Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt ustawy o zmianie Regulaminu Parlamentu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Ustawa
o zmianie Regulaminu Parlamentu

Art. 1
Dodaje się artykuł 5 w brzmieniu:
"1. Marszałek Parlamentu może na wniosek co najmniej dwóch posłów powołać komisję parlamentarną.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez komisję w Regulaminie Komisji.
3. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba nadzwyczajnie dopuszczone do głosu przez komisję.
4. Komisja ulega samorozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczeniu lub na koniec kadencji Parlamentu."
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Nie powołamy oficjalnie Parlamentarnej Komisji Gospodarczej bez przyjęcia tej nowelizacji. Mam nadzieję, że u nas komisje sprawdzą się lepiej niż w tzw. realu, tj. nikt nie będzie przeciwdziałał ateizacji Bialenii. Big Grin Big GrinBig Grin
Korzystając jeszcze przez chwilę z tymczasowych obowiązków Marszałka - ogłaszam rozpoczęcie debaty na poprawką.

Jednocześnie mam już swoją sugestię do tego tekstu i dodałbym jeden punkt:

Parlament może powołać w skład komisji osoby nie będące parlamentarzystami jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.

Nie sądzę, by najlepszym wyjściem byłoby kopiowanie realu, gdzie często dostęp do komisji specjalistów jest mocno ograniczony. Furtka tego typu daje możliwość włączania osób pożądanych, a jednocześnie nie będących członkami parlamentu.

Jakoś nie wyobrażam sobie takiej komisji np. w sprawach obronności (a przecież kiedyś może powstać) bez udziału reprezentanta armii (a przecież nie zawsze musi być parlamentarzystą - ba... nawet zdrowsze jest jak nie jest, obecna sytuacja wynika po prostu z niewielkiej liczebności obywateli RB) czy komisji dotyczącej gospodarki np. bez Pana Kaniewskiego gdyby nie został on wybrany lub po prostu w ogóle nie kandydował do parlamentu, bez szefa Policji jeśli to miałoby dotyczyć policji itd. (bo można przykłady mnożyć, a jeśli RB będzie się powiększać to różne osoby mogą pełnić ważne zadania, ale w parlamencie nie być).

Pamiętajmy, że poprawka nie dotyczy jednej komisji (tej konkretnej - choć to ona jest jej motorem napędowym), a ma dotyczyć wszystkich ewentualnie powołanych komisji.
Popieram tą sugestię i przyjmuję jako autopoprawkę w ten sposób, że zostaje ona ustępem trzecim artykułu pierwszego.
Za projektem zmian w Regulaminie Parlamentu oraz ZA poprawką.
2x ZA
Hej, hej, Panowie, czekajcie.

Jak już zmieniamy regulamin, to przy okazji zgłaszam poprawkę, którą zapowiadałem wcześniej:
Cytat:Art. 2
Dodaje się artykuł 6 w brzmieniu:
"1. Posłowie mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.
2. Z niezapowiadanej nieobecności poseł ma obowiązek wytłumaczyć się w terminie 3 dni od następnego po głosowaniu zalogowania się na forum Republiki.
3. W razie braku wytłumaczenia się, może zostać on ukarany przez Sąd karą grzywny w wysokości do 100 środków wymiany grzywny."
To jak już faktycznie się bawimy regulaminem to i ja mam poprawkę.

Cytat:Art. 3
Dodaje się artykuł 7 w brzemieniu.
1. Prawo do zabierania głosu na terenie parlamentu posiadają
a)wybrani w demokratycznych wyborach na daną kadencje posłowie
b)prezydent Republiki
c) Premier i Ministrowie
d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu
e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi
2. Osoba wywołana do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu ma obowiązek zrobić to w terminie maksymalnie 3 dni pod karą grzywny 100 środków wymiany
3. Osoba nieuprawniona do zabrania głosu w Parlamencie nie ma prawa tego uczynić.
4. Kara za złamanie pkt. 3 to grzywna w wysokości 100 środków wymiany która ulega podwojeniu za każdy razem kiedy dana osoba złamie ten punkt
Kiedy głosowanie?
Cytat:Kiedy głosowanie?

Jak marszałek zarządzi. Tongue TongueTongue
Żeby nie przedłużać, bo komisję trzeba powołać oraz korzystając chwilowej bytności na Forum i nie czekając na dokończenie głosowania w sprawie wyboru marszałka - zarządzam głosowanie.

Jestem ZA zgłoszoną zmianą ustawy oraz za wszystkimi poprawkami zgłoszonymi w toku dyskusji.
4x ZA
4x ZA
ZA
Jestem ZA ustawą, ZA pierwszą poprawką, ZA drugą poprawką, ale PRZECIW trzeciej poprawce.
Cytat:ZA
Za wszystkim, czy tylko za ustawą?
Wszystkie poprawki popieram zwiększenie dyscypliny kosztem braku policji w parlamencie jest dla mnie do przyjęcia.
No to nie ma co czekać, zamykam głosowanie. Ustawa została przyjęta w wersji ostatecznej - z poprawkami 1, 2 i 3.