Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wniosek o wykładnię prawa - 19.07.2016
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 19.07.2016

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus

Przedmiot wniosku: Układ Stowarzyszeniowy z Hasselandem i Brodrią
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=3597.0Treść wniosku: Czy w państwach stowarzyszeniowych obowiązują wyroki Sądu Ludowego oraz działania Policji Krajowej na podstawie kodeksu wykroczeń, oraz czy osoba będąca na wygnaniu, bądź posiadająca karę śmierci może bez konsekwencji działać w państwach stowarzyszeniowych, ale będąca pozbawiona dostępu do działów Republiki Bialeńskiej?

Podpisano,
(-) Hewret Faradobus
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 19 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy w państwach stowarzyszeniowych obowiązują wyroki Sądu Ludowego oraz działania Policji Krajowej na podstawie kodeksu wykroczeń, oraz czy osoba będąca na wygnaniu, bądź posiadająca karę śmierci może bez konsekwencji działać w państwach stowarzyszeniowych, ale będąca pozbawiona dostępu do działów Republiki Bialeńskiej?
złożonego przez: Hewreta Faradobusa
na podstawie: Układu stowarzyszeniowego

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/5/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy