Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ
Castel Gandolfo, 01.09.2016 r.

Dane wnioskodawców: Karol Wawrzyniec Medyceusz i Zep

Przedmiot wniosku: Ust. 1. art. 5. Ustawy o Sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. w brzmieniu:
"Sędziego Ludowego mianuje Prezydent na dożywotnią kadencję."


Uzasadnienie wniosku: Czy podany wyżej przepis jest zgodny z ust. 1. art. 18. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, który stanowi o tym, że Sędzia Ludowy jest wybierany przez Prezydenta Republiki na dwumiesięczną kadencję?

Podpisano,
(-) Karol Wawrzyniec Medyceusz i Zep
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 2 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia br.
wniosku o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją: Ust. 1. art. 5. Ustawy o Sądownictwie z dnia 27 maja 2016 r. w brzmieniu. Czy podany wyżej przepis jest zgodny z ust. 1. art. 18. Konstytucji Republiki Bialeńskiej, który stanowi o tym, że Sędzia Ludowy jest wybierany przez Prezydenta Republiki na dwumiesięczną kadencję?

złożonego przez: Karola Wawrzyńca Medyceusza i Zepa

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/2/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy