Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: III Zjazd Sejmu Rzeszy Bialeńskiej
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
W związku z nowo rocznymi postanowieniami oraz podjętej decyzji w sprawie ogłoszenia nowego herbu Rzeszy, do Wolnogradu - stolicy prześwietnej Republiki Bialeńskiej zmierzają delegacje z całego Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii. Obrady odbędą się w małym pałacyku na obrzeżach stolicy.

[Obrazek: ab11bd82-d908-d7e4-f6ae-599632f38e15.png]
Szanowni Bialeńczycy!

Podjąłem decyzję o rozpoczęciu III Zjazdu Sejmu Rzeszy Bialeńskiej, który to będzie obradował nad sprawami bieżącymi wynikłe ze zmian prawnych w całej Republice Bialeńskiej. Również winniśmy w końcu podjąć decyzję w sprawie herbu Rzeszy Bialeńskiej, tak więc będzie to punkt pierwszy Naszych obrad, a Ekscelencja Karol Medycejski będzie proszony o zabranie głosu oraz przedstawienie swojego projektu.

Jako, że zjazd ten odbywa się bezpośrednio po obrzędach Nowego Roku, nazywać się będzie "Noworocznym". Tak więc chciałbym życzyć wszystkim Lennikom szczęścia, majętności, pięknej dziewicy i dużo dzieci, jednak żeby były ze sobą zgodny, co by nie doprowadziły do sporu wewnętrznego o spadek.

Deus Vult!
Ekscelencje,

tak jak zapowiedział Najczcigodniejszy Lew Wolnogradu pierwszym punktem obrad będzie projekt herbu Rzeszy Bialeńskiej. Jak zapewne Ekscelencje widzieli w trakcie prac w Radzie Nieustającej punktem wyjścia do ostatecznego kształtu proponowanego symbolu jest paw, noszący na swym ogonie herby lenników. Nie było jakiegoś szczególnego klucza w doborze barw szlachciców poza tym, że umieściłem te herby, które na dzień dzisiejszy po prostu istnieją, a ich liczba akurat idealnie wpisała się w ogon ptaka. Pozostałe elementy to jednak zasadnicza zmiana w stosunku do projektu sprzed paru miesięcy. Poniżej postaram się je wypunktować i pokrótce omówić, wpierw jednak zaprezentuję ostateczny kształt projektu:


[Obrazek: 7052910_Herb.png]
Przede wszystkim zmianie uległ kolor pawia. Podyktowane to było doborem tarczy herbowej koloru zielonego z białą bordiurą, co w oczywisty sposób podkreśla związek z Bialenią. Oczywiście, jak łatwo zauważyć, nie została dochowana zasada alternacji, tj. nie umieszczania koloru na kolorze. Takie działanie było jednak świadomą decyzją. Chodziło o podkreślenie w warstwie symbolicznej pewnej odrębności samorządu od rządu i innych organów centralnych Republiki. Srebrny paw wprowadzałby zbytnią jednolitość (w zestawieniu z zieloną tarczą) z barwami Republiki Bialeńskiej, zaś złoty kojarzyłby się zbytnio z monarchią, która przecież (pomimo quasi-szlacheckiego charakteru Rzeszy) zupełnie nie jest w Bialenii zakorzeniona. To samo z purpurą lub karmazynem. Stąd zdecydowałem się na barwę niebieską, która również uznawana jest w realnej kulturze europejskiej za szlachetną tynkturę i związaną ze szlachtą (choć nie tylko, niebieski ma przecież dużo szersze i dla niektórych nawet ważniejsze znaczenie w innym kontekście heraldycznym i symbolicznym, ale o tym nie tutaj i nie teraz). 

Wieniec oliwny i rózgi liktorskie to elementy przejęte z herbu Lahazydii i ich rolą jest przede wszystkim nawiązanie do poprzedniej formy samorządu. Niemniej mają one także aktualną symbolikę - wieniec oliwny to oczywiście, przede wszystkim, symbol pokoju i dobrobytu, zaś fasces symbolizują siłę i władzę, ale także w znaczeniu nowszym ideę republikańską. Pod spodem znajduje się wstęga (wiem, że niektórzy są stanowczo przeciwni jakimkolwiek napisom w heraldyce, ale to raczej kwestia gustu, gdyż i w realu w wielu obszarach występują) ze skróconą nazwą Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej, ze zmienionym jednak członem "Rzesza" na "Związek" z uwagi na brak tłumaczenia tego pierwszego słowa w języku łacińskim, co tłumaczyłem już w wątku Rady.

I ostatni element - nad tarczą herbową w podporze widnieje diadem Lwa Wolnogradu. Również jest to element nowy, który ma podkreślić funkcję Lwa, sprawującego pieczę nad Rzeszą i przewodzącego lennikom zebranym w Sejmie. 

Tuszę, iż dostatecznie uargumentowałem Ekscelencjom projekt i udowodniłem, iż nie jest on dziełem przypadku, choć zdecydowanie ma on nieortodoksyjną formę - jak zresztą wiele ciekawych rozwiązań w Bialenii. Jeśli jednak nie, to zapraszam do zadawania pytań i polemiki.
Cytat:W związku z nowo rocznymi postanowieniami oraz podjętej decyzji w sprawie ogłoszenia nowego herbu Rzeszy, do Wolnogradu - stolicy prześwietnej Republiki Bialeńskiej zmierzają delegacje z całego Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii.
Wnoszę o wstrzymanie obrad z powodu błędu formalnego w procedurze otwarcia. :jerycho:

Poza tym, mam jedno pytanie - czemu symbol Lwa nie zawiera... Lwa?
Nie dysponujemy zdjęciem Lwa Sapiehy. Big Grin
(05.01.2017, 21:22:23)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]Wnoszę o wstrzymanie obrad z powodu błędu formalnego w procedurze otwarcia. Mury runą, runą, runą...

Jakiego? Przecież mam prawo, a nawet obowiązek ogłosić zjazd raz w miesiącu...
(05.01.2017, 22:21:18)AndrzejSwarzewski napisał(a): [ -> ]Nie dysponujemy zdjęciem Lwa Sapiehy. Big Grin

Ale Lwa Rywina mamy. Wink

Cytat:Poza tym, mam jedno pytanie - czemu symbol Lwa nie zawiera... Lwa?

Przecież centralnym elementem diademu jest medalion z lwem...
(05.01.2017, 22:51:27)Hewret Faradobus napisał(a): [ -> ]
(05.01.2017, 21:22:23)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]Wnoszę o wstrzymanie obrad z powodu błędu formalnego w procedurze otwarcia. Mury runą, runą, runą...

Jakiego? Przecież mam prawo, a nawet obowiązek ogłosić zjazd raz w miesiącu...
Podałeś niewłaściwą nazwę samorządu.

A w kwestii Lwa, OK - ale moje biedne oczęta nie chcą być na przyszłość zmuszane do aż tak intensywnego wpatrywania się.
(06.01.2017, 21:21:06)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]Podałeś niewłaściwą nazwę samorządu.

Beton zawsze się czepia.
Nie miałem na myśli stricte samorządu, a podmiotów, które mają przybyć na sesję. Po cóż więc mam ogłaszać, że chłopów z dzierżawy to nie dotyczy? Big Grin
Takowe brzmienie formuły otwarcia dopuszczałoby do udziału w zjeździe nieuprawnionych do tego bojarów z obszaru Anatolii Brodryjskiej. Jeżeli już silisz się na wymienianie pełnej nazwy, to chociaż sil się w pełni poprawnie. Inaczej Adaś będzie miał wszelkie podstawy do sieknięcia Cię po trzykroć solidną, bukową pałką w tył głowy. Wink
Cytat:A w kwestii Lwa, OK - ale moje biedne oczęta nie chcą być na przyszłość zmuszane do aż tak intensywnego wpatrywania się.

Kupię Ci okulary. :*
Bardziej bym prosił o lepszy monitor. Okulary mam dobre. Wink
Szanowni Dostojni!

Dziękuję za dyskusję, czas przystąpić do głosowania.

Tak więc głosujemy do końca czternastego dnia stycznia, nad przedstawionym projektem herbu.
Wstrzymuję się (mocą 29 folwarków xD).
ZA mocą 20 folwarków.
160 folwarków ZA.
ZA 29

Bajtuś

za 46
115 folwarków ZA.
51 folw. ZA
172 folwarki wstrzymujące.
Stron: 1 2