Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: W/5/2017
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA

Wolnograd, 19 lipca 2017 r.

Dane wnioskodawcy: Hewret Faradobus, obywatel Republiki Bialeńskiej

Przedmiot wniosku: art. 8, ust. 2 ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej
Ustawa o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku:  

Czy użycie funkcji przekazania "łapki" skutkująca wyświetleniem się imienia i nazwiska pod postem, tj. pod wnioskiem o obywatelstwo można uznać za akt poparcia tego wniosku?

[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._18_13.png]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy użycie funkcji przekazania "łapki" skutkująca wyświetleniem się imienia i nazwiska pod postem, tj. pod wnioskiem o obywatelstwo można uznać za akt poparcia tego wniosku?


złożonego przez: Hewreta Faradobusa

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/5/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 18 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 18 sierpnia 2017 r.
sprawy W/5/2017 z wniosku: Hewreta Faradobusa
o brzmieniu: Czy użycie funkcji przekazania "łapki" skutkująca wyświetleniem się imienia i nazwiska pod postem, tj. pod wnioskiem o obywatelstwo można uznać za akt poparcia tego wniosku?

orzeka następująco:

Użycie przekazania "łapki" pod wnioskiem o obywatelstwo można uznać za akt poparcia tego wniosku.

UZASADNIENIE

W ustawie o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r. ustawodawca, po dacie złożenia wniosku o wykładnię prawa, dokonał zmiany, wyrażonej w ustawie o zmianie ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 23 lipca 2017 r., wprowadzając następujące brzmienie wskazanego ustępu:
Cytat:2. Do rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wymagane jest poparcie przez minimum 3 dotychczasowych obywateli Republiki Bialeńskiej. Poparcie wyrazić można słownie w odrębnym poście lub korzystając z opcji "Łapka" na poście zawierającym wniosek o obywatelstwo.
Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor