Gdyby kandydaci spełnili wymogi określone w ustawach, na którego z nich oddałbyś głos w wyborach prezydenckich?
Aleksandra Izabella Swarzewska-Dostojewska
12.50%
Alberto Carlos de Médici y Zep, Aleksandra Dostojewska
2 12.50%
Ametyst Faradobus
68.75%
Ametyst Faradobus, AndrzejSwarzewski, Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff, Hewret von Thorn, Iwan Pietrow, Maciej Kamiński, Ronon Dex, Severino Castiglioni, Tadeusz Krasnodębski, 1 gość
11 68.75%
ktoś inny
12.50%
Karol Medycejski, RCA
2 12.50%
nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zamiaru głosować
6.25%
Filip Lotnik
1 6.25%
Razem: 16 głosów 100%