Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Obwieszczenie Marszałka Parlamentu ws. ogłoszenia wyników referendów
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU WS. OGŁOSZENIA WYNIKÓW REFERENDÓW
z dnia 6 listopada 2016 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniach 4 listopada 2016 r. - 6 listopada 2016 r.

2. Niniejsze obwieszczenie ogłasza i potwierdza wyniki referendum dot. wotum nieufności przeprowadzonego w dniach 4 listopada 2016 r. - 6 listopada 2016 r.

Artykuł 2.

1. Frekwencja po zakończeniu referendum konstytucyjnego wyniosła 48%, co znaczy, że głosowało 14 spośród 29 uprawnionych obywateli.

2. Zgodnie z art. 15. ust. 4. Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami, wyniku referendum konstytucyjnego nie uznaje się za wiążącego.

3. Frekwencja po zakończeniu referendum dot. wotum nieufności wyniosła 62%, co znaczy, że głosowało 18 spośród 29 uprawnionych obywateli.

4. Zgodnie z art. 15. ust. 4. Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami, wynik referendum dot. wotum nieufności uznaje się za wiążący.

Artykuł 3.

1. Przedmiotem referendum konstytucyjnego było: "Czy jesteś za przyjęciem ujednoliconej Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 30.10.2016 r.?".

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 12 uprawnionych do głosowania, czyli 86% głosujących.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 2 uprawnionych do głosowania, czyli 14% głosujących.

2. Przedmiotem referendum dot. wotum nieufności było: "Czy jesteś za odwołaniem z urzędu Pierwszego Ministra (Premiera) Hewreta Faradobusa?".

a) Odpowiedzi pozytywnej "TAK" na poparcie przedmiotu referendum oddało 8 uprawnionych do głosowania, czyli 44% głosujących.

b) Odpowiedzi negatywnej "NIE" na brak poparcia przedmiotu referendum oddało 10 uprawnionych do głosowania, czyli 56% głosujących.

Artykuł 4.

1. Na podstawie art. 29. ust. 1. Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami nie uznaje się przedmiotu referendum konstytucyjnego za przegłosowanego, co oznacza niezatwierdzenie zmiany w Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 24 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

2. Na podstawie wyników referendum dot. wotum nieufności ogłasza się, że społeczeństwo Republiki Bialeńskiej zagłosowało przeciw odwołaniu Hewreta Faradobusa.

Artykuł 5.

Obwieszczenie wyników referendów jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji