Forum Republiki Bialeńskiej

Pełna wersja: Bialeński Związek Wędkarski
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Wspominałem też o arcywrogu mojego starego czyli Polskim Związku Wędkarskim. Stał się on kompletną obsesją ojca i jak np. w telewizji mówią, że gdzieś był trzęsienie ziemi to stary zawsze mamrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwysynach z PZW powiedzieć. Gazety niewędkarskie też przestał czytać bo miał ból dupy, że o wędkarstwie polskim ani aferach w PZW nic się nie pisze.
Anon, Mój stary to fanatyk wędkarstwa


Moi Drodzy,

już jakiś czas temu padła z moich czcigodnych ust inicjatywa powołania Bialeńskiego Związku Wędkarskiego. Jak można się domyślić z nazwy byłoby to stowarzyszenie grupujące fanatyków wędkarstwa, ale nie tylko. Oprócz parodiowania agursko-santerskich zawodów w wyciąganiu... w łowieniu ryb (tóre jak wiadomo zawierają fosfor i jeśli się dostaniecie na studia to zapewne dlatego, że jedliście je od małego) BZW byłoby mafią, lożą trzęsącą światem, a w szczególności Republiką, wpływającą na rząd i inne instytucje z tylnego siedzenia. W związku z tym byłoby organizacją elitarną, co w warunkach wirutalnych nie jest aż takim ograniczeniem, bo większość obywateli RP należy i tak do kasty rządzącej.

Aby założyć Związek potrzeba jakichś, najlepiej wybitnych, członków. Czy są wśród Was zainteresowani?
Jeden duchowny się przyda. Wszak rzadzilem już kiedyś prawie całym światem.
Na sztrąd!
Dobra, to kto chce statut napisać? Bo chciałbym, żeby to było zarejestrowane w momencie, kiedy będę zlecenie rządowe na ewidencję zrzeszeń wykonywał.
Ja mogę.
Łokej. Tylko nie zapomnij punktu mówiącego o tym, że niedostatecznie zarybiamy i kradniemy.
Cytat:
STATUT BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Artykuł Pierwszy
Bialeński Związek Wędkarski, zwany dalej Związkiem, jest stowarzyszeniem działającym na terenie Republiki Bialeńskiej na mocy Ustawy o zrzeszeniach z dnia 12 marca 2016 r., skupiającym wpływowych miłośników wędkarstwa i rybołówstwa.

Artykuł Drugi
Podstawowym zadaniem Związku jest wspieranie wędkarstwa i rybołówstwa na terenie Republiki Bialeńskiej poprzez integracje jego członków oraz organizację różnego rodzaju przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i ekologicznych, a także wydawanie i prenumeratę prasy specjalistycznej i innych wydawnictw ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Encyklopedii Ryb Rzecznych. Związek umożliwia także członkom podejmowanie kolektywnych inicjatyw oraz korzystania z posiadanych przez Związek pontonów oraz łodzi. W ramach swojej działalności Związek, tak jak masoni, rządzi całym krajem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Ponadto jego członkowie niedostatecznie zarybiają i kradną. 

Artykuł Trzeci
1. Najwyższym organem statutowym Związku jest Spotkanie Potężnych Ludzi, w którym mają prawo brać udział wszyscy członkowie Związku.
2. Spotkanie Potężnych Ludzi odbywa się permanentnie lub w formie zjazdów mających miejsce nie rzadziej, niż co dwa miesiące. 3. W trakcie Spotkania Potężnych Ludzi decyzje podejmuje się mocą głosów co najmniej połowy członków Związku, o ile nie jest postanowione inaczej.
4. Pracom Spotkania Potężnych Ludzi przewodniczy Prezes Związku, wybierany spośród członków na okres sześciu miesięcy. Prezes jest organem wykonawczym i może być odwołany w każdej chwili głosami co najmniej połowy wszystkich członków Związków. Każda jego decyzja może zostać uchylona w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. Prezes jest także organem sprawującym kontrolę nad majątkiem Związku.
5. Przyjęcie w szeregi Związku odbywa się na mocy decyzji poczynionej w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. Prezes Związku ma prawo otrzymać prawo przyjmowania w szeregi Związku na mocy decyzji 3/4 członków Związku.

Artykuł Czwarty
Struktura terenowa Związku opiera się na kołach, które mają prawo samodzielnie zakładać członkowie z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie Prezesa Związku, który prowadzi rejestr wszystkich istniejących kół. Koła działają na terenie wolnych miast i lenn zgrupowanych w Rzeszy Bialeńskiej, a także w innych podmiotach administracyjnych Republiki Bialeńskiej. Na czele kół stoją ich założyciele lub osoby przez nie wyznaczone. Możliwa jest też regulacja zasad działalności koła na mocy odrębnego statutu. 

Artykuł Piąty
Związek przyznaje tytuł suma, jako honorowe wyróżnienie dla zasłużonych działaczy, a także członkostwo honorowe dla osób niebędących członkami zwykłymi. Oba wspomniane wyróżnienia przyznawane są na mocy decyzji poczynionych w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi. 

Artykuł Szósty
Siedzibą Związku jest Wolnograd - stolica Republiki Bialeńskiej.

Artykuł Siódmy
Zmiany w niniejszym Statucie mogą nastąpić w trakcie Spotkania Potężnych Ludzi.

Artykuł  Ósmy
Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Związku i podlega zatwierdzeniu w trakcie pierwszego Spotkania Potężnych Ludzi.

Proponuję coś takiego. Przydałoby się też jakieś logo.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Kunszt malarski.  Big Grin
To dzieło wymagało dużej ilości poświęconego czasu. Rozmyślnie kreśląc, zużyłem dobre siedem minut, żeby nadać mu ostatecznego kształtu.
Myślę, że śmiało możemy je zaakceptować. To kto oprócz Macieja i mnie chce zostać członkiem-założycielem naszej mafii loży? Jest też taka opcja, że jako Minister Oświecenia powołam BZW jako organizację państwową, ale to chyba nie ma sensu.
Ja... Dam rotryjskie złoto.
Ja się zgłaszam, jako że mam wtyki w KRI to mogę się przydać Tongue
Czyli... Czekamy jeszcze czy lecieć już z tym do okienka rejestracyjnego?
Tylko BZW oznacza... Bialeński Związek Wolnomularstwa. Czyżby nowi masoni pod przykrywką "wędkarzy"?
(07.02.2018, 19:39:21)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]Czyli... Czekamy jeszcze czy lecieć już z tym do okienka rejestracyjnego?

Może się podpiszmy?

(-) Ametyst

(07.02.2018, 20:23:14)Hewret von Thorn napisał(a): [ -> ]Tylko BZW oznacza... Bialeński Związek Wolnomularstwa. Czyżby nowi masoni pod przykrywką "wędkarzy"?

Dokładnie tak.
(-) Maciej Kamiński.

(07.02.2018, 20:23:14)Hewret von Thorn napisał(a): [ -> ]Tylko BZW oznacza... Bialeński Związek Wolnomularstwa. Czyżby nowi masoni pod przykrywką "wędkarzy"?
I się domyślił, skubany.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
(07.02.2018, 22:25:40)Maciej Kamiński napisał(a): [ -> ]
(07.02.2018, 20:23:14)Hewret von Thorn napisał(a): [ -> ]Tylko BZW oznacza... Bialeński Związek Wolnomularstwa. Czyżby nowi masoni pod przykrywką "wędkarzy"?
I się domyślił, skubany.
To już wiemy kto pierwszy zginie z rąk BZW.
(07.02.2018, 22:33:36)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): [ -> ]To już wiemy kto pierwszy zginie z rąk BZW.

Chyba jakiś artykuł KK by się na to znalazł. Big Grin
Nie wydaje mi się, żeby nazbyt dobre zdolności dedukcyjne podlegały karze, ale przyjrzę się, może coś możliwego do podciągnięcia znajdziemy.
Stron: 1 2