Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Ustawa o zmianie ustawy o strukturach informatycznych RB
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[official]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O STRUKTURACH INFORMATYCZNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia 21 listopada 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o strukturach informatycznych Republiki Bialeńskiej z dn. 25 lutego 2017 r. z późniejszą zmianą.

Artykuł 2.

Do art. 2 wzmiankowanej ustawy dopisuje się punkt 8 w brzmieniu:

Cytat:8) Profilach w mediach społecznościowych - rozumie się przez to profile Republiki Bialeńskiej w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów: Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube.

Artykuł 3.

Do wzmiankowanej ustawy dopisuje się artykuł 9a w brzmieniu:

Cytat:Artykuł 9a. [Profile w mediach społecznościowych]

1. Prowadzeniem profili w mediach społecznościowych oraz nadzorem nad nimi zajmuje się minister właściwy ds. promocji lub minister właściwy ds. mediów społecznościowych we współpracy z Krajową Radą Informatyczną.

2. Zasady oraz sposób prowadzenia profili w mediach społecznościowych ustala Gabinet Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis]
[/official]