Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: [badania naukowe] #1 ogłoszenie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]
Ogłaszam rozpoczęcie nowych badań naukowych na Wydziale Nauk Ścisłych UB
Republika Bialeńska, dn. 28.12.2017

Cytat:
Imię i nazwisko kierującego badaniami: prof. dr net. Mateusz A. Sartoneskorsi
Miejsce badań naukowych: Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Bialeńskiego (katedra chemii)
Finansowanie: dochody własne WNŚ UB
Tytuł badań: Izolowanie i badanie właściwości fizykochemicznych białka odpowiedzialnego za autoagresję oraz poszukiwanie fragmentów kwasu deoksyrybonukleinowego odpowiedzialnego za kodowanie ów biomolekuły. 
Skład zespołu badawczego: prof. dr net. M.A. Sartoneskorsi (skład: stały/zmienny)
Cele projektu: otrzymanie modelu białka - jej cyfrową strukturę, oznaczenie cech struktury czwarto i trzeciorzędowej biomolekuły, oznaczenie właściwości spektrofotometrycznych oraz zachowanie się białka pod wpływem czynników środowiskowych, oznaczenie fragmentu DNA odpowiedzialnego za kodowanie białka, powielanie wyizolowanego odpowiedniego fragmentu DNA - badanie właściwości spektrofotometryczne, porównanie kolejności nukleotydów do fragmentu DNA białka w komórkach zdrowego organizmu. [Obrazek: ?url=images82.fotosik.pl%2F781%2F4d25ad3...4aegen.png]