Jak oceniasz działalność Rządu i Prezydenta Hewreta Faradobusa?
Pozytywnie
28.57%
4 28.57%
Neutralnie
28.57%
4 28.57%
Negatywnie
28.57%
4 28.57%
Nie wiem / Trudno powiedzieć
14.29%
2 14.29%
Razem: 14 głosów 100%