Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Współpraca pomiędzy agencjami kosmicznymi RB, KH i CB.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
W dniu wczorajszym agencje kosmiczne Republiki Bialeńskiej, Królestwa Hasselandu oraz Carstwa Brodryjskiego zawarły umowę o współpracy w zakresie badań v-kosmosu i rozwijania technik kosmicznych.

Cytat:
[Obrazek: iZeQ3jX.png]  [Obrazek: 6zsFNrJ.png]  [Obrazek: M6Ef8TP.png]

UKŁAD O WSPÓŁPRACY Z ZAKRESIE BADAŃ V-KOSMOSU I WSPÓŁDZIAŁANIU W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

1. Układ zostaje zawarty pomiędzy:

Bialeńską Agencją Kosmiczną (BAK),
reprezentowaną przez Ronona Dex

Hasselandzką Agencją Kosmiczną (HAK),
reprezentowaną przez Piotra de Zayma.

- Brodryjską Agencją Kosmiczną (Brodkosmos),
reprezentowaną przez Tomasza Bagrat-Dostojewskiego.

2. Układ powstaje w celu połączenia wysiłków w badaniach nad v-kosmosem oraz współpracy w zakresie tworzenia technik kosmicznych.

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:

a/ wzajemnego wspierania się w zakresie badań na v-kosmosem;

b/ przekazywania sobie wyników badań;

c/ dzielenia się cywilnymi technikami kosmicznymi;

3. Układające się strony zbudują wspólnie międzynarodową stację orbitalną umieszczona na orbicie Pollinu, z której na równych prawach będzie korzystała każda ze stron.

4. Powstające na orbitach innych ciał niebieskich układu słonecznego stacje kosmiczne o zastosowaniu cywilnym będą również budowane wspólnym wysiłkiem oraz będą równie dostępne dla każdej ze stron układu.

5. Do czasu powstania kosmodromów w Carstwie Brodryjskim i Królestwie Hasselandu rakiety nośne i pojazdy kosmiczne tych państw będą mogły korzystać z istniejącego kosmodromu BAK.

6. Bialeńska Agencja Kosmiczna udzieli pomocy w zakresie zbudowania w Królestwie Hasselandu i Carstwie Brodryjskim kosmodromów i z chwilą ich powstania strony zobowiązują się udostępniać te obiekty innym sygnatariuszom układu w miarę potrzeb i możliwości.

7. W przypadku wypraw badawczych w głąb układu słonecznego, a także w przyszłości poza jego granice będą one realizowanie wspólnie lub gdy organizować je będzie tylko jedna ze stron to zapewni miejsce dla przedstawicieli pozostałych stron układu, a gdy będzie to niemożliwe ze względu na ograniczone załogi lub bezzałogowość misji strony zobowiązują się do przekazywania sobie wzajemnie sprawozdań z misji.

8. Z czasie współdziałania i misji kosmicznych, jeżeli strony nie ustalą inaczej - działaniami kierować będzie przedstawiciel Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

9. Do układu można przyjąć kolejne agencje kosmiczne innych państw tylko przy aprobacie każdej ze stron układu.

10. Układ wchodzi w życie z chwilą podpisania.

Podpisy przedstawicieli układających się stron:

Bialeńska Agencja Kosmiczna
(-)
Ronon Dex

Hasselandzka Agencja Kosmiczna
(-)
Piotr de Zaym

Brodryjska Agencja Kosmiczna
(-)
Tomasz Bagrat-Dostojewski