Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Anatolia Brodryjska
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Moi drodzy,

jakiś czas temu przestała obowiązywać umowa o dzierżawie Anatolii Brodryjskiej. Jako, że Brodria Północna również nie wyraża roszczeń wobec tego terytorium możemy śmiało uznać za fakt jej powrót do bialeńskiej macierzy. Jest to niewątpliwie kolejny z serii sukcesów mojej kadencji i tylko osobista skromność każe mi o tym mówić dopiero teraz.

Podczas wielogodzinnych rozmyślań zacząłem zastanawiać się, co z tym fantem zrobić. Z jednej strony moglibyśmy podporządkować Anatolię Brodryjską, podobnie jak Wyspy Przyjaźni, bezpośredniej władzy rządu w Wolnogradzie. Z drugiej jednak strony logika każe po prostu włączyć ją w skład terenów Rzeszy, bo zresztą już dziś brakuje atrakcyjnych lokacji dla lenn. W efekcie opracowałem taki oto wstępny plan działań:

1. Wkroczenie oddziałów bialeńskich na terytorium Anatolii Brodryjskiej wraz z tymczasową administracją,
2. Ocena stanu rzeczy na miejscu i opracowanie raportu,
3. Decyzja w sprawie przyszłości regionu,
4. Opracowanie projektu ustawy o Anatolii lub nowelizacji ustawy o Rzeszy.
A ja mam inny pomysł. Utrzymajmy tam kulturę brodryjską, stwórzmy wyjątkowy samorząd. Ja sam chętnie mogę zostać namiestnikiem Anatolii Brodryjskiej, co byłoby dla mnie wreszcie szansą na sensowną działalność w RB. Anatolia jest ogromna i w większości nie ma klimatu, zaś ten jej fragment ma swój klimat i oryginalną historię, którą powinniśmy wykorzystać.
Brzmi dobrze, różnorodność to siła.
Gdyby tylko tak sprowadzić dawnych Brodryjczyków...

Ale pomysł na diasporę brodryjską propsuję. Big Grin
W takim razie czekam na projekt, natomiast tak czy inaczej trzeba urządzić wkroczenie naszych wojsk i naszej administracji do Anatolii.
Jakiego rodzaju projekt? Projekt odpowiedniej ustawy, czy sama sprecyzowana koncepcja?
Zaproponuj od razu ustawę, podobnie jak o Wyspach Przyjaźni. Projekt aktu prawnego od razu będzie zawierał projekt koncepcji. Łatwiej nad tym debatować.
A więc proponuję analogiczny akt prawny.

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ANATOLII BRODRYJSKIEJ
z dnia x lipca 2017 r.

Artykuł 1. [Przepisy wstępne]

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej oraz organizacji wewnętrznej Anatolii Brodryjskiej jako jednostki samorządu terytorialnego Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2. [O Anatolii Brodryjskiej]

1. Terytorium Anatolii Brodryjskiej przeznacza się na:

a) organizację wydarzeń kulturowych związanych z kulturą i historią brodryjską;

b) organizację obchodów uroczystości Dnia Przyjaźni Bialeńsko-Brodryjskiej i innych;

c) przyjmowanie gości i delegacji zagranicznych z państw brodryjskich.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub Gubernatora Anatolii Brodryjskiej oraz ministra właściwego ds. kultury i aktywności do podejmowania wszelkich działań mających na celu fabularyzację i wzrost aktywności na terytorium Anatolii Brodryjskiej.

Artykuł 3. [Władza nad terytorium Anatolii Brodryjskiej]

1. Anatolią Brodryjską zarządza Prezydent Republiki Bialeńskiej uprawniony do podejmowania zarządzeń będących powszechnie obowiązującymi aktami prawa wykonawczego na terytorium Wysp.

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo powołać spośród obywateli Republiki Bialeńskiej Gubernatora Anatolii Brodryjskiej oraz przekazać mu część bądź wszystkie uprawnienia, jakimi dysponuje na terytorium Wysp.

Artykuł 4. [Nadzór nad działalnością Gubernatora Anatolii Brodryjskiej]

1. Działalność Gubernatora podlega stałej kontroli i nadzorowi ze strony Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje prawo uchylania zarządzeń Gubernatora.

3. Prezydent Republiki Bialeńskiej ma prawo w każdej chwili odwołać z urzędu Gubernatora Anatolii Brodryjskiej.

Artykuł 5. [Zamieszkiwanie i zameldowanie na terytorium Anatolii Brodryjskiej]

1. Prawo zamieszkiwania w Anatolii Brodryjskiej i przysługuje każdej osobie, która wyrazi publicznie taką chęć.

2. Istnieje możliwość zameldowania się na terytorium Anatolii Brodryjskiej

3. Zamieszkiwanie na terytorium Anatolii Brodryjskiej nie podlega opodatkowaniu.

4. Nie istnieje możliwość tworzenia folwarków oraz majątków lennych na terytorium Wysp Przyjaźni.

Artykuł 6. [Przepisy końcowe]

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w dniem ogłoszenia.

(-)

Bajtuś

Proponuję zmienić Art 3 pkt 1 i 2: terytorium Wysp na ich terytorium.
A po jakiego czorta nam dwa terytoria o dokładnie identycznej funkcji? Nie lepiej zrobić z tego wciąż ceremonialną, ale autonomię, która będzie, zapewne, na przemian pojawiać się i znikać, w zależności od stopnia zainteresowania nią, jak onegdaj inne takie wytwory?
Tak, nie ma co kopiować koncepcji z Wysp Przyjaźni. Ja bym nie skupiał się aż tak bardzo na funkcji kulturalnej, która wyjdzie sama z siebie w trakcie działalności.
A może by tak juntę wojskową wprowadzić? Big Grin
A może ustalmy wprost, że na terytorium AB panują realia brodryjsko-rosyjsko-bizantyńskie? W przeciwieństwie do WP dopuściłbym też powstawanie tu folwarków z zaznaczeniem, że powinny być one w konwencji nawiązującej do kultury terytorium.
No wreszcie się biedny Immanuel doczekał legalnego zarządzania Lumią.
O ile tylko ktoś pamiętał, żeby skopiować rozporządzenie o poszerzeniu terytorium majątku lennego.
Zdaje się, że OLB będzie miało gdzie założyć siedzibę.

PS Proponuję zmienić trochę granice regionu, na mniej kwadratowe.
Przydałby się jakiś MSW, który położyłby nacisk na obszary samorządowe.
Ledwo to potrafimy zagospodarować i ciekawie opisać, a tu chcą jeszcze Marslandię kolonizować...
Weźcie tam Piotrka Novitiusa powołajcie.
Czy obecnie Anatolia "brodryjska" podlega pod zarząd powierniczy w Wolnogradzie (patrz: Lew Wolnogradu)?
Ustawa regulująca działania Lwa ma przecież dosłownie w nazwie "z wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej".
Znaczy się, tak mówi bo ustawa była za czasów dzierżawy wprowadzana.
Teraz myślę, że należałoby z tego zrezygnować i nie rozdrabniać się. I tak nie mamy tylu chętnych ludzi do obejmowania stanowisk.
Stron: 1 2