Wybory uzupełniające do Parlamentu XIX kadencji (dodatkowy głos).
Józef Konstanty Bagrat (Ludowa Akcja Narodowa)
25.00%
3 25.00%
Jan Lubomirski (Partia Monarchistyczna)
25.00%
3 25.00%
Głos pusty
50.00%
6 50.00%
Razem: 12 głosów 100%