Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Brygada Ajszaburska Zbrojnego Frontu Ludowego [WYDZIELONO ZE STAROBIALENII]
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
W Ajszaburgii, na terenie obecnego Wschodniego Regionu Przemysłowego, działała najważniejsza i największa jednostka Zbrojnego Frontu Ludowego- drugiej bialeńskiej siły wojskowej w okresie okupacji, Brygada Ajszaburska.

Brygada Ajszaburska została powołana do życia już ósmego marca 1942, w drugim dniu istnienia ZFL. W jej skład wchodziły ajszaburskie oddziały Robotniczo-Chłopskiej Siły Zbrojnej, nielegalne oddziały milicji ludowej, a także cały Front Wyzwolenia Ajszaburgii.

Brygada Ajszaburska w czerwcu 1943 roku liczyła osiemdziesiąt tysięcy żołnierzy, tworząc około 40% siły całego Zbrojnego Frontu Ludowego. Wielu żołnierzy brygady nie złożyło broni także w czasie monarchofaszystowskich rządów Adama Krautza, walcząc aż do zwycięstwa, tj. powołania Socjalistycznej Republiki Bialenii.

Brygadą Ajszaburską dowodził generał Józef Kuchnowski (od 1950 roku Marszałek Bialenii), jeden z najbardziej utytułowanych dowódców w historii Bialenii. Postać Józefa Kuchnowskiego już w czasie wojny była powszechnie szanowana i uznawana nie tylko przez komunistyczne formacje, ale też przez prawicową partyzantkę i okupanta. W latach 1951-1953 marszałek był Ministrem Obrony Narodowej i wicepremierem. W okresie błękitnej rewolucji zmuszony został do wyemigrowania do Socjalistycznej Sarmacji, gdzie stał się liderem bialeńskiej emigracji, jak i wiceministrem obrony (urząd sprawował aż do upadku Republiki). Obecnie marszałek Kuchnowski jest patronem wielu bialeńskich szkół i jednostek wojskowych.

Główną bitwą Brygady była Bitwa o Ajszaburg z 17 grudnia 1944 roku. Wówczas dwudziestotysięczne oddziały Brygady Ajszaburskiej, przy wsparciu mieszkańców miasta, pokonały dwukrotnie silniejsze siły scholandzkie. Tym samym Ajszaburg został pierwszym dużym bialeńskim miastem wyzwolonym spod okupacji scholandzkiej. Generał Kuchnowski zawarł wówczas pokój ze wszystkimi działającymi w regionie siłami partyzanckimi w celu utrzymania Ajszaburga i pomocy w wyzwoleniu reszty Bialenii.

Największa powojenna akcja brygady miała miejsce 29 kwietnia 1945 roku. Wówczas Brygada Ajszaburska i niewielkie oddziały Zbrojnego Frontu Ludowego z innych stron kraju dokonały skutecznej obrony Ajszaburga przed nacierającymi oddziałami Książęcych Sił Zbrojnych z Sarmacji oraz monarchofaszystowskimi oddziałami Adama Krautza. Od początku kwietnia Zbrojny Front Narodowy w całym kraju organizował się ponownie, widząc konieczność zbrojnej obrony kraju. Gdy pod koniec miesiąca Sarmaci zaczęli docierać do Ajszaburgii, generał Kuchnowski razem ze swoimi oddziałami wkroczył do miasta i zorganizował skuteczną obronę przed Sarmatami.

Ajszaburg był jedynym wolnym bialeńskim miastem. Oddziały sarmackie omijały miasto szerokim łukiem, bojąc się otwartej walki ze zorganizowanym wojskiem. Tym samym Ajszaburg mógł prowadzić samodzielną politykę zagraniczną i dogadać z Sarmacką Armią Ludową w sprawie zasad wyzwolenia Bialenii i jej powojennych losów.
8 grudnia 1945 z Ajszaburga wyruszyły oddziały Zbrojnego Frontu Ludowego, które w ciągu kilku tygodni wyzwoliły cały kraj. W tym mieście Towarzysz Mikołaj Kapczyński powołał rząd ludowy, który dał początek przyszłej Republice Socjalistycznej Bialenii.