Czy popierasz surowe karanie sprawców kloningu na terenie wszystkich państw polskiego mikroświata (jednakowy system kar)?
Tak
63.64%
7 63.64%
Nie
27.27%
3 27.27%
Ani tak, ani nie
9.09%
1 9.09%
Nie wiem / Trudno powiedzieć
0%
0 0%
Razem: 11 głosów 100%