Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt ustawy o Krajowej Radzie Informatycznej
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:Ustawa
o Krajowej Radzie Informatycznej.

Art. 1
1. Powołuje się do życia Krajową Radę Informatyczną.
2. Krajowa Rada Informatyczna ma na celu administrowanie i rozwój systemów informatycznych Republiki Bialeńskiej.

Art. 2
1. W skład Rady wchodzi Prezydent i przedstawiciel rządu oraz radcy wybierani przez Radę.
2. Radca traci funkcję w przypadku rezygnacji, utraty obywatelstwa bialeńskiego lub odwołania przez Radę zwykłą większością głosów.
3. Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Art. 3
Obradom Rady przewodniczy jeden z jej członków, powoływany i odwoływany przez Radę zwykłą większością głosów.

Art. 4
1. Rada wdraża w życie ustawy Parlamentu oraz rozporządzenia Prezydenta oraz Rady Ministrów.
2. Rada jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na zapytanie posła lub naczelnika prowincji.

Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pomysł zaproponował Jerzy Lwie Serce. Ja napisałem ustawę i proszę wszystkich obywateli o wzięcie udziału w debacie.
Myślę, że KRI ma sens. Ktoś powinien zajmować się administrowaniem naszymi systemami i rozwijaniem ich. A zawsze lepiej, gdy tak ważną kwestią zajmuje się kolektyw, a nie jednostka. Bo jednostka może w pewnym momencie uznać siebie za jedynego prawowitego właściciela dzieła i dysponować nim, wprowadzając tym samym dyktaturę.
Popieram, to że uważam że takie stanowisko jest potrzebne pokazałem juz powołując ministra administracji w poprzedniej kadencji.
KRI ma zastąpić Ministerstwo Administracji.
Takie działanie prowadzi do wyrównywania szans co znaczy że większość ma z tego korzyść. ZA!
Wiecie, chyba zapis o zakazie rozpoczęcia debaty przed ogłoszeniem tego przez Marszałka jest bezcelowy. Nic złego się w końcu od tego nie dzieje, tak więc chyba niedługo zgłoszę projekt poprawki wykreślającej ten punkt z Regulaminu Parlamentu.

Dobrze, otwieram debatę i zatwierdzam decyzję Prezydenta o dopuszczeniu wszystkich obywateli do głosu.

Cytat:1. W skład Rady wchodzi Prezydent i przedstawiciel rządu oraz radcy wybierani przez Radę.
Na jakiej zasadzie włączany będzie przedstawiciel rządu?

Tak coś czuję, ze ta możliwość odwoływania samych siebie spowoduje sporo konfliktów w tej Radzie.
Cytat:Na jakiej zasadzie włączany będzie przedstawiciel rządu?
Premier (lub Prezydent, jeśli premier nie będzie powoływany) będzie powoływał, razem z powoływaniem innych członków rządu.

Możliwość odwoływania samych siebie jest standardowa dla wielu rad.
Czas na debatę chyba się kończy. ;-) Byłoby dobrze, gdyby Krajowa Rada Informatyki powstała jak najszybciej i zaczęła administrować forum i wszystkim innym.
W istocie, debatę zamykam. Przechodzimy do głosowania.

Jestem ZA.
ZA!
ZA!
ZA!
Za
I tak powinny wyglądać głosowania. Szybko i konkretnie. To czekamy na oficjalne zatwierdzenie wyników i do roboty. Smile SmileSmile
Kocham wieczorny brak Internetu...

Głosowanie zamykam. Ustawa przeszła jednogłośnie.