Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Wniosek o wykładnię prawa - 07.09.16 r.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
W imieniu Karola Medycejskiego oraz swoim. 

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA
Wolnograd, 07.09.16 r.

Dane wnioskodawcy: Teddy Upperwood

Przedmiot wniosku: Art. 6 ust. 3 pkt. 2 Konstytucji, Art. 9 ust. 2 Konstytucji, Art. 9 Ustawy o Obywatelstwie, Art. 19 ust. 1 lit. a Ustawy Kodeks Karny

Treść wniosku: Jak w ocenie Sądu należy interpretować łącznie art. 6 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2 Konstytucji, z których jeden ustanawia udział w wyborach i referendach uprawnieniem, zaś drugi obowiązkiem obywatela? Jak należy rozstrzygnąć tą wewnętrzną sprzeczność przepisów ustawy zasadniczej zwłaszcza w kontekście ostatnich decyzji prawodawcy, który wyraźnie poprzez przepisy Ustawy Kodeks Karny nazywa czynne prawo wyborcze uprawnieniem a także poprzez przepisy Ustawy o Obywatelstwie nie przewiduje procedury odebrania obywatelstwa za nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w wyborach, o której to procedurze mowa w art. 9 ust. 2 Konstytucji? Zdaniem wnioskującego w rzeczonej sytuacji dochodzi do sprzeczności, polegającej na tym, że przepisy prawa jednocześnie dozwalają (jest to tzw. dozwolenie mocne, a innymi słowy, z punktu widzenia interpretacji tetycznej, jest to czyn fakultatywny, który nie może być jednocześnie nakazany) i nakazują czynić jedną i tą samą rzecz. Ponadto, z punktu widzenia wykładni funkcjonalnej i dynamicznej przy uwzględnieniu woli tzw. "aktualnego prawodawcy", ostatnie działania legislacyjne, o których mowa wcześniej we wniosku, mogą skłaniać ku interpretacji, iż wolą prawodawcy jest, by czynne prawo wyborcze było uprawnieniem obywatela.
(-) Teddy Upperwood
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 7 września 2016 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 7 września br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Jak w ocenie Sądu należy interpretować łącznie art. 6 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2 Konstytucji, z których jeden ustanawia udział w wyborach i referendach uprawnieniem, zaś drugi obowiązkiem obywatela? Jak należy rozstrzygnąć tą wewnętrzną sprzeczność przepisów ustawy zasadniczej zwłaszcza w kontekście ostatnich decyzji prawodawcy, który wyraźnie poprzez przepisy Ustawy Kodeks Karny nazywa czynne prawo wyborcze uprawnieniem a także poprzez przepisy Ustawy o Obywatelstwie nie przewiduje procedury odebrania obywatelstwa za nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w wyborach, o której to procedurze mowa w art. 9 ust. 2 Konstytucji?

złożonego przez: Teddy'ego Upperwooda

postanawia:

Art. 1.
Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/11/2016

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/  Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy