Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - Guliano Montini
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
Wolnograd, dn. 5 sierpnia 2017 r.
ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA


Niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przez Guliano Montiniego legitymującego się numerem NPE BI14061300153 przestępstwa z art. 52 kodeksu karnego i wnoszę o wszczęcie postępowania wobec podejrzanego oraz skierowanie do Sądu Ludowego aktu oskarżenia w tej sprawie lub wyznaczenia mojej osoby na oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie w zgodzie z art. 11 ust. 5 ustawy o sądownictwie z dn. 27 maja 2016 r. z późniejszymi zmianami.

UZASADNIENIE

Art. 52 ustawy - Kodeks Karny z dn. 25 lipca 2016 r. z późniejszą zmianą penalizuje posługiwanie się w Republice Bialeńskiej nienależnymi tytułami naukowymi. Podejrzany Guliano Montini w swojej sygnaturze przedstawia się jako profesor zwyczajny doktor habilitowany (załącznik nr 1 do niniejszego pisma). Jak wynika z informacji, jakie można znaleźć w archiwum Uniwersytetu Bialeńskiego, były rektor Andrzej Swarzewski nostryfikował zdobyte przez podejrzanego tytuły zawodowe magistra oraz stopień naukowy doktora (załącznik nr 2). W archiwum nie ma jednak śladu po nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego używanego przez Guliano Montiniego. W kwestii tytułu naukowego profesora, ustawa o systemie szkolnictwa wyższego z dn. 6 lutego 2017 r. z późniejszą zmianą prawo nadawania tego tytułu nadaje Prezydentowi Republiki Bialeńskiej. W Biuletynie Ustaw natomiast nie można doszukać się żadnego postanowienia Prezydenta RB ws. nadania podejrzanemu tytułu profesora. Można zatem domniemywać, że tytuł ten nie został mu nigdy nadany. Co więcej, określenia "profesor zwyczajny" używa się wobec osób zatrudnionych jako pracownicy naukowi Uniwersytetu Bialeńskiego posiadających tytuł naukowy profesora. Podejrzany nie jest zatrudniony na UB, zatem nie jest również profesorem zwyczajnym. 

31 lipca 2017 roku wysłałem do podejrzanego wiadomość z prośbą o udowodnienie posiadania wszystkich stopni i tytułów oraz pełnienia funkcji, które budziły moje zastrzeżenia (załącznik nr 3). W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi pomimo logowania się Guliano Montiniego w Republice Bialeńskiej (załącznik nr 4), sam podjąłem się ponownego i bardziej szczegółowego sprawdzenia wiarygodności podawanych przez podejrzanego informacji. W wyniku wspomnianego sprawdzenia informacji, stwierdzam, że podejrzanemu najprawdopodobniej nie przysługuje prawo do posługiwania się tytułem profesora zwyczajnego i stopniem doktora habilitowanego.

Jako Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego czuję się zobowiązany do dbania o poziom szkolnictwa wyższego Republiki Bialeńskiej. Nie może być moim zdaniem przyzwolenia na używanie nienależnych tytułów czy stopni, ponieważ będzie miało to niekorzystny wpływ na kształcenie wyższe i zaufanie do państwowej uczelni. W związku z powyższym, proszę jak we wstępie.

Z poważaniem,
(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep

Załączniki:
1. http://imgur.com/AzdiR1i
2. https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-1066.html
3. http://imgur.com/5AJci0E
4. http://imgur.com/RiHxtCz
Hmm.... nie bardzo rozumiem...
A kolega to...?
(14.09.2017, 21:10:07)tromis44 napisał(a): [ -> ]Hmm.... nie bardzo rozumiem...

Proszę się nie martwić - ja też nie.
O, następca Hostka się objawił.
(14.09.2017, 22:17:28)Taddeo Lorenzo de Medici y Zep napisał(a): [ -> ]A kolega to...?

Bot.
Mogę go zbanować i usunąć link z sygnatury? <3