Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt ustawy o utworzeniu WKPWA
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Ustawa
o utworzeniu Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii

Art. 1
1. Na obszarach wyspy Anatolii, znanej poza granicami kraju także jako Nowa Sclavinia, tworzy się protektorat zależny od Republiki Bialeńskiej - Wojskowo-Kolonizatorski Protektorat Wyspy Anatolii.
2. Protektorat ma na celu umożliwienie prowadzenia bialeńskiej misji cywilizacyjnej, wojskowej i geograficznej.
Art. 2
1. Obszar Protektoratu podlega bialeńskiej władzy na równi z innymi regionami Republiki Bialeńskiej.
2. Republika Bialeńska ma wyłączne prawo do zarządzania Protektoratem na wszelkich płaszczyźnie politycznej, wojskowej, gospodarczej i cywilno-karnej.
Art. 3
1. Na czas prowadzenia szeregu misji na tererytorium Anatolii, władzę nad Protektoratem sprawują Siły Zbrojne Republiki Bialeńskiej, poprzez osobę Marszałka Bialenii Krzysztofa Razorblade.
2. Marszałek Bialenii Krzysztof Razorblade przez czas pełnienia misji nosić będzie tytuł Naczelnika Wojskowo-Kolonizatorskiego Protektoratu Wyspy Anatolii.
3. Naczelnik Protektoratu w razie potrzeby może powołać Radę Wojskowo-Kolonizatorską.
Art. 4
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Ustawa traci moc z chwilą podjęcia przez Parlament Republiki Bialeńskiej innej decyzji dotyczącej losów wyspy Anatolii.
De facto WKPWA już istnieje i działa, jednakże trzeba to oficjalnie uchwalić, żeby społeczność międzynarodowa nie miała żadnych wątpliwości.
Pozdrawiam.
Otwieram debatę.
Skracam i zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania.

Jestem ZA.
Oddaję głos ZA.
Popieram ustawę i głosuje ZA.
ZA
Zamykam głosowanie. Ustawa została przyjęta.