Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Księgowość firmy wydobywczej J.S.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zasady funkcjonowania firmy wydobywczej J.S. w systemie gospodarczym RB

Przedsiębiorstwo państwowe.
- Zarządzający: Jan Lew Sapieha

1. Źródła wpływów firmy wydobywczej J.S.

a) 20% obrotów Zjednoczonych Systemów Energetycznych Bialenii

2. Koszty stałe firmy wydobywczej J.S.

a) 30% - do firmy energetycznej
b) 20% - do firmy paliwowej
c) 10% - do Skarbu Państwa
d) 10% - do Jana Lwa Sapiehy

3. Zysk firmy

a) 30% obrotu

4. Aktualny majątek firmy wydobywczej J.S.

Kopalnie

5. Aktualny majątek firmy wydobywczej J.S.

a) aktualny stan konta wynosi 0 ŚW
W związku z przejęciem zarządu na przedsiębiorstwem przez Tomasz Rabotowicza oraz zmianami ustawowymi, których nie uwzględnili poprzedni zarządzający dokonane zostaje rozliczenie "firmy wydobywczej".

Zasady funkcjonowania firmy wydobywczej systemie gospodarczym RB
- Przedsiębiorstwo państwowe.
- Zarządzający: Prezes Zarządu Tomasz Rabotowicz

1. Źródła wpływów firmy wydobywczej:
- 30% obrotu ZSE

2. Koszty stałe firmy wydobywczej:
a/ 30% - do firmy dostarczającej paliwa (BIALEN)
b/ 20% - do linii kolejowych za transport (BLK)
c/ 10% - podatek do skarbu państwa

3. Zysk firmy
40% obrotu z pkt 1.

4. Aktualny majątek firmy wydobywczej
Kopalnie węgla na terenie RB.

5. Stan konta firmy wydobywczej

a. Ostatnie rozliczenie nastąpiło 19.10.2014 - stan konta po rozliczeniu 2353 BLN

b. Po 19.10.2014 na konto firmy wpłynęło 1419 BLN

c. Należne koszty:
- 426 BLN do BIALEN / przelano 07.01.2015
- 284 BLN do BLK / przelano 07.01.2015
- 142 BLN podatku do skarbu państwa / przelano 07.01.2015

Aktualny stan konta (po dokonanym rozliczeniu) wynosi 2920 BLN

PS. Proszę nazwać (w innym temacie) przedsiębiorstwo (obecnie państwowe)... dawna nazwa należy do firmy J.S. i jest nieaktualna.