Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: [badania naukowe] #1 raport #2
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FexmkNWh.png]
Raport naukowy #2
Republika Bialeńska, dn. 30.12.2017


Pobrane próbki krwi poddano denaturacji termicznej, a następnie po dodaniu silnego detergentu SDS wyizolowano kwasy nukleinowe z leukocytów i monocytów za pomocą etanolu. Wyizolowane kwasy przechowywano w chłodziarce przez 24 h, po czym poddano je powielaniu metodą PCR - wykorzystując termocykler. Schemat powielania metodą PCR został przedstawiony na schemacie 1. 

[Obrazek: PCR-polymerase_chain_reaction.png]
Schemat 1. Powielanie DNA za pomocą metody PCR. 

Powielone kwasy nukleinowe poddano działaniu enzymów restrykcyjnych, które tną nici kwasów pomiędzy nukleotydami zawierającymi adeninę i guaninę (AG). W ten sposób metodą elektroforetyczną wyizolowano konkretny fragment DNA odpowiedzialny za kodowanie białka, odpowiedzialnego za autoagresje. W elektroforezie do rozdziału wykorzystywano chromatografię cieczową (jej rodzaj). W wyniku tej analizy z próbek krwi osób zdrowych uzyskano chromatogram 1, a w wyniku analizy próbek krwi osób zdrowych i osób zdrowych o krwi 0 Rh - uzyskano chromatogram 2. 

[Obrazek: b2c7371c108b36e8gen.jpg][Obrazek: 4_1.jpg?1336639009444?1336639009444]
Chromatogram 1.                                                  Chromatogram 2.

Jak widać na chromatogramie 1. nie występuję sygnał, który pojawił się w chromatogramie 2 o czasie retencji 46 s (zredukowanym 28 s). Zebrano frakcje rozciętych kwasów które eluowały w 39 s oraz 46 s. Zebrane frakcję powielono metodą PCR, jak wcześniej w celu zwiększenia ich ilości do analizy. Po powieleniu zbadano absorpcję zebranych fragmentów kwasów ich uśrednione wyniki ukazano na wykresie 1. 
[Obrazek: 61bef21a44b8d6c9gen.jpg]
Wykres 1. Wykres absorbancji zebranych fragmentów kwasów nukleinowych. 

W wyniku analizy spektrofotometrycznej można powiedzieć że fragment II bardziej absorbuje promieniowanie w zakresie 380-420 nm (posiada dwa maksima) natomiast fragment I kwasów nukleinowych ma mniejsze lecz szerokie maksimum w zakresie dalszego UV. 

W wyniku badań wykazano, że sekwencją nukleotydów, która powoduje kodowanie białka odpowiedzialnego za autoagresję jest sekwencja fragmentu II wyizolowanych kwasów nukleinowych. Z uwagi na charakterystyczne pasmo absorpcji (2 maksima) można bez cięcia, a jedynie po wynikach badań spektrofotometrycznych rozpoznać, wykluczyć obecność nici kodujących owe białko. 

Użyte urządzenia:
  • chłodziarka
  • termocykler
  • chromatograf HPLC
  • elektroforegram
  • łaźnia wodna
[Obrazek: ?url=images82.fotosik.pl%2F781%2F4d25ad3...4aegen.png]