Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Szóste posiedzenie Dumy Bojarów (przeniesione ze starego forum)
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
(31.08.2015, 08:43:47)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Szanowni Posłowie!

Za nami pierwsze wybory do Dumy Bojarów. Gratuluję wybranym dostania się tu.
Punktem pierwszym obrad będzie wybór Marszałka Dumy Bojarów I Kadencji. Proszę chętnych o zgłaszanie się. Po dwóch dobach przechodzimy do głosowania.
(31.08.2015, 10:47:36)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Proponuję Pana H. Michalskiego
(31.08.2015, 11:39:27)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...n#msg40815
Tutaj.
(02.09.2015, 21:24:29)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Dwie doby (z nawiązką) minęły. Wobec braku innych kandydatur Marszałkiem Dumy Bojarów zostaje Herman Kolineusz - Michalski. Gratuluję i proszę Szanownego Marszałka o poprowadzenie dalszej części obrad.
(02.09.2015, 21:30:49)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Rozumiem, ze brać udziału nie mogę?
(02.09.2015, 21:34:41)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):[quote author=Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link=topic=4151.msg41202#msg41202 date=1441222249]
Rozumiem, ze brać udziału nie mogę?

Przykro mi, nie, ponieważ Duma Bojarów jest organem wybieralnym (chyba, że chcesz przedstawić projekt aktu, to wtedy można). Zapraszam do startowania w wyborach za 6 tygodni.[/quote]
(02.09.2015, 22:05:16)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Przepraszam, że nie potwierdziłem Swojej kandydatury, ani jej nie zaprzeczyłem... Ale z całym szacunkiem, ale być marszałkiem nie chcę.
(02.09.2015, 22:44:00)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,

w sytuacji, gdy jedyny kandydat na Marszałka rezygnuje, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaoferować swą pomoc. Zgłaszam się na stanowisko Marszałka Dumy Bojarów.
(03.09.2015, 15:04:29)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Popieram kandydaturę.
(03.09.2015, 20:25:15)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):No cóż, przyjmuję rezygnację. Głosujemy 24 h nad kandydaturą Arcyksięcia Brodrii i Rosyji Iwana Pietrowa - Dostojewskiego.
(03.09.2015, 20:41:46)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wstrzymuję się.
(04.09.2015, 14:49:02)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Jestem ZA kandydatura.
(05.09.2015, 12:44:19)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Za kandydaturą.
(06.09.2015, 12:51:51)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Gratuluję nowemu Marszałkowi.

Przechodzimy do głosowania nad projektem Umowy Stowarzyszeniowej.

Cytat:Układ stowarzyszeniowy

Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialeńska, reprezentowana przez ...

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez ...

oraz

Carstwo Brodryjskie, reprezentowane przez ...

stanowią, co następuje:


Art. 1.
Republika Bialenii, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie stają się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu oraz Carstwo Brodryjskie:
a) dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialenii i akceptują jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowują autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku mogą też reprezentować Republikę Bialeńską;
d) deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 6.
Sądownictwo na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sąd hasselandzki lub brodryjski w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.
b) Wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego otrzymują w trybie nadzwyczajnym stałe obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie wejścia w życie niniejszego aktu ich posiadali.
c) Nowe obywatelstwa hasselandzkie lub brodryjskie powinny być nadawane przez Króla Hasselandu lub Cara Brodrii z poszanowaniem bialeńskich kryteriów.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie deklarują, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
1. Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
2. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Układ ten stanowi traktat zastępczy, w myśl ust. 3 art. 10 Traktatu o regulacji stosunków trójstronnych zawartego 1 stycznia 2015 r. w Carogrodzie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego traktatu moc prawną traci Układ stowarzyszeniowy zawarty pomiędzy Republiką Bialeńską i Królestwem Hasselandu oraz umowa akcesyjna zawarta pomiędzy Carstwem Brodryjskim a Republiką Bialeńską.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
/-/

W imieniu Królestwa Hasselandu:
/-/

W imieniu Carstwa Brodryjskiego:
/-/

Proszę Szanownego Marszałka o przeprowadzenie dyskusji, następnie głosowania.
(06.09.2015, 13:12:50)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Otwieram dyskusję, która potrwa do godz. 18:00 dnia 7 września Anno Domini 2015.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż w myśl Umowy Stowarzyszeniowej będziemy musieli wprowadzić poprawkę do Konstytucji. Chodzi tu oczywiście o kwestie przyznawania obywatelstwa. Artykuł 7, punkt a) umowy wyraźnie informuje, że " Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia". Jest to sprzeczne z artykułem 4 Konstytucji Carstwa, który mówi, że "Za obywatela Carstwa uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara".
(06.09.2015, 13:23:38)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(06.09.2015, 13:29:58)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Wysokość,

dziękuję za oddanie głosu, niemniej jednak na razie trwa dyskusja. Głosowanie otworzę w dniu jutrzejszym.
(06.09.2015, 13:37:42)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Oczywiście rozumiem. Nie mniej moim zdaniem projekt umowy jest dobry, i nie mam nic do dodania.
(06.09.2015, 14:06:55)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Wypadałoby trochę uściślić...
(06.09.2015, 20:47:52)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):
Cytat:Układ stowarzyszeniowy

Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialeńska, reprezentowana przez Andrzeja Swarzewskiego.

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez ...

oraz

Carstwo Brodryjskie, reprezentowane przez ...

stanowią, co następuje:


Art. 1.
Republika Bialenii, Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie stają się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu oraz Carstwo Brodryjskie:
a) dobrowolnie przyjmują opiekę Republiki Bialenii i akceptują jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowują autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązują się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii mogą prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii mogą posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku mogą też reprezentować Republikę Bialeńską;
d) deklarują przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Art. 6.
Sądownictwo na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego sprawowane jest przez sądy wewnętrzne. Od wyroków sądów wewnętrznych, wydawanych na podstawie praw obowiązujących w danych krajach, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej. Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej może też zastępować sąd hasselandzki lub brodryjski w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.
b) Wszyscy obywatele Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego otrzymują w trybie nadzwyczajnym stałe obywatelstwa Republiki Bialeńskiej oraz pełne prawa wyborcze, o ile w momencie wejścia w życie niniejszego aktu ich posiadali.
c) Król Hasselandu oraz Car Brodrii mogą nadawać nowe obywatelstwa bialeńskie zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie deklarują, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
1. Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.
2. Traktat może zostać wypowiedziany przez którąś ze stron z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Układ ten stanowi traktat zastępczy, w myśl ust. 3 art. 10 Traktatu o regulacji stosunków trójstronnych zawartego 1 stycznia 2015 r. w Carogrodzie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego traktatu moc prawną traci Układ stowarzyszeniowy zawarty pomiędzy Republiką Bialeńską i Królestwem Hasselandu oraz umowa akcesyjna zawarta pomiędzy Carstwem Brodryjskim a Republiką Bialeńską.

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
/-/ Andrzej Swarzewski, Prezydent.

W imieniu Królestwa Hasselandu:
/-/

W imieniu Carstwa Brodryjskiego:
/-/

Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Prezentuję poprawioną wersję Umowy Stowarzyszeniowej. Poprawki zostały naniesione w tymże wątku - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...n#msg41622
(07.09.2015, 18:52:02)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Widzę, że Szanowni Reprezentanci nie mają uwag, przeto zamykam dyskusję i otwieram głosowanie, które potrwa do godz. 19:00 dnia 8 września Anno Domini 2015. Głos oddam jako ostatni.
(08.09.2015, 20:40:14)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Głosuję na "tak" i zamykam głosowanie.

Informuję, iż w głosowaniu wzięło udział 2 z 3 Reprezentantów. Opowiedzieli się oni za przyjęciem Umowy Stowarzyszeniowej. Teraz musimy zaczekać na asygnatę Jego Carskiej Mości Mikołaja I.

Jednocześnie apeluję do Mości Pana Barona Hermana Kolineusza-Michalskiego o zwiększenie aktywności na rzecz Carstwa.
(08.09.2015, 21:47:09)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/Mikołaj Patryk Dostojewski
(09.09.2015, 20:33:04)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Teraz zajmiemy się kwestią inicjatywy ustawodawczej Jej Carskiej Mości Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej. Projekt znajduje się w tymże wątku - http://spolecznosc.bialenia.net.pl/index...pic=4186.0 Otwieram dyskusję, która potrwa dobę.

Uważam, że projekt wymaga jedynie poprawek estetycznych.  Zaprezentuję je jutro, ponieważ nie mam teraz możliwości technicznych.
(11.09.2015, 07:24:16)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Mimo ze nie lubymy sie z Caryca Aleksandra, uwazam jej Projekt za bardzo interesujacy. Moim zdaniem Duma Bojarow powinna przyjac ten projekt , z racji Rocznicy Panowania Dynastii Dostojewskich.
(11.09.2015, 15:04:11)Aleksandra Dostojewska-Swarzewska link napisał(a):Takie uwagi są wysoce nie na miejscu. A ponadto N I G D Z I E nie powiedziałam, ze pana nie lubię.
(11.09.2015, 16:35:53)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Nie zabiorę oficjalnego stanowiska w sprawie tego projektu, jednakże sądzę, że jest ciekawy.
(11.09.2015, 17:00:18)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Caryco, to nie jest miejsce na takie dyskusje. Ponad to, Caryca nie jest deputowaną, więc nie wiem czy ma prawo się tu wypowiadać.
(12.09.2015, 23:00:28)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Bardzo przepraszam za opóźnienie obrad. Niestety zachorowałem na lekką realiozę i nic nie wskazuje na to, abym w najbliższym czasie miał wyzdrowieć. Jeżeli Jego Carska Mość uzna, że nie spełniam oczekiwań, to podam się do dymisji.

Tymczasem przedstawię poprawioną wersję projektu:

Cytat:
AKT DUMY BOJARÓW
ws. uczczenia rocznicy powstania Carstwa Brodryjskiego i panowania Dynastii Dostojewskich.

z dnia miesiąca Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

Art.1.
Ustanawia się 7 dzień miesiąca grudnia Anno Domini 2015 Narodowym Świętem Pierwszej Rocznicy Panowania Dostojewskich.

Art.2.
W związku z obchodami wyżej wymienionej rocznicy powołuje się Państwowy Komitet Organizacyjny, który zajmie się przygotowaniem oficjalnych uroczystości rocznicowych.

Art.3.
Ustawa zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia.

Jednocześnie przedłużam dyskusję do godz. 18:00 dnia 13 września Anno Domini 2015.
(13.09.2015, 19:56:23)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Widzę, że nikt nie ma uwag, przeto zamykam dyskusję i otwieram głosowanie, które potrwa dobę.

Głosuję ZA.
(13.09.2015, 21:21:27)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(14.09.2015, 20:41:30)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Stwierdzam, iż Duma Bojarów przyjęła akt. Wasza Carska Mość, czekamy na asygnatę.
(14.09.2015, 20:51:54)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/ Mikołaj Patryk Dostojewski
(14.09.2015, 20:55:34)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Znakomicie. Jak tylko będę miał możliwości techniczne, to czym prędzej zamieszczę przyjęty akt w Monitorze.
(16.09.2015, 21:24:55)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci Dumy Bojarów!

Naszym kolejnym celem będzie wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Przede wszystkim jest to wymuszone treścią ust.1 art.9 Umowy Stowarzyszeniowej.

Cytat:1. Królestwo Hasselandu i Carstwo Brodryjskie zobowiązują się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.

Paląca jest tu oczywiście kwestia nadawania obywatelstwa. Cytując umowę:

Cytat:a) Obywatelstwa Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego są równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialeńskiej. Obywatele Republiki Bialeńskiej, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu lub Carstwa Brodryjskiego, muszą osiedlić się na terytorium wybranego państwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.

Jest to sprzeczne z art. 4 Konstytucji Najjaśniejszego Carstwa:

Cytat:Za obywatela Carstwa uważa się każdą osobę, która zamieszkuje terytorium Carstwa oraz została nobilitowana przez Cara.

Możemy jednak skorzystać z art. 5 Umowy Stowarzyszeniowej:
Cytat:Art. 5.
Na terytoriach Królestwa Hasselandu i Carstwa Brodryjskiego obowiązuje prawo Republiki Bialeńskiej w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialeńskiej.

Szanowni Reprezentanci,

proszę Was o wyrażenie opinii na ten temat.
(17.09.2015, 17:27:46)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Sądzę, że najlepsza będzie opcja z art. 5.
(18.09.2015, 06:50:48)Tomasz I Bagrat link napisał(a):A co jeżeli osoba która przybędzie do Brodrii i poprosi Cara o obywatelstwo ? Czy jeżeli Car nada tej osobie obywatelstwo brodryjskie ,czy ta osoba automatycznie stanie się obywatelem Bialenii ? Po prostu chodzi mi o to czy to działa w obie strony, tzn czy tylko Bialenia może nadawać obywatelstwo brodryjskie czy Brodria może także bialeńskie poprzez Umowę Stowarzyszeniową ? Bo jeżeli Brodria może nadawać tylko obywatelstwo brodryjskie to nie widzę sensu wprowadzania poprawek do Konstytucji.
(18.09.2015, 15:03:41)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Wysokość,

Car Brodrii może nadawać obywatelstwo bialeńskie. Jest to określone ust. c art. 7 Umowy Stowarzyszeniowej.
(21.09.2015, 17:30:39)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Wysoka Izbo!

Konieczne będzie wprowadzenie poprawki do Konstytucji gwarantującej obywatelstwo każdemu osiedlonemu. Można jednak wprowadzić konkretne warunki osiedlenia się w Brodrii, co umożliwi nam praktyczną kontrolę nad nadawaniem obywatelstw i jednocześnie nie naruszy Umowy.
(23.09.2015, 22:18:14)Iwan Pietrow-Dostojewski link napisał(a):Wasza Carska Mość,
Szanowni Reprezentanci!

Muszę oznajmić, iż rezygnuję z mandatu posła w Dumie Bojarów. Niestety nie jestem w stanie aktywnie uczestniczyć w obradach.
(24.09.2015, 06:55:36)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Szkoda.

Przyjmuję dymisję. Wkrótce ogłoszę wybory uzupełniające.
(02.10.2015, 11:06:04)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Wasza Carska Mość, Panie Marszałku, Szanowni Zgromadzeni.

Jako Kanclerz Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego oraz Poseł Dumy Bojarów pragnę przedstawić projekt Ustawy o Odznaczeniach.

Cytat:
Projekt Ustawy o Odznaczeniach
z dnia 2 Października Anno Domini 2015

[Obrazek: 200px-Imperial_Coat_of_arms_of_Russia_%2...29.svg.png]

Art. 1
Ustanawia się Odznaczenia Państwowe Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.

Art. 2
Odznaczenia zostają przyznawane przez Cara.

Art. 3
1. Order Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ( 4 klasy Orderu ) - Najwyższe Odznaczenie Państwowe,
2. Order Dynastii Dostojewskich ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w różnych dziedzinach,
3. Order Carycy Aleksandry I Izabeli ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w dziedzinie rozwoju regionów Carstwa Brodrii,
4. Ordery Wojskowe : Order Iwana ( za zasługi w Wojskach Lądowych), Order Tomasza (za zasługi w Marynarce Wojennej ), Order      Aleksandra ( za zasługi w lotnictwie ) - Ordery przyznawane w poszczególnych dziedzinach Carskich Sił Zbrojnych,
5.  Order Cara Mikołaja I ( 3 klasy ) - przyznawany za zasługi w dziedzinie wojskowości.

Art. 4 Beretki Odznaczeń
[Obrazek: index.php?action=dlattach;topic=2301.0;a...4965;image]

Art. 5
Odznaczenia wejdą w życie z chwilą zatwierdzenia przez Dumę Bojarów
(02.10.2015, 16:34:50)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):Popieram projekt aktu.
(02.10.2015, 16:56:35)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Zarządzam debatę nad projektem, która będzie trwać do 5 października.
(02.10.2015, 18:25:44)AndrzejSwarzewski link napisał(a):Mi również podoba się projekt. Będę głosował za jego przyjęciem.
(05.10.2015, 17:54:33)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Koniec debaty. Zarządzam głosowanie, które potrwa do 8 października Anno Domini 2015.

Aby dopełnić formalności, jestem za.
(05.10.2015, 22:25:19)AndrzejSwarzewski link napisał(a):Jestem ZA.
(06.10.2015, 17:05:28)Tomasz I Bagrat link napisał(a):ZA
(17.10.2015, 23:03:19)Herman Kolineusz-Michalski link napisał(a):Kończę głosowanie, przepraszam za zwłokę. Duma przyjęła ustawę. Teraz poczekamy na aprobatę Cara.
(18.10.2015, 16:05:57)Mikołaj Patryk Dostojewski link napisał(a):/-/Mikołaj Patryk Dostojewski
(24.10.2015, 11:36:26)Tomasz I Bagrat link napisał(a):Teraz Wasza Carska Mość może wręczać odznaczenia Brodryjskie .