Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt ustawy o zmianie ustawy o tytułach szlacheckich
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Ustawa
o zmianie ustawy
o tytułach szlacheckich.

Art. 1
Dodaje się ustęp "i" w następującym brzmieniu:
"i) 300 folwarków- Elektora"

Art. 2
Art. 4 przyjmuje brzmienie:
Szlachcicom przysługują wsie, baronom- baronie, wicehrabiom- wicehrabstwa hrabiom- hrabstwa, margrabiom- margrabstwa, lordom- lordostwa, kniaziom- kniaźstwa, wielkim kniaziom- wielkie kniaźstwa, elektorom- elektoraty.

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Były konsultacje społeczne, więc jest i projekt. Póki co bez ustawy o specjalnych uprawnieniach elektorów i ew. tytule króla Bialenii.
Zaczynamy debatę, jeśli nie pojawią się zastrzeżenia, to jutro ją zamknę (dyskusja była już podczas konsultacji).
Wnoszę sprzeciw dla tytułu króla. Reszta jak najbardziej.
Cytat:Wnoszę sprzeciw dla tytułu króla.
...którego tu nie ma.

Zatem na temat ustawy nie ma zastrzeżeń. Zatem przechodzimy do głosowania.

Jestem ZA.
Oddaję głos ZA.
ZA.
ZA.
Zamykam głosowanie. Ustawę przyjęto.