Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Regulamin Rady Przysięgłych - projekt
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Dzień dobry,

Drodzy Ławnicy, proponuję utworzyć regulamin dla naszej Rady, na wzór Regulaminu Parlamentu. Powinien on określać długość i charakter obrad, sposób przeprowadzania głosowań, sposób powoływania Ławników i Asesorów do składu sędziowskiego oraz sposób prowadzenia apelacji. Po jego sporządzeniu poproszę sędziego [member=99]Alberto de Medici[/member] o ogłoszenie regulaminu jako zarządzenia na podstawie art. 30. Ustawy o sądownictwie.

Prosiłbym kolegów Ławników o wypowiedzenie się w tym wątku na temat organizacji naszej pracy. Wezmę te wypowiedzi pod uwagę podczas konstruowania projektu regulaminu, który przed wysłaniem do sędziego będziemy musieli zatwierdzić.

Moje propozycje:
- Ławników i Asesora do składu sędziowskiego powołujemy zwykłą większością głosów, a jeśli Rada przez dłuższy czas nikogo nie wydeleguje, obowiązek powołania nakłada się na Sekretarza Rady Przysięgłych,
- w postępowania apelacyjnych (w którym wszyscy jesteśmy składem sędziowskim) rozprawie przewodniczy Sekretarz, chyba że nałoży się taki obowiązek na innego Ławnika,
- debata nad wyrokiem trwa 24 godziny, głosowanie trwa kolejne 24 godzin - tak krótko z uwagi na przepisy Ustawy o sądownictwie: art. 23. ust. 1.,
- w sprawach dot. wykładni prawa, orzekania o zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, sporów kompetencyjnych wydajemy opinie; opinie podejmujemy bezwzględną większością głosów w ciągu 48 godzin od momentu skierowania sprawy na wokandę przez Sędziego Ludowego - wówczas Sędziemu pozostają 24 godziny na wydanie wyroku.

Oczywiście wszelkim debatom i głosowaniom przewodniczy Sekretarz, co wynika z art. 6a. ust. 4. Ustawy o sądownictwie.

Generalnie przerażają mnie te krótkie terminy, ale wynika to wszystko z ustawy... Chociaż wciąż pozostają przepisy o przedłużaniu terminów, ale uważam, że nie powinniśmy ich nadużywać. Jednak żeby to zmienić, trzeba by wprowadzać kolejne poprawki do ustawy.