Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wniosek o nadzwyczajne wznowienie postępowania - 31.07.2016
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O NADZWYCZAJNE WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
Wolnograd, 31.07.2016

Dane wnioskodawcy: Iwan Pietrow-Dostojewski

Treść wniosku:Korzystając z przysługujących mi praw (art.59 KK), wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Fiodora Swirydiuka, któremu orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów.

Podpisano,
(-) Iwan Pietrow-Dostojewski
p.o. Prezydenta RB
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 31 lipca 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Severino Castiglioni-Faradobus

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca br.
wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania: Korzystając z przysługujących mi praw (art.59 KK), wnioskuję do Sądu Ludowego o nadzwyczajne wznowienie postępowania karnego wobec Fiodora Swirydiuka, któremu orzeczono karę śmierci na mocy uchylonych przepisów.
złożonego przez: Iwana Pietrowa-Dostojewskiego
na podstawie: art. 59 k.k.

postanawia:

Art. 1.
Nadzwyczajne wznowić postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/3/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżyciela publicznego do złożenia aktu oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi.

Art. 3.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Severino Castiglioni-Faradobus
Sędzia Ludowy