Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam kolejny projekt rozporządzenia - jest to wprowadzenie pierwszego podatku - od przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności zajmiemy się rozporządzeniem nt. księgowości, ponieważ są tam zawarte pewne definicje, które tutaj są użyte. Zapraszam do zgłaszania uwag.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU OD PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia XX 2017 r.

Na podstawie art. 4, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości, częstotliwości oraz sposobu pobierania podatku od przedsiębiorstw.

Artykuł 2.

Podatek od przedsiębiorstw jest podatkiem bezpośrednim liniowym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi 15%.

2. Podatek jest naliczany od zysków przedsiębiorstwa (różnicy wpływów i wydatków).

3. Jeżeli różnica wpływów i wydatków przedsiębiorstwa jest ujemna lub równa 0, przedsiębiorstwo jest zwolnione z płacenia podatku.

4. Nie wyznacza się kwoty wolnej od podatku.

5. Z podatku zwolnione są przedsiębiorstwa w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Artykuł 4.

1. Podatek jest uiszczany przez przedsiębiorstwo w dniu opublikowania sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa.

2. Niewykonanie przelewu w terminie na konto Skarbu Państwa skutkuje nałożeniem kary finansowej zgodnie z Kodeksem Gospodarczym.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.
Projekt wisi już kilka dni. Jeżeli nie ma żadnych uwag, przechodzimy do głosowania.
@"Tadeusz Krasnodębski" @"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace"
ZA oczywiście

Bajtuś

za
Jestem ZA.

@"Tadeusz Krasnodębski"?
O, nie zagłosowałem? Za.
Przyjęte jednogłośnie. Publikuję.