Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia podatku dziennego
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam projekt na temat którego rozmawialiśmy już wcześniej, więc proponuję od razu przejść do głosowania, chyba że jeszcze pojawią się jakieś uwagi.

@"Tadeusz Krasnodębski" @"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace" 

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU DZIENNEGO
z dnia xx 2018 r.

Na podstawie art. 4, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości, częstotliwości oraz sposobu pobierania podatku dziennego.

Artykuł 2. 

Podatek dzienny jest podatkiem bezpośrednim liniowym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi 30 BLN.

2. Podatek jest pobierany od osób fizycznych zamieszkujących Republikę Bialeńską.

3. Podatek jest pobierany automatycznie przez system informatyczny z konta bankowego. 

4. Kwota wolna od podatku wynosi 30 BLN. 

Artykuł 4.

1. Podatek jest pobierany każdego dnia o godzinie 00:01.

2. Środki zgromadzone poprzez pobór podatku są gromadzone na oddzielnym koncie bankowym Skarbu Państwa.

3. Na podstawie art. 35 Kodeksu Gospodarczego otwiera się konto państwowe pod nazwą "Skarb Państwa - podatek dzienny" na potrzeby niniejszego rozporządzenia. Osobą odpowiedzialną za to konto jest Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego. 

Artykuł 5. 


1. Środki zgromadzone na koncie bankowym, o którym mowa w art. 4, ust. 3 są przechowywane na nim do zakończenia okresu wynagrodzeniowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Rozporządzenia WKNF ws. ustalenia sposobu prowadzenia księgowości.

2. Środki zgromadzone przez okres wynagrodzeniowy na koncie bankowym są dzielone wg następujących kryteriów:

a) 30% środków trafia na konto Skarbu Państwa;

b) 30% środków trafia na konta przedsiębiorstw produkujących żywność;

c) 20% środków trafia na konta przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i innych zajmujących się utrzymaniem miejsca zamieszkania;

d) 12% środków trafia na konta przedsiębiorstw transportowych;

e) 5% środków trafia na konta przedsiębiorstw zbrojeniowych;

f) 3% środków trafia na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

3. Środki dla Skarbu Państwa są bezpośrednio przelewane na konto bankowe Skarbu Państwa;

4. Środki dla przedsiębiorstw: produkujących żywność; energetycznych, wodnych i innych zajmujących się otrzymaniem miejsca zamieszkania; transportowych; zbrojeniowych są dzielone stosunkowo do ilości etatów zatrudnionych pracowników wg przelicznika zawartego w ust. 5 niniejszego artykułu.

5. a)           ilość etatów w danej firmie
       ------------------------------------------------------- * dana ilość środków przeznaczonych na daną grupę firm
      ilość etatów we wszystkich firmach danej grupy  

b) W punkcie a niniejszego ustępu jest zawarty iloraz ilości etatów w danej firmie i ilości etatów we wszystkich firmach danej grupy pomnożony (iloczyn) przez daną ilość środków przeznaczonych na daną grupę firm.

6. Środki dla Bialeńskiej Agencji Kosmicznej są bezpośrednio przelewane na konto bankowe Bialeńskiej Agencji Kosmicznej.

7. Ilekroć dana grupa przedsiębiorstw nie zatrudnia żadnego pracownika, środki przeznaczone na tę grupę są przelewane na konto bankowe Skarbu Państwa.

Artykuł 6.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie od 8 stycznia 2018 r.
Po przemyśleniu zgłaszam brak uwag.
Skrypt do pobierania podatku już jest prawie do oddania.

Głosuję ZA
@"Tadeusz Krasnodębski" @"Bajtuś" przypominam o głosowaniu, chyba chcemy, aby podatek dzienny był pobierany od jutra?

Bajtuś

wstrzymuję się.
Chyba mała poprawka będzie potrzebna Tongue
Cytat:Artykuł 6.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
lub
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie nie wcześniej niż 8 stycznia 2018 r.
Czemu miałaby być taka poprawka?

Oddaję głos ZA.
Zamykam głosowanie. Przeszło. Zaraz publikuję.
(07.01.2018, 23:28:00)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): [ -> ]Czemu miałaby być taka poprawka?

Oddaję głos ZA.
Zamykam głosowanie. Przeszło. Zaraz publikuję.
Bo zapomniałem policzyć Twojego głosu i myślałem że dziś nie zdążymy xd