Czy poszczególne z Wysp Przyjaźni należy nazwać imionami pierwszych 10-ciu Prezydentów?
Tak, to świetny pomysł!
30.00%
3 30.00%
Nie, lepiej żeby nosiły nazwy związane z...
70.00%
7 70.00%
Razem: 10 głosów 100%