Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Księgowość Zakładów Paliwowych BIALEN
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zasady funkcjonowania zakładów paliwowych w systemie gospodarczym RB
- Przedsiębiorstwo państwowe
- Zarządzający: Jan Lew Sapieha

1. Źródła wpływów zakładów paliwowych BIALEN

20% - od Zjednoczonych Systemów Energetycznych Bialenii
30% - od Bialeńskich Linii Lotniczych
25% - od Bialeńskich Linii Kolejowych
30% - od Bialeńskiej Żeglugi Morskiej
30% - od Bialeńskiego Transportu Drogowego
20% - od firmy wydobywczej J.S.
20% - od firmy budowlanej J.S.
20% - od firmy produkującej żywność

2. Koszty stałe zakładów paliwowych BIALEN

40% - do firmy dostarczającej paliwa i gaz (transport morski)
20% - do Bialeńskich Linii Kolejowych
20% - do Bialeńskiego Transportu Drogowego
10% - do Skarbu Państwa
5% - do Jana Lwa Sapiehy

3. Zysk firmy

20% z obrotu

4. Aktualny majątek

Zakłady petrochemiczne na terenie Republiki Bialeńskiej

5. Stan konta

Aktualny stan konta wynosi: 0 ŚW
Cytat:30% - od Bialeńskiej Żeglugi Morskiej
Od każdej firmy żeglugowej czyli również:
- 30% od Bialeńskich Linii Oceanicznych (BLO)
- 30% od Bialeńskiego Transportu Morskiego (BTM)
Moje niedopatrzenie, poniżej zamieszczam poprawioną wersje.
Zasady funkcjonowania zakładów paliwowych w systemie gospodarczym RB
- Przedsiębiorstwo państwowe
- Zarządzający: Jan Lew Sapieha

1. Źródła wpływów zakładów paliwowych BIALEN

20% - od Zjednoczonych Systemów Energetycznych Bialenii
30% - od Bialeńskich Linii Lotniczych
25% - od Bialeńskich Linii Kolejowych
30% - od Bialeńskiej Żeglugi Morskiej
30% - od Bialeńskiego Transportu Drogowego
20% - od firmy wydobywczej J.S.
20% - od firmy budowlanej J.S.
20% - od firmy produkującej żywność
30% od Bialeńskich Linii Oceanicznych (BLO)
30% od Bialeńskiego Transportu Morskiego (BTM)

2. Koszty stałe zakładów paliwowych BIALEN

40% - do firmy dostarczającej paliwa i gaz (transport morski)
20% - do Bialeńskich Linii Kolejowych
20% - do Bialeńskiego Transportu Drogowego
10% - do Skarbu Państwa
5% - do Jana Lwa Sapiehy

3. Zysk firmy
20% z obrotu

4. Aktualny majątek

Zakłady petrochemiczne na terenie Republiki Bialeńskiej

5. Stan konta

Aktualny stan konta wynosi: 0 ŚW
19.05.2014

Aktualny stan konta: 90 ŚW http://forum.bialenia.net.pl/viewtopic.php?f=86&t=932
Przelew z konta FBD JS - tytułem kosztów od działalności - 600 SW
Przelew z konta BŻM - tytułem kosztów działalności - 90 SW

Rozliczenie kosztów:
- kwota dla transportu morskiego BTM - 276 SW /przelewu dokonano 03.07.2014
- kwota dla linii kolejowych BKL - 138 SW /przelewu dokonano 03.07.2014
- kwota dla transportu drogowego BIALENTIR - 138 SW /przelewu dokonano 03.07.2014
- podatek do skarbu państwa - 69 SW /przelewu dokonano 03.07.2014

Pozostaje zysku - 69 SW, w tym 35 SW zarezerwowane na wynagrodzenia zarządzającego.

Stan konta po operacjach 187 środków wymiany.
Dzień dobry. 250 BLN kary za nieprowadzenia księgowości. Do widzenia.
W związku z przejęciem zarządu na przedsiębiorstwem przez Krzysztofa Razorblade oraz zmianami ustawowymi, których nie uwzględnili poprzedni zarządzający dokonane zostaje rozliczenie ZP BIALEN.

Zasady funkcjonowania Zakładów Paliwowych BIALEN systemie gospodarczym RB
- Przedsiębiorstwo państwowe.
- Zarządzający: Prezes Zarządu Krzysztof Razorblade

1. Źródła wpływów ZP BIALEN
a/ 40% obrotu ZSE
b/ 20% obrotu linii lotniczych, linii kolejowych i linii żeglugowych
c/ 30% obrotu firm transportu drogowego i firm wydobywczych

2. Koszty stałe ZP BIALEN:
a/ 40% - do firmy dostarczającej paliwa drogą morską (BTM)
b/ 30% - do linii kolejowych za transport (BLK)
c/ 10% - podatek do skarbu państwa

3. Zysk firmy
20% obrotu z pkt 1.

4. Aktualny majątek ZP BIALEN
Zakłady petrochemiczne na terenie Republiki Bialeńskiej i sieć dystrybucji paliw.

5. Stan konta ZP BIALEN

a. Ostatnie rozliczenie nastąpiło 15.10.2014 - stan konta po rozliczeniu 3979 BLN

b. Po 15.10.2014 na konto ZP BIALEN wpłynęło 5309 BLN

c. Należne koszty:
- 2124 BLN do BTM / przelano 07.01.2015
- 1593 BLN do BLK / przelano 07.01.2015
- 531 BLN podatku do skarbu państwa / przelano 07.01.2015

Aktualny stan konta (po dokonanym rozliczeniu) wynosi 5040 BLN
- do wyjaśnienia z BIW pozostaje zamrożone 1000 BLN na poczet ewentualnych kar
Sprawy odszkodowawcze:

- Odszkodowanie otrzymane od BIALENTIR - 600 BLN
- Odszkodowanie otrzymane od ZSE - 570 BLN
- Odszkodowanie wypłacone BTM - 570 BLN
- Odszkodowanie wypłacone BLK - 430 BLN

Przychody firmy (do rozliczenia):

BLL AB - 100 BLN
BIALENTIR - 373 BLN
BLK - 443

Rozliczenie kosztów (od 916 BLN):

1. 336 BLN do BTM / przelano 13.01.2015
2. 92 BLN do BLK / przelano 13.01.2015
3. 92 BLN podatku do skarbu państwa

Zarezerwowane na wynagrodzenie zarządzającego 46 BLN

Wolne środki firmy: 5560 BLN