Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Biuletynie Ustaw
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O BIULETYNIE USTAW

z dnia ... 2017 r.


Artykuł 1.

Art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lutego 2016 r. o Biuletynie Ustaw zyskuje brzmienie:

Cytat:1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w Biuletynie Ustaw wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia, chyba że dany akt prawny określi termin dłuższy.


Artykuł 2.

W artykule 4 ustawy z 26 lutego 2016 r. o Biuletynie Ustaw po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

Cytat:3. Biuletyn Ustaw stanowi osobny dział na forum Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 24 godzin od jej ogłoszenia.

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Chwilowe zawirowania z nieudanym biuletynem uświadomiły mi, że tak ważna kwestia nie jest regulowana ustawowo i można ją uznaniowo zmieniać. Tak być nie powinno. Czytelny biuletyn na forum gwarantuje właściwą znajomość naszego prawa i ułatwia funkcjonowanie organów państwa.

Pierwsza poprawka natomiast dotyczy uregulowania obowiązującego zwyczaju. Otóż ustawa o Biuletynie Ustaw stanowi, że jeżeli dany akt prawny nie stanowi inaczej, zyskuje on moc obowiązującą po upływie 24 godzin od jego ogłoszenia w Biuletynie. Natomiast prawie każda ustawa właśnie stanowiła inaczej (czyli wyjątek był regułą), usuwając vacatio legis do zera (z chwilą ogłoszenia) albo je wydłużając. Uważam, że dobrym będzie zlikwidowanie obowiązkowego vacatio legis i oddanie tej kwestii każdorazowo w ręce prawodawcy.

Szczerze oddany Republice Poseł
Paolo Carlo książę kardynał de Medici y Zep
Proponowałbym do przepisów końcowych dopisać ustęp, mówiący o konieczności przeniesienia przez KRI / Marszałka ZL w określonym terminie aktów normatywnych z biustu do BU na forum.

Poza tym nie mam chyba uwag. Chciałbym zapoznać się z argumentacją ewentualnych przeciwników projektu, ale na tę chwilę mogę wstępnie zadeklarować głos za.
Za w imię nabijania postów na forum oraz, co ważniejsze, wygody pracy. Formatowanie, które można sobie kopiować w miarę zmian, i herb z linku, który można sobie kopiować w miarę zmian, to dobre rzeczy są.

Debata potrwa w domyśle trzy doby. Zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców do dyskusji.
Zmienia się jedną z nielicznych ustaw, która nie miała dotąd żadnej poprawki.
Gracias!
Możliwe, jutro dodam poprawkę Tadeusza jako autopoprawkę.

Hewrecie - no i co z tego? Jakie to ma znaczenie?
(02.11.2017, 20:23:48)Paolo Carlo de Medici y Zep napisał(a): [ -> ]Hewrecie - no i co z tego? Jakie to ma znaczenie?

Statystyczne.
(02.11.2017, 20:33:44)Hewret von Thorn napisał(a): [ -> ]
(02.11.2017, 20:23:48)Paolo Carlo de Medici y Zep napisał(a): [ -> ]Hewrecie - no i co z tego? Jakie to ma znaczenie?
Statystyczne.

[Obrazek: MEdnAn.gif]
Aż sobie puszczę Stonoga remix.
Nie widzę żadnych powodów, dla którego Parlament miałby nie zaakceptować tego projektu. Zapowiadam oddanie głosu "za".
Marszałku, głosujmy.
A jakże, głosujmy.

ZA.
ZA
ZA
ZA
Zamykamy, jednogłośnie przegłosowane.

Konduktorze łaskawy?
@"Ametyst Faradobus"
(-) Ametyst