

Propozycja współpracy

Bialeńska Agencja Kosmiczna proponuje Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej oraz Brodryjskiej Agencji Kosmicznej zawarcie trójstronnej umowy dotyczącej współpracy naszych programów kosmicznych oraz podejmowania wspólnych działań dotyczących przedsięwzięć w v-kosmosie.

Uważamy, że tylko wspólny wysiłek naszych państw i agencji kosmicznych jest w stanie podołać złożonym problemom działań w kosmosie, a połączone działania są w stanie sprostać ogromnym wydatkom i trudnościom ekonomicznym i technicznym jakie niesie za sobą rozwój techniki kosmicznej, budowa baz orbitalnych, baz rozmieszczonych w różnych punktach naszego układu słonecznego, a także w przyszłości organizacji wypraw poza nasz system słoneczny.

Jeżeli KH jest zainteresowane współpracą to wkrótce będziemy mogli przystąpić do sformułowania traktatu dotyczącego współpracy w zakresie badań v-kosmosu, dzielenia się technologia kosmiczną oraz do pierwszego wspólnego przedsięwzięcia jakim byłaby budowa dużej, międzynarodowej stacji kosmicznej na orbicie Pollinu.

Przedstawiciel z ramienia Bialeńskiej Agencji Kosmicznej oraz Bialeńskiego Programu Kosmicznego
(-)
Ronon Dex
Ja na razie mogę powiedzieć, że w Instytucie Neksjalizmu Hasselandzkiej Królewskiej Szkoły Wyższej pracujemy nad naukowym programem kosmicznym - i mam nadzieję, że stanie się on elementem działań HAKos (HASSA). W tym sensie jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą.
Czy Hasselandzka Agencja Kosmiczna ma zamiar uczestniczyć w budowie wspólnej międzynarodowej stacji kosmicznej (przygotowania do budowy której w zasadzie się ukończone w BAK, a jej budowa rozpocznie się niebawem) na orbicie Pollinu?

Rozumiem, że w obecnej chwili dopiero pracujecie nad programem własnym, ale przekazany Wam niedawno samolot kosmiczny zapewniłby Wam udział w przygotowaniu stacji do działania oraz możliwość z nią komunikacji.

Jeżeli jesteście zainteresowani to przystąpię do przygotowania umowy trójstronnej pomiędzy naszymi agencjami kosmicznymi (mam też już pozytywną odpowiedź z Brodryjskiej Agencji Kosmicznej), którą powinienem wkrótce przedstawić do zatwierdzenia przez każdą ze stron.
Ja niestety nie reprezentuję Agencji, ale myślę, że na pewno będzie pozytywna odpowiedź.
A tak z ciekawości... kto się agencją zajmuje?
Właściwie to zajmował się nią Iwan Pietrow i Freyton Camirr, ale ponieważ oboje są już nieaktywni w Hasselandzie, to postanowiłem przekazać pieczę nad agencją Wiceadmirałowi de Zaymowi.
[attachment id=1 msg=49605]

Czyli teraz ja - i współpracę popieram...
W takim razie gratuję objęcia kierownictwa HAK i przedstawiam wstępny projekt układu...

Cytat:
Układ o współpracy w zakresie badań v-kosmosu i współdziałaniu w przestrzeni kosmicznej.

1. Układ zostaje zawarty pomiędzy:

Bialeńską Agencją Kosmiczną (BAK),
reprezentowaną przez Ronona Dex

Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
reprezentowaną przez Piotra de Zayma.

- Brodryjską Agencją Kosmiczną (Brodkosmos),
reprezentowaną przez Tomasza Bagrat-Dostojewskiego.

2. Układ powstaje w celu połączenia wysiłków w badaniach nad v-kosmosem oraz współpracy w zakresie tworzenia technik kosmicznych.

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:

a/ wzajemnego wspierania się w zakresie badań na v-kosmosem;

b/ przekazywania sobie wyników badań;

c/ dzielenia się cywilnymi technikami kosmicznymi;

3. Układające się strony zbudują wspólnie międzynarodową stację orbitalną umieszczona na orbicie Pollinu, z której na równych prawach będzie korzystała każda ze stron.

4. Powstające na orbitach innych ciał niebieskich układu słonecznego stacje kosmiczne o zastosowaniu cywilnym będą również budowane wspólnym wysiłkiem oraz będą równie dostępne dla każdej ze stron układu.

5. Do czasu powstania kosmodromów w Carstwie Brodryjskim i Królestwie Hasselandu rakiety nośne i pojazdy kosmiczne tych państw będą mogły korzystać z istniejącego kosmodromu BAK.

6. Bialeńska Agencja Kosmiczna udzieli pomocy w zakresie zbudowania w Królestwie Hasselandu i Carstwie Brodryjskim kosmodromów i z chwilą ich powstania strony zobowiązują się udostępniać te obiekty innym sygnatariuszom układu w miarę potrzeb i możliwości.

7. W przypadku wypraw badawczych w głąb układu słonecznego, a także w przyszłości poza jego granice będą one realizowanie wspólnie lub gdy organizować je będzie tylko jedna ze stron to zapewni miejsce dla przedstawicieli pozostałych stron układu, a gdy będzie to niemożliwe ze względu na ograniczone załogi lub bezzałogowość misji strony zobowiązują się do przekazywania sobie wzajemnie sprawozdań z misji.

8. Z czasie współdziałania i misji kosmicznych, jeżeli strony nie ustalą inaczej - działaniami kierować będzie przedstawiciel Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

9. Do układu można przyjąć kolejne agencje kosmiczne innych państw tylko przy aprobacie każdej ze stron układu.

10. Układ wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Podpisy przedstawicieli układających się stron:

Nie ukrywam, że nie jestem mocny w pisaniu tego typu dokumentów (zdecydowanie wolę kwestie techniczne) to proszę o wszelkie uwagi, pomysły i korekty.
Są błędy:


-  Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
reprezentowaną przez Piotra de Zayma.
(25.05.2016, 18:07:33)Eddard Noqtern link napisał(a): [ -> ]-  Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
Ewidentna literówka - przepraszam...

(25.05.2016, 18:07:33)Eddard Noqtern link napisał(a): [ -> ]reprezentowaną przez Piotra de Zayma.
A tutaj powstaje problem... co bierzemy pod uwagę, bo ja patrzę na imię i nazwisko umieszczone jako nazwa konta. Chyba powinniście to nieco uporządkować, bo osoba z zewnątrz będzie miała problem z zorientowaniem się o kogo chodzi i jak kto się w v-świecie nazywa.
Cóż, zmiany zachodzą już automatycznie, ale nie dotknęły tych, którzy konta mieli wcześniej.
(25.05.2016, 20:55:59)Maciej Kamiński link napisał(a): [ -> ]Cóż, zmiany zachodzą już automatycznie, ale nie dotknęły tych, którzy konta mieli wcześniej.
Zawsze można zrobić "ręcznie" to co nie dzieje się (działo się) "automatycznie". W obecnej formie jest to nieczytelne i nawet nie wiadomo czy użycie jako nazwiska osoby, jego nazwy konta jest błędem? Bo niby jak się zorientować ma ktoś, kto nie śledzi zmian personaliów innych osób? W moim przypadku opis jest chyba jasny... Aktualne nazwisko jest nazwą konta, a pod nim umieściłem dawne personalia, w taki sposób że chyba można się zorientować, że są one poprzednimi. Natomiast umieszczenie tego w podpisie i to w taki sposób jak to ma Piotr Paweł I/Piotr de Zaym niczego nie mówi... w sumie już prędzej sugeruje, że dane w podpisie są właśnie poprzednimi.
A wracając do meritum... Są uwagi co do treści dokumentu? Chcielibyście coś zmienić, rozbudować itd.?
Ja  nie mam i z chęcią podpisuję.
Świetnie... czekamy zatem na pojawienie się Tomasza (widać go real przytłoczył) i wysłuchanie zdania trzeciego potencjalnego sygnatariusza naszej umowy.