[Archiwalne] Sprzęt wojsk lądowych - nazewnictwo
#1
Informacje obecne całkowicie nieaktualne - przyjęty został inny sprzęt w związku z możliwościami jego wizualizacji.

Pierwsza część spisu sprzętu WL SZ RB

Fakt, że jakiś pojazd czy sprzęt znajduje się w spisie nie oznacza automatycznie, że aktualnie jest na uzbrojeniu SZ RB. W spisie są też odmiany prototypowe, które nie weszły do produkcji (ale mogą wejść w przyszłości, podobnie jak mogą powstać kolejne odmiany pojazdów bazowych czy kolejne modernizacje) lub pojazdy/sprzęt w wersjach niezmodernizowanych, którym podwyższono standardy i w wersji oryginalnej znajdują się tylko np. w muzeum czy ośrodku szkolenia jako pomoce naukowe.

Czołgi (i wozy specjalistyczne na ich podwoziach)

T-3-120
- nowoczesny czołg podstawowy III generacji
- masa 60t, armata 120mm
- wóz w klasie niemieckiego Leoparda-2A4

T-3A-120
- zmodernizowane wozy T-3-120 porównywalna z Leo-2A5

T-3B-120
- zmodernizowane wozy T-3-120 porównywalna z Leo-2A6
- modyfikacja w planach, po ukończeniu T-3 na T-3A

T-2-105
- czołg podstawowy II generacji
- masa 40t, armata 105mm
- wóz w klasie niemieckiego Leoparda-1

T-2A-105, T-2B-105, T-2C-105, T-2D-105
- zmodernizowane wozy T-2-105, porównywalne z kolejnymi modernizacjami Leo-1A1/A4

RVT-2
- wóz zabezpieczenia technicznego na podwoziu T-2

IVT-2
- czołg saperski na podwoziu T-2

T-1-90
- przestarzały czołg podstawowy I generacji
- masa 35t, armata 90mm
- wóz w klasie radzieckich T-54/T-55

T-1A-90
- zmodernizowane wozy T-1-90, unowocześniono SKO.

RVT-1
- wóz zabezpieczenia technicznego na podwoziu T-1

IVT-1
- czołg saperski na podwoziu T-1

LT-1-75
- stary czołg lekki (technicznie lata 50-te)
- masa 22t, armata 75mm
- wóz w klasie amerykańskiego T-41

LT-1A-75
- zmodernizowane wozy T-1-75, nowa jednostka napędowa, nowocześniejszy SKO.

Gąsienicowe pojazdy opancerzone

AFV-2-30
- nowoczesny bojowy wóz piechoty (gąsienicowy)
- masa 23t, działko 30mm, załoga 3+7
- wóz w klasie włoskiego VCC-80 czy niemieckiego TH-495

ARV-2-30
- nowoczesny bojowy wóz rozpoznawczy na bazie AFV-2-30
- masa 23t, działko 30mm, załoga 3+2 (zwiększona ilość amunicji)
- wóz z rodziny AFV-2 (wspólne podwozie)

AGV-2-90
- nowoczesny wóz wsparcia ogniowego i rozpoznawczy na bazie AFV-2-30
- masa 24t, armata 90mm, załoga 4
- wóz z rodziny AFV-3 (wspólne podwozie)

AGV-2-105
- nowoczesny wóz wsparcia ogniowego i rozpoznawczy na bazie AFV-2-30
- masa 25t, armata 105mm, załoga 4
- wóz z rodziny AFV-3 (wspólne podwozie)

APC-2-HMG
- nowoczesny transporter opancerzony
- masa 21t, karabin maszynowy 12,7mm, załoga 2+9
- transporter z rodziny AFV-2 (wspólne podwozie)

APC-2-RVA
- wóz techniczny na tym samym podwoziu
- masa 22t, urządzenie do holowania uszkodzonych pojazdów

APC-2-CP
- wóz dowodzenia
- identyczny z APC-2, tylko z wyposażeniem łączności

APC-2-CG
- wóz dowodzenia baterią artylerii
- identyczny z APC-2, tylko z wyposażeniem łączności i kierowania ogniem

APC-2-MED
- wóz medyczny na tym samym podwoziu

APC-1
- transporter bazowy bez uzbrojenia
- masa 10t, załoga 1+12
- wóz w klasie amerykańskiego M-113

APC-1-MG
- transporter opancerzony
- identyczny z APC-1, tylko uzbrojony w km 7,62mm
- załoga 2+11

APC-1-HMG
- transporter opancerzony
- identyczny z APC-1, tylko uzbrojony w km 7,62mm
- załoga 2+11

APC-1-CP
- wóz dowodzenia
- identyczny z APC-1, tylko z wyposażeniem łączności

APC-1-CG
- wóz dowodzenia baterią artylerii
- identyczny z APC-1, tylko z wyposażeniem łączności i kierowania ogniem

APC-1-M105
- transporter identyczny z APC-1
- przystosowany do przewożenia moździerza 105mm z obsługą
- możliwość strzelania przez otwarty strop kadłuba bez wynoszenia moździerza

APC-1-RV
- wóz techniczny na podwoziu APC-1

APC-1-IV
- wóz saperski na podwoziu APC-1
- lemiesz, sprzęt saperski

APC-1-AT
- samobieżna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych na podwoziu APC-1
- pociski starszej generacji GAM-1 (porównywalne z TOW)

APC-1-GT
- transporter do holowania dział na bazie APC-1
- wnętrze do przewozu załogi i amunicji I gotowości

APC-1-GA
- transporter amunicyjny do dział holowanych na bazie APC-1
- wnętrze do przewozu amunicji

Kołowe wozy opancerzone

IPC-2H
- kołowy transporter bazowy 8x8
- masa 15t, załoga 2+10
- wóz porównywalny z rodziną Mowag Pirantha w wersji 8x8
- odmiana IPC-2H-HMG z wkm 12,7mm
- odmiana IPC-2H-MG z km 7,62mm

IPC-2M
- kołowy transporter bazowy 6x6
- masa 13t, załoga 2+8
- wóz porównywalny z rodziną Mowag Pirantha w wersji 6x6
- odmiana IPC-2M-HMG z wkm 12,7mm
- odmiana IPC-2M-MG z km 7,62mm

IPC-2L
- kołowy transporter bazowy 4x4
- masa 10t, załoga 2+6
- wóz porównywalny z rodziną Mowag Pirantha w wersji 4x4
- odmiana IPC-2L-HMG z wkm 12,7mm
- odmiana IPC-2L-MG z km 7,62mm

IFV-2H-30
- nowoczesny kołowy bojowy wóz piechoty
- masa 16t, działko 30mm, załoga 3+8
- podwozie IPC-2H

IGV-2H-105
- nowoczesny kołowy wóz wsparcia ogniowego
- masa 18t, armata 105mm, załoga 4
- podwozie IPC-2H

IGV-2M-90
- nowoczesny kołowy wóz wsparcia ogniowego
- masa 16t, armata 90mm, załoga 4
- podwozie IPC-2M

IRV-2L-30
- nowoczesny rozpoznawczy pojazd opancerzony
- masa 11t, armata 30mm, załoga 5
- podwozie IPC-2L

IPC-2L-AT
- samobieżna wyrzutnia ppk
- masa 11t, wyrzutnia ppk GAM-2 (porównywalna z HOT), załoga 4
- podwozie IPC-2L

IPC-2H-MED
- opancerzony wóz medyczny na podwoziu IPC-2H

IPC-2M-RV
- wóz techniczny na podwoziu IPC-2M

IPC-2M-CHEM
- wóz rozpoznania chemicznego na podwoziu IPC-2M

IPC-2M-CP
- wóz dowodzenia na podwoziu IPC-2M

IPC-2H-CP
- wóz dowodzenia baterią artylerii na podwoziu IPC-2H

IPC-1
- przestarzały półodkryty kołowy transporter opancerzony 6x6
- masa 8t, załoga 2+14
- wóz bazowy w klasie radzieckiego BTR-152W
- odmiana IPC-1-MG z km 7,62mm
- odmiana IPC-1-HMG z wkm 12,7mm

IPC-1-AA
- transporter IPC-1 z podwójnie sprzężonym działkiem 20mm

IPC-1-CP
- transporter dowodzenia na bazie IPC-1
- zakryty, podwyższone nadwozie, urządzenia łączności

IPC-1-CG
- transporter dowodzenia baterią artylerii na bazie IPC-1
- zakryty, podwyższone nadwozie, urządzenia łączności i kierowania ogniem

IPC-1-M105
- transporter do przewozu możdzierza 105mm na bazie IPC-1
- odkryty, możliwość strzelania wnętrza

IPC-1-GT
- transporter do holowania dział na bazie IPC-1
- odkryty, wnętrze do przewozu załogi i amunicji I gotowości

IPC-1-GA
- transpoter amunicyjny dla dział holowanych na bazie IPC-1
- zakryty, wnętrze do przewozu amunicji

IPC-1-MED
- transporter medyczny na bazie IPC-1

Artyleria

GT-2-155
- armata samobieżna na podwoziu gąsienicowym
- masa 45t, armata kaliber 155mm
- wóz w rodzaju rosyjskiej 2S19, na podwoziu T-2

GT-2AM
- wóz amunicyjny do armat GT-2-155
- podwozie zunifikowane z działem

G-2-155
- holowana armatohaubica 155mm
- porównywalna z radziecką 2A65 (działo takie same jak w GT-2-155 analogicznie jak w 2S19)

G-1-100
- stare holowane działo ppanc 100m
- porównywalne z radziecki T-12
- odmiana G-1A-100 zmodernizowane podobnie jak MT-12

HT-2-155
- haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym
- 30t, haubica 155mm, załoga 6
- wóz w klasie amerykańskiej M109, ale podwozie zunifikowane z czołgiem T-2

HT-2AM
- wóz amunicyjny do haubic HT-2-155
- podobny do wozu amunicyjnego do M109, zunifikowane z działem podwozie

H-2-105
- nowocześniejsza haubica holowana 105mm
- porównywalna z amerykańską M102

H-1-105
- stara haubica holowana 105mm
- porównywalna z amerykańską M101

AAT-2-40
- przeciwlotnicze działo samobieżne na podwoziu T-2
- podwójnie sprzężone działka 40mm, stacja radiolokacyjna
- masa 30t, załoga 5
- wóz porównywalny z niemieckim Gepardem

AAT-1-40
- przeciwlotnicze działo samobieżne na podwoziu starego czołgu LT-1
- podwójnie sprzężone działka 40mm
- masa 22t, załoga 4
- podobne do amerykańskiego M42 (na podwoziu M41)

AAG-2-40
- nowoczesne automatyczne przeciwlotnicze holowane działo przeciwlotnicze 40mm
- podobne do włoskiej Bredy 40/L/70

AAG-1-20
- przeciwlotnicze holowane działo przeciwlotnicze 2x20mm
- podobne do radzieckiego ZU-23-2

MW-2H-120
- nowoczesny moździerz samobieżny
- masa 18t, moździerz 120mm w wieży, załoga 4
- podwozie IPC-2H

M-2-105
- moździerz 105mm
- holowany

M-1-60
- moździerz 60mm
- przenośny
- M-1L-60 - lżejsza odmiana dla oddziałów desantowych i specjalnych

RLT-2-220
- samobieżna, gąsienicowa polowa wyrzutnia 12 rakiet niekierowanych 220mm
- masa 26t, załoga 3
- wóz w rodzaju amerykańskiego MLRS

RLW-1-120
- samobieżna, kołowa polowa wyrzutnia 40 rakiet niekierowanych 120mm
- masa 14t, załoga 3
- pojazd w rodzaju radzieckiego BM-21 Grad

RL-1-120
- holowana polowa wyrzutnia rakietowa 8 rakiet niekierowanych 120mm
- w rodzaju polskiej WP-8z

c.d.n
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#2
Bardzo profesjonalny spis. Proponuję, żeby dwa najlepsze sprzęty z każdej dziedziny jakoś specjalnie i honorowo nazwać. Wink
N.N
#3
Cytat:Proponuję, żeby dwa najlepsze sprzęty z każdej dziedziny jakoś specjalnie i honorowo nazwać. Wink
Na razie proponuję się nieco wstrzymać z inwencją nazewniczą, bo do jutrzejszego wieczora powinienem przedstawić spis okrętów MW RB, a tradycyjnie trzeba będzie ponadawać im nazwy.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#4
Kolejna partia sprzętu wojsk lądowych:

Towarzyszące pojazdy OPL

IPC-2L-AAM
- samobieżna wyrzutnia kpr plot
- masa 11t, 8-prowadnicowa wyrzutnia kpr plot. (bliskiego zasięgu ~5km), załoga 4
- podwozie IPC-2L

APC-2-AAM
- samobieżna wyrzutnia kpr plot
- masa 24t, 4-prowadnicowa wyrzutnia kpr plot. (bliskiego zasięgu ~10km) + stacja radarowa, załoga 4
- podwozie identyczne z APC-2 (AFV-2)

Broń strzelecka

P-1
- pistolet 9mm
- stary typ, magazynek jednorzędowy
- porównywalny np. z hiszpańskim Star-B

P-2
- pistolet 9mm
- nowoczesny ale klasyczny, magazynek dwurzędowy
- porównywalny np. z CZ-75
- odmiana "compact" P-2C

P-3
- pistolet 9mm
- nowoczesny z tworzyw i bez zewnętrznych bezpieczników z dwurzędowym magazynkiem
- porównywalny np. z Glock 17
- odmiana "Compact" P-3C

S-1
- stary klasyczny pistolet maszynowy 9mm
- porównywalny z radzieckim PPS

S-2
- pistolet maszynowy 9mm
- porównywalny z UZI
- S-2S - wersja zmniejszona jako Mini-UZI

R-1
- karabin samopowtarzalny kal. 7,62mm
- stary typ, porównywalny z radzieckim SWT

R-2L
- karabin automatyczny kal. 7,62mm (kolba stała)
- porównywalny z FN-FAL 50-00

R-2LS
- karabin automatyczny kal. 7,62mm (kolba składana)
- porównywalny z FN-FAL 50-64

R-2S
- subkarabin automatyczny kal. 7,62mm (kolba składana)
- porównywalny z FN-FAL 50-63

R-2H
- rkm-owa odmiana karabinu automatyczny kal. 7,62mm (kolba stała, dwójnóg)
- porównywalny z FN-FAL 50-41 (FN FALO)

R-3L
- nowoczesny karabin automatyczny kal. 7,62mm
- porównywalny z FN SCAR-H z lufą 406mm

R-3S
- nowoczesny subkarabin automatyczny kal. 7,62mm
- porównywalny z FN SCAR-H z lufą 330mm

C-3L
- nowoczesny karabinek automatyczny kal. 5,56mm
- porównywalny z FN SCAR-L z lufą 355mm

C-3S
- nowoczesny subkarabinek automatyczny kal. 5,56mm
- porównywalny z FN SCAR-L z lufą 254mm

SR-1
- karabin wyborowy kal. 7,62mm
- powtarzalny

SR-2
- karabin wyborowy kal. 7,62mm
- samopowtarzalny

HSR-3
- karabin wyborowy kal. 12,7mm
- samopowtarzalny

LMG-1
- ręczny karabin maszynowy kal. 7,62mm (zasilany z magazynka)
- stary typ, porównywalny z brytyjskim Brenem L4

MMG-2
- ciężki karabin maszynowy kal. 7,62mm
- stary typ, porównywalny z radzieckim SG-43
- MMG-2A - modernizowany jak SGM
- MMG-2T - odmiana czołgowa jak SGT

MG-3
- uniwersalny karabin maszynowy 7,62mm
- porównywalny z FN MAG
- MG-3H - z podstawą trójnożną
- MG-3T - odmiana czołgowa

CMG-4
- karabinek maszynowy kal. 5,56mm (zasilanie taśmowe)
- porównywalny z FN Minimi
- CMG-4S - odmiana skrócona jak Minimi Para

HMG-1
- wkm kal. 12,7mm
- porównywalny z Browningiem M2HB
- HMG-1T - odmiana czołgowa

GL-40
- granatnik 40mm
- porównywalny z typowymi granatnikami 40mm
- GL-40M - granatnik podwieszany do kb/kbk R-3/C-3

RAG-1
- granatnik przeciwpancerny, wielorazowego użytku
- porównywalny z RPG-7

RAG-2
- granatnik przeciwpancerny, jednorazowego użytku
- porównywalny z RPG-18

RAG-3
- granatnik przeciwpancerny, jednorazowego użytku
- porównywalny z RPG-28

GAM-1
- przeciwpancerny pocisk kierowany kal.120mm (masa poc.13kg)
- stary typ, zasięg 2,5km, sterowanie przewodowe
- wyrzutnia na trójnogu (może być montowany na pojazdach)

GAM-2
- przeciwpancerny pocisk kierowany kal.120mm (masa poc.13kg)
- stary typ, zasięg 4km, samonaprowadzający (tzw. wystrzel i zapomnij)
- wyrzutnia na trójnogu (może być montowany na pojazdach)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#5
Poprawiony spis sprzętu wojsk lądowych w SZ RB
- doprecyzowano pewne kwestie
- poprawiono zauważone błędy

Cz.1
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#6
Cz.2 (forum ma ograniczoną ilość załączników do 3)
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
#7
Świetna robota z tą tabelką! Smile SmileSmile Tak trzymać, a nasza armia będzie potęgą. Wink
N.N
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości