Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Kamińskiemu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[quote]
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA

Wolnograd, 25 sierpnia 2016 r.

Dane tymczasowego oskarżyciela publicznego: Severino Castiglioni-Faradobus

Dane oskarżonego: Maciej Kamiński

Przedmiot aktu oskarżenia: Oskarżam Macieja Kamińskiego o to, że dnia 5 kwietnia 2016 r. bez podstawy prawnej, niezachowując przepisów ustanowionych w ustawie o Policji Krajowej oraz Kodeksie Porządkowym, wykonał karę śmierci przepisaną w Kodeksie Porządkowym na urzędującej wówczas Prezydent Aleksandrze Dostojewskiej, czym wypełnił znamiona występku z art. 40 Kodeksu karnego tj. nadużył swoich uprawnień.

Uzasadnienie: Oskarżony dnia 5 kwietnia 2016 r. "zastrzelił" Prezydent Aleksandrę Dostojewską-Swarzewską powołując się na przepis art. 5 pkt g Kodeksu Porządkowego, który zabraniał niestosowania się do kultury słowa pisanego. Jak uznał Sąd Ludowy w wyroku z 14 sierpnia 2016 r. (K/4/2016), Aleksandra Dostojewska nie wypełniła znamion tamtego wykroczenia, dodatkowo oskarżony nie poinformował jej w sposób dostatecznie zrozumiały o popełnianych błędach, czego wymagała ustawa o Policji Krajowej. Ponadto nie zauważalna była "złośliwa recydywa" w postępowaniu Aleksandry, której wymagał Kodeks Porządkowy do wymierzenia kary śmierci, na co zwrócił uwagę Sąd Ludowy w przywoływanym wyroku. Pomijając już ten fakt, przepis art. 11 ust. 1 Kodeksu Porządkowego przyznawał skazanemu prawo odwołania się do Prezydenta od nałożonej kary (od każdej, w tym kary śmierci). Oskarżony nie poinformował Aleksandry o takiej możliwości. Zasadność i racjonalność tamtego przepisu budzi wątpliwości, ale takie było prawo, że była Pani Prezydent mogła w tym momencie stać się iudex in sua causa. Niemożliwe jest, aby zaakceptowała ona taki wymiar kary wobec swojej osoby. Potwierdzą to zeznania Aleksandry jako świadka. Art. 11 ust. 2 Kodeksu Porządkowego zabraniał tylko odwołania się od kary aresztu za złośliwą recydywę (nie od kary śmierci).

Maciej Kamiński naruszył normę z art. 40 k.k., gdyż przekroczył swoje uprawnienia jako Policjanta. Czyn ten był również zabroniony pod rządami ustawy obowiązującej w chwili jego popełnienia (art. 12 ust. 18 Kodeksu Cywilno-Karnego). W związku z powyższym wnoszę o uznanie Macieja Kamińskiego za winnego zarzucanego mu czynu oraz wymierzenie kary tygodnia pozbawienia wolności oraz orzeczenia środka karnego zakazu zajmowania stanowiska Prezesa Policji Krajowej na okres dwudziestu czterech tygodni. W oczach oskarżyciela publicznego najniższy wymiar kary spełni swoją rolę, a orzeczenie środka karnego jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo obywateli, gdyż oskarżony nadużył zaufania na swoim urzędzie.

Dowody:

1. http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=2950.0 - nieobowiązujący Kodeks Porządkowy;

2. http://spolecznosc.bialenia.org.pl/index...pic=6090.0 - wyrok Sądu Ludowego z 14 sierpnia 2016 r., K/4/2016 i dowody ujawnione podczas rozprawy;

3. Zeznania świadek Aleksandry Dostojewskiej, o której wezwanie proszę Wysoki Sąd.

(-) Severino Castiglioni-Faradobus

Kiedy już Sąd o Odpowiednim Wzroście otworzy sprawę, to proszę o jej zawieszenie na czas weekendu, w związku z moją zapowiedzianą nieobecnością.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 27 sierpnia 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia br.
aktu oskarżenia przeciwko: Maciejowi Kamińskiemu
oskarżonego przez: Severino Castiglioni-Faradobusa
o to, że dnia 5 kwietnia 2016 r. bez podstawy prawnej, niezachowując przepisów ustanowionych w ustawie o Policji Krajowej oraz Kodeksie Porządkowym, wykonał karę śmierci przepisaną w Kodeksie Porządkowym na urzędującej wówczas Prezydent Aleksandrze Dostojewskiej, czym wypełnił znamiona występku z art. 40 Kodeksu karnego tj. nadużył swoich uprawnień.

postanawia:

Art. 1.
Rozpocząć postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/5/2016

Art. 2.
Zobowiązać oskarżonego do odpowiedzi na akt oskarżenia.

Art.3.
W związku z zapowiedzianą nieobecnością oskarżonego na podstawie art.19 ust.4 ustawy o sądownictwie, przedłużyć termin na wystosowanie odpowiedzi do 72 godzin.

Art. 4.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy