Projekt traktatu sojuszniczego z NUPIA
#1
Cytat:Traktat sojuszniczy
pomiędzy Republiką Bialeńską a Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych

Art. 1
Republika Bialeńska i Neokontynentalna Unia Państw Integracyjnie Autonomicznych wyrzekają się wszelkie przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokojowej.
Art. 2
Interesy jednej ze stron traktatu na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany prze głowę jednego z państw i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa drugiego z państw.
Art. 3
Oba państwa dążą do dalszego rozwoju przyjaznych stosunków dyplomatycznych pomiędzy narodami.
Art. 4
Jedna ze stron traktatu w razie nastania potrzeby, może poprosić drugie państwo o pomoc. Pomoc ta powinna zostać udzielona, o ile możliwości i prawo strony drugiej na to pozwalają.
Art. 5
Obie strony deklarują, że nie będą podejmować, sami lub razem z państwem obcym, działań przeciw drugiej ze stron porozumienia.
Art. 6
Obie strony dążą do pogłębiania wzajemnych więzi kulturowych, naukowych, społecznych i innych. W tym celu mogą powstawać następne traktaty, które dotyczyć będą konkretnych dziedzin współpracy.
Art. 7
Wojska jednej ze stron mają prawo do przebywania na terytorium lądowym, morskim lub powietrznym drugiej ze stron, po uprzednim poinformowaniu drugiej strony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
Art. 8
Osoby Prezydentów Republiki Bialeńskiej oraz Wodzów Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych są nietykalne.
Art. 9
Każda ze stron może wypowiedzieć traktat z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Art. 10
Traktat wchodzi w życie z chwilą wypełnienia konstytucyjnych wymogów przez obie strony.
(-) Wódz Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych, Pel Nander
(-) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Andrzej Swarzewski
N.N
Odpowiedz
#2
NUPIA NIE PODPISAŁA JESZCZE TEGO TRAKTATU U NAS TRWA DEBATA NAD PRZYJĘCIEM.

Proszę Wnioskodawcę o Poprawianie Błędu.
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#3
Cytat:NUPIA NIE PODPISAŁA JESZCZE TEGO TRAKTATU U NAS TRWA DEBATA NAD PRZYJĘCIEM

Proszę Wnioskodawce o Poprawianie Bledu
Nigdzie nie napisałem, że NUPIA podpisała przecież?
N.N
Odpowiedz
#4
Traktat wchodzi w życie z chwilą wypełnienia konstytucyjnych wymogów przez obie strony.
(-) Wódz Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych, Pel Nander

Podpis mówi co innego.


Czyli tak jakby NUPIA to już Podpisała a Faktyczny Stan jest taki ze NIE PODPISAŁA TEGO TRAKTU dopiero ruszyła u nas machina demokratyczna ).
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#5
Jednym z konstytucyjnych wymogów jest podpisanie. Tak więc do żadnego podpisania nie doszło i to wynika z projektu.
Jeśli chodzi Ci o podpisy, to umieściłem je tak w formie projektu, a nie faktu. Jeśli konstytucyjne wymogi zostaną spełnione, to tak będzie wyglądał traktat.
N.N
Odpowiedz
#6
Cytat:Jednym z konstytucyjnych wymogów jest podpisanie. Tak więc do żadnego podpisania nie doszło i to wynika z projektu.
Jeśli chodzi Ci o podpisy, to umieściłem je tak w formie projektu, a nie faktu. Jeśli konstytucyjne wymogi zostaną spełnione, to tak będzie wyglądał traktat.


To popraw to bo dla kogoś nowego typu Janka S oznacza to ze NUPIA już to podpisała.
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#7
Moje wątpliwości budzi art.7

Art. 7
Wojska jednej ze stron mają prawo do przebywania na terytorium lądowym, morskim lub powietrznym drugiej ze stron, po uprzednim poinformowaniu drugiej strony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.


Taki zapis oznacza, że wojska NUPIA mają prawo do wejścia na terytorium RB bez zgody władz republiki! Taki zapis narusza suwerenność RB - nie słyszałem o takich warunkach nawet w ramach państw znajdujących się nawet we wspólnych blokach militarnych (pomijam stosunki w śp.UW - ale do tego chyba nie zmierzamy).

Moim zdaniem zapis powinien brzmieć:

Art. 7
Wojska jednej ze stron mają prawo do przebywania na terytorium lądowym, morskim lub powietrznym drugiej ze stron, po uprzednim poinformowaniu drugiej strony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem i po wyrażeniu zgody odpowiednich władz drugiej strony, która powinna nastąpić w terminie 3 dni od wpłynięcia informacji.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
Cytat:Nota dyplomatyczna w sprawie: Traktat sojuszniczy

Memorandum (przedstawienie poglądu NUPIA na to wydarzenie)

Traktat zawiera kilka nie spójności które ZO NUPIA zamierza poprawić.
Powstają też pytania w sprawie Art.ów

Art.2 Zdanie w domyśle inf jakby to był jeden Ambasador skąd? z RB ? a NUPIA swojego nie wysyła ?
- Domyślamy się że Ambasadorowie będą wymienni. Z NUPIA będzie Abdullah Aykm z racji jego już zamieszkania w RB.
W NUPIA SSZ nominuje Ambasadorów a nie Głowa Państwa.

Art.5 działań przeciw w domyśle może chodzi o wojskowe ? dyplomatyczne ? bo chyba konkurencja rynkowa może być ?

Art.7 Niema zgody. W jakim celu to ? Normalne jest, że o próbie przebywania trzeba powiadomić. I dostać na to zezwolenie. Radary też wykryją takie przebywanie. A powód ? w jakim celu takie "O Sobie" przebywanie ?

Art. 8 Wodzowie każdego PIA osobno, czy NUPIA samej w sobie?
W jakim stopniu nietykalne? W NUPIA taka nietykalność władzy jest zakazana? Dlaczego są nietykalne?

Proszę odpowiedzieć na pytania:
Memoriałem ze strony NUPIA będzie podsumowanie rozmów i negocjacji) czyli ustalona treść traktatu sojuszniczego która zostanie przesłana do RB.

Pel Nander Wódz NUPIA, za nadzorem Zgromadzenia Ogólnego NUPIA
13.01.2014

legenda
SSZ -Szaman Spraw Zewnętrznych(Szaman- Minister)
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#9
Cytat:Nota dyplomatyczna
O traktacie sojuszniczym

[quote author="Abdullah Aykm"]Art.2 Zdanie w domyśle inf jakby to był jeden Ambasador skąd? z RB ? a NUPIA swojego nie wysyła ?
- Domyślamy się że Ambasadorowie będą wymienni. Z NUPIA będzie Abdullah Aykm z racji jego już zamieszkania w RB.
W NUPIA SSZ nominuje Ambasadorów a nie Głowa Państwa.
Chodzi oczywiście o ambasadorów.

Cytat:Art.5 działań przeciw w domyśle może chodzi o wojskowe ? dyplomatyczne ? bo chyba konkurencja rynkowa może być ?
Głównie chodziło mi o wojskowe. Oczywiście konkurencja rynkowa może być.

Cytat:Art.7 Niema zgody. W jakim celu to ? Normalne jest, że o próbie przebywania trzeba powiadomić. I dostać na to zezwolenie. Radary też wykryją takie przebywanie. A powód ? w jakim celu takie "O Sobie" przebywanie ?
No dobrze. U nas też pewne niejasności w związku z tym są, ze strony wojska. Więc można dodać, że do tego, że konieczne jest dostanie zezwolenia.

Cytat:Art. 8 Wodzowie każdego PIA osobno, czy NUPIA samej w sobie?
W jakim stopniu nietykalne? W NUPIA taka nietykalność władzy jest zakazana? Dlaczego są nietykalne?
Wodzowie NUPIA samej w sobie. Nietykalne w ten sposób, że chronione przez prawo. Np. chronione przed zniesławieniem, chronione przed karami porządkowymi.

(-) Andrzej Swarzewski, Prezydent Republiki Bialeńskiej

[/quote]
N.N
Odpowiedz
#10
Cytat:ota dyplomatyczna 2 w sprawie: Traktat sojuszniczy

Projekt traktatu został już złożony na forum NUPIA na podstawie odp Noty z RB
można go przejrzeć viewtopic.php?f=12&t=247&p=1409#p1409

Proszę o Odpowiedzi na:

Art. 6 Zasady komunikacji przestrzennej
1) NUPIA otwiera do Bialenii, własne v-światowe połączenia komunikacyjne:
a) porty powietrzne (lotniska)
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=7
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwa TransNeoPort oraz Emirate Airlines
b) porty morskie
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=8
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwo TransNeoPort

2) Bialenia otwiera Do NUPIA
a) porty powietrzne (lotniska)
linki ... ?
b) porty morskie
linki ... ?

Pel Nander Wódz NUPIA, za nadzorem Zgromadzenia Ogólnego NUPIA
15.01.2014
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#11
Cytat:Nota dyplomatyczna
Nie widzę nic przeciwko, niemniej jednak my nie mamy żadnych opisanych portów lotniczych. Proponuję, żeby wprowadzić ogólny przepis o dostępie samolotów cywilnych do przestrzeni powietrznej obu państwa.

(-) Swarzewski, Prezydent
N.N
Odpowiedz
#12
Cytat:Nota dyplomatyczna 3 w sprawie traktatu sojuszniczego.

Wymogiem NUPIA jest otwarcie w RB chociaż po jednym.
Jeden temat Lotnisko w stolicy Wolnogradzie
i jeden temat Port w którymś mieście portowym Klume Miasto lub Nowa Auterra.

Pel Nander Wódz NUPIA, za nadzorem Zgromadzenia Ogólnego NUPIA
16.01.2014
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#13
Największy port cywilny znajduje się w Nowym Ab'Dorst. Nie widzę w tym żadnego problemu, mam nadzieję, że i Wy nie. Wątki otwarte, można odesłać Wodzowi z moimi pozdrowieniami.
N.N
Odpowiedz
#14
Prezentuje Państwu.Nowa Wersje Traktatu.

Cytat:Traktat sojuszniczy
pomiędzy suwerennymi państwami Republiką Bialeńską (RB, Bialenia) oraz Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych (NUPIA, Nupia). Zwanymi również w umowie jako (Państwa, Strony, Sojusznik)

Art. 1 Państwa tej umowy rozszerzają wzajemne relacje na podstawie dokumentów:
1) NUPIA - Oświadczenie o uznaniu Republiki Bialeńskiej 23.11.2013
2) RB - Uchwała Komitetu Założycielskiego w sprawie uznania NUPIA 25.11.2013

Art. 2 Założenia Dyplomatyczne i Podstawowych relacji międzypaństwowych
1) Państwa dążą do dalszego rozwoju przyjaznych relacji dyplomatycznych.
2) Państwa wyrzekają się wszelkiej przemocy w wzajemnych relacjach i postanawiają rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokojowej.
3) Każda ze stron traktatu w razie pojawienia się jakiejś potrzeby pomocy, może zwrócić się do państwa sojuszniczego o pomoc. Pomoc tą państwa tego traktatu deklarują wzajemnie udzielić, wg własnych możliwości i własnego prawa.
4) Obie strony deklarują, że nie będą podejmować, sami lub wraz z innym państwem, szkodliwych działań przeciwko drugiej stronie traktatu.
5) Obie strony oświadczają chęć dążenia do pogłębiania wzajemnych więzi kulturowych, naukowych, społecznych i innych. Więzi te będą regulowane wg kolejnych umów na bazie tego traktatu sojuszniczego.

Art. 3 Przedstawicielstwa Ambasad
1) Interesy stron traktatu sojuszniczego na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią każdej ze stron reprezentują wymienni Ambasadorowie rezydujący w suwerennych Ambasadach.
2) Każdy Ambasador powoływany jest wg prawa państwa przedstawicielskiego i uznawany za persona grata (osobę pożądaną) w państwie przyjmującym.
3) NUPIA oświadcza słuszność potrzeby wymiany Ambasadorów z powodu licznych relacji między NUPIA i Bialenią oraz z powodu aktualnego aktywnego zamieszkiwania w Bialenii części społeczności NUPIA.

Art. 4 Państwa tej umowy nawiązują Sojusz Militarny wg zasad:
1) Wzajemne terytoria (lądowe, wodne, powietrzne, inne) uznają za w pełni suwerenne bez możliwości ich naruszenia bez zgody sojusznika.
2) Państwa dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.

Art. 5 Obywatele obydwu Państw tej umowy
1) Bez względu na pełnione funkcje mogą być sądzeni wg lokalnego prawa.
2) Mają równoprawny udział w rozprawach obydwu państw tej umowy.
3) Najwyższą wymierzoną karą jest wydalenie z państwa osądzającego w ten sposób.
4) Obywatele z państwa sojuszniczego naruszający zasady życia w państwie przyjmującym są uznawani za szkodliwych w relacjach międzypaństwowych i powinni być wydaleni przez państwo przyjmujące lub wycofani przez państwo wysyłające.

Art. 6 Zasady komunikacji przestrzennej
1) NUPIA otwiera do Bialenii, własne v-światowe połączenia komunikacyjne:
a) porty powietrzne (lotniska)
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=7
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwa TransNeoPort oraz Emirate Airlines
b) porty morskie
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=8
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwo TransNeoPort

2) Bialenia otwiera Do NUPIA
a) port powietrzny (lotnisko)
Wolnograd, NBWO - Port Lotniczy im. Zdobywców Czarnolasu
<!-- l viewtopic.php?f=27&t=270<!-- l
b) port morski
Nowy Ab'Dorst, Port Morski w Nowym Ab'Dorst im. Zdobywców Ab'Dorst
<!-- l viewtopic.php?f=29&t=271<!-- l

Art. 7 Zasady relacji współegzystowania
Państwa wprowadzają dla siebie wzajemnie.
1) swobodne podróżowanie lądowe jak i powietrzne (samoloty pasażerskie i przewozowe)
2) możliwość swobodnego zamieszkania uwarunkowanego zasadami lokalnego prawa
3) otwierają wzajemnie swoje gospodarki.

Art. 8
1) Zasady traktatu są bezterminowe z możliwością ich zmiany przez zawarcie nowego traktatu lub wypowiedzenie tego traktatu co powoduje zerwanie warunków tej umowy.
2) Każda ze stron może wypowiedzieć traktat który przestaje obowiązywać do siedmiu dni po wypowiedzeniu jeżeli strona niewypowiadająca nie zadecyduje o ustaniu traktatu wcześniej.
3) Strona wypowiadająca jest zobowiązana do poinformowania strony drugiej przez przybycie na forum tego państwa.
4) Traktat staje się nieobowiązujący po zaniechaniu aktywności w którymś z państw.
5) Traktat może zostać wdrożony po wypełnieniu przez obie strony własnych konstytucyjnych wymogów, a wchodzi w życie w tym samym ustalonym czasie po poinformowaniu o gotowości jego podpisania.

Traktat jest wolą społeczności państw, potwierdzonych podpisami:
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#15
Zatwierdzam. Wnoszę do Marszałka barona Kamińskiego o rozpoczęcie głosowania.
N.N
Odpowiedz
#16
Przychylam się - przechodzimy do głosowania.

Jestem za.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#17
Jestem za tym Projektem Traktatu Sojuszniczego.
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#18
Cytat:(PS. NUPIA PRZYJĘŁA TRAKTAT DYPLOMATYCZNY.)
U nas chyba też będzie można niedługo ogłosić przyjęcie. Może jakieś oficjalne podpisanie przez obu przywódców?

Posty 18-23 zostały przeniesione z wątku "Projekt Stałego Planu Społecznego".
~Maciej Kamiński, Prezes Policji Krajowej
N.N
Odpowiedz
#19
A to jest dobry pomysł pogadam z wodzem , a teraz możecie już uszykować Ambasadę NUPIA .

ps: kiedy glosowanie nad PSPS.?
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#20
Cytat:A to jest dobry pomysł pogadam z wodzem , a teraz możecie już uszykować Ambasadę NUPIA .
Osobny dział na forum będzie potrzebny?

Porozmawiałeś już z Wodzem? Ja ze swojej strony zapraszam do Wolnogradu. Smile SmileSmile
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości