Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wniosek o wykładnię prawa - 23.07.2016
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 23.07.2016

Dane wnioskodawcy: Ronon Dex

Przedmiot wniosku: Ordynacja wyborcza
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...g52014#newTreść wniosku: W związku z wyrokiem Sądu Ludowego W/4/2016 w części dotyczącej uzupełniania składu Parlamentu proszę o doprecyzowanie czy w przypadku konieczności uzupełnienia składu Parlamentu z innych komitetów wyborczych niż ten, z którego pochodzi poseł o wygaszonym mandacie i identycznej ilości głosów oddanych na pozostałe komitety wyborcze należy zastosować zasadę zawartą w art. 14 ust. 3 czyli wybrać posła znajdującego się na liście wyżej w kolejności niż posłowie z innych komitetów wyborczych, które uzyskały identyczną ilość głosów.

Obecnie po złożeniu mandatu przez Alberto de Medici uzupełniono skład Parlamentu powołując posła Ametysta Faradobus, jednak jest to już ostatnia osoba z listy partii, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach. Gdyby zaszła konieczność kolejnego uzupełnienia składu po rezygnacji któregoś z posłów tego komitetu na liście nie ma już kolejnych osób.

Zgodnie ordynacją wyborczą i wspomnianym wyrokiem sądu należy w takim przypadku uzupełnić skład Parlamentu za pomocą osoby z innego komitetu wyborczego - "kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej". Jednak w ostatnich wyborach zarówno BPD, jak i WR uzyskały identyczną liczbę głosów.

Powstaje więc pytanie, z którego komitetu wyborczego należy wybrać kolejnego posła do uzupełniania składu? Artykuł 14 ust. 3 ordynacji wyborczej mówi o kolejności na listach kandydatów, jednak po pierwsze wyraźnie dotyczy on samych wyborów, a po drugie at. 14 nie jest spójny z art. 13. W jednym mowa o komitetach wyborczych, a w drugim o kandydatach.

Proszę o dokonanie odpowiedniej wykładni prawa już teraz (pomimo jeszcze niewystąpienia wspomnianego problemu), gdyż pełniąc funkcję Marszałka Parlamentu muszę przewidywać sytuację ewentualnej rezygnacji kolejnego posła i być przygotowany do jak najszybszego uzupełnia składu Parlamentu.


Podpisano,
(-) Ronon Dex
Marszałek Parlamentu XXII Kadencji
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 31 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: W związku z wyrokiem Sądu Ludowego W/4/2016 w części dotyczącej uzupełniania składu Parlamentu proszę o doprecyzowanie czy w przypadku konieczności uzupełnienia składu Parlamentu z innych komitetów wyborczych niż ten, z którego pochodzi poseł o wygaszonym mandacie i identycznej ilości głosów oddanych na pozostałe komitety wyborcze należy zastosować zasadę zawartą w art. 14 ust. 3 czyli wybrać posła znajdującego się na liście wyżej w kolejności niż posłowie z innych komitetów wyborczych, które uzyskały identyczną ilość głosów.

Obecnie po złożeniu mandatu przez Alberto de Medici uzupełniono skład Parlamentu powołując posła Ametysta Faradobus, jednak jest to już ostatnia osoba z listy partii, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach. Gdyby zaszła konieczność kolejnego uzupełnienia składu po rezygnacji któregoś z posłów tego komitetu na liście nie ma już kolejnych osób.

Zgodnie ordynacją wyborczą i wspomnianym wyrokiem sądu należy w takim przypadku uzupełnić skład Parlamentu za pomocą osoby z innego komitetu wyborczego - "kolejno od komitetu, który uzyskał najwięcej głosów, do tego, który uzyskał ich najmniej". Jednak w ostatnich wyborach zarówno BPD, jak i WR uzyskały identyczną liczbę głosów.

Powstaje więc pytanie, z którego komitetu wyborczego należy wybrać kolejnego posła do uzupełniania składu? Artykuł 14 ust. 3 ordynacji wyborczej mówi o kolejności na listach kandydatów, jednak po pierwsze wyraźnie dotyczy on samych wyborów, a po drugie at. 14 nie jest spójny z art. 13. W jednym mowa o komitetach wyborczych, a w drugim o kandydatach.

Proszę o dokonanie odpowiedniej wykładni prawa już teraz (pomimo jeszcze niewystąpienia wspomnianego problemu), gdyż pełniąc funkcję Marszałka Parlamentu muszę przewidywać sytuację ewentualnej rezygnacji kolejnego posła i być przygotowany do jak najszybszego uzupełnia składu Parlamentu.

złożonego przez: Ronona Dexa
na podstawie: Ordynacji Wyborczej

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/6/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy