Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: PU o zmianie ustawy o strukturach informatycznych RB
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Szanowny Marszałku,
Wysoka Izbo!


Przedkładam Wysokiej Izbie zaprezentowany wcześniej na forum obywatelskim projekt nowelizacji ustawy o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej. Zakłada on dopisanie do ustawy pojęcia profili w mediach społecznościowych, a także reguluje, że ich prowadzeniem zajmuje się Gabinet.

Projekt zdobył uznanie Ministra Promocji i Mediów Społecznościowych @"Kamil Maciejewski", natomiast Krajowa Rada Informatyczna nie zgłosiła sprzeciwu.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dn. xx 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej z dn. 25 lutego 2017 r. z późniejszą zmianą.

Artykuł 2.

Do art. 2 wzmiankowanej ustawy dopisuje się punkt 8 w brzmieniu:

Cytat:8) Profilach w mediach społecznościowych - rozumie się przez to profile Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów: Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube.

Artykuł 3.

Do wzmiankowanej ustawy dopisuje się artykuł 9a w brzmieniu:

Cytat:Artykuł 9a. [Profile w mediach społecznościowych]

1. Prowadzeniem profili w mediach społecznościowych oraz nadzorem nad nimi zajmuje się minister właściwy ds. promocji lub minister właściwy ds. mediów społecznościowych we współpracy z Krajową Radą Informatyczną.

2. Zasady oraz sposób prowadzenia profili w mediach społecznościowych ustala Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.
Debatę wyznaczam na dwie doby.

Podtrzymuję brak zastrzeżeń.
Aż dziw bierze, że do tej pory w ustawie nie zawarto wzmianki o rzeczywistych portalach społecznościowych, będących dziś głównym sposobem zachęcenia ludzi do dołączenia do grona mikronautów!
Przechodzimy do głosowania.

ZA.
ZA
ZA
Za
Przeciw.
Zamykam głosowanie. Ustawa przeszła.

Moglibyśmy się tu bawić w precedens Hallera, ale wolę spytać - konduktorze łaskawy?
Pierwsza ustawa. Big Grin

(-) T. Krasnodębski