Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich, które odbędą się w październiku 2016 r.? (możliwość wyboru dwóch kandydatów)
Hewret Faradobus
23.53%
8 23.53%
Maciej Kamiński (BPD)
2.94%
1 2.94%
Eddard Noqtern (WR)
20.59%
7 20.59%
Ronon Dex (BPD)
8.82%
3 8.82%
Iwan Pietrow-Dostojewski
0%
0 0%
Alberto de Medici (KK)
5.88%
2 5.88%
Teddy Upperwood (WR)
2.94%
1 2.94%
Frederick Hufflepuff (WR)
8.82%
3 8.82%
Konstanty Jerzy Michalski (BPD)
5.88%
2 5.88%
Ktoś inny
8.82%
3 8.82%
Głos pusty
11.76%
4 11.76%
Nie wiem / trudno powiedzieć
0%
0 0%
Razem: 34 głosów 100%