Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: PU o zmianie Ustawy o Policji Krajowej
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia miesiąca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o Policji Krajowej z dnia 27 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

Art. 1 ust. 3 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:3. Prezes Policji Krajowej w drodze zarządzenia ustala listy płac policjantów, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 3000 bialenów.

Artykuł 3.

Art. 3 ust. 1 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:1. Policjantem może zostać obywatel Republiki Bialeńskiej, który nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 4.

Art. 4 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:1. W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1) Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2) Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3) Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4) Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2. Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

2a. Stopnie w Policji Krajowej są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Podpis

Szanowny Panie Marszałku!

Pragnę złożyć na ręce Szanownego projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Krajowej. Odpowiednia ilość podpisów i uzasadnienie projektu znajduje się tutaj. Od razu zapowiadam, że najprawdopodobniej dzisiaj popołudniu zgłoszę autopoprawkę do projektu dodającą przepisy o przejściu policjanta w stan spoczynku.

Z wyrazami szacunku,
(-) Iwan Pietrow
Prezes PPK
Rozpoczynamy trzydniową debatę.

Nie zgłaszam póki co zastrzeżeń do projektu.
Jak widzę, nikt zastrzeżeń nie zgłasza...
Mam może przyszykować za Ciebie tę poprawkę o stanie spoczynku, Iwaszka?
Tak, bardzo proszę. Przepraszam, nie ma czasu żeby na spokojnie usiąść do komputera...
Cytat:Artykuł 5.

Do art. 3 wzmiankowanej ustawy dodaje się ust. 4 w treści:
Cytat:4. Policjant może pozostawać w służbie czynnej lub stanie spoczynku.

4a. Policjant służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

4b. Policjant w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Policji Krajowej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn (np. ubycia z kraju) nie pozostaje już w dyspozycji Policji Krajowej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia na służbę procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego policjanta z zachowaniem jego dawnego stopnia.

Debatę zakończymy w ustalonym na początku terminie, to jest, jutro około osiemnastej.
Jeśli można, mam dwie uwagi co do poprawki. Po pierwsze, określenie na przykład brzmi dosyć nieprawniczo. Proponowałbym usunięcie nawiasu. Kolejna sprawa - sugeruję zaznaczenie w ust. 4c, że policjant w stanie spoczynku traci uprawnienia moderatora wynikające z służby w Policji, natomiast zachowuje wszystkie uprawnienia nadanie przez KRI lub wynikające z członkostwa w KRI.
Możliwe, że tak brzmi, bo skopiowałem to praktycznie na żywca z ustawy o SZ.

No to może tak:
Cytat:Artykuł 5.

Do art. 3 wzmiankowanej ustawy dodaje się ust. 4 w treści:
Cytat:4. Policjant może pozostawać w służbie czynnej lub stanie spoczynku.

4a. Policjant służby czynnej wykonuje obowiązki służbowe na wyznaczonym rozkazem stanowisku służbowym i pozostaje w dyspozycji swoich przełożonych wykonując ich rozkazy i polecenia przez cały czas odbywania tej służby.

4b. Policjant w stanie spoczynku to osoba, która odbywała służbę w Policji Krajowej, ale po jej zakończeniu z różnych przyczyn nie pozostaje już w dyspozycji Policji Krajowej. W przypadku powrotu i chęci ponownego przyjęcia na służbę procedura powołania musi być przeprowadzona od początku, ale dopuszcza się przyjęcie takiego policjanta z zachowaniem jego dawnego stopnia.

4c. Policjant w stanie spoczynku traci uprawnienia na forum przysługujące z racji służby w Policji Krajowej, za wyjątkiem tych wynikających z innych niż służba przesłanek.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Jeśli jedynym problemem jest, że nie brzmi prawniczo to zostawić tak jak jest.
Nie ma serduszek w źrenicach. :/
(18.11.2017, 19:02:34)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]Nie ma serduszek w źrenicach. :/

Tak samo jak ty. :<
Kończymy debatę, przechodzimy do głosowania. Przedmiotami są projekt podstawowy oraz poprawka z postu piątego.

Dwa razy ZA.
ZA ZA
ZA
2x ZA
2 x Wstrzymuje się.
Zamykam głosowanie. Przeszły obydwa przedmioty.

Konduktorze łaskawy?
(-) Tadeusz Krasnodębski