Projekt ustawy o zmianie Regulaminu Parlamentu
#1
Cytat:Ustawa
o zmianie Regulaminu Parlamentu

Art. 1
Dodaje się artykuł 5 w brzmieniu:
"1. Marszałek Parlamentu może na wniosek co najmniej dwóch posłów powołać komisję parlamentarną.
2. W skład komisji parlamentarnej mogą wejść wszyscy chętni parlamentarzyści, którzy spełniają warunki ustanowione przez komisję w Regulaminie Komisji.
3. Prawo do wypowiedzi w dziale komisji mają tylko członkowie komisji, Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz osoba nadzwyczajnie dopuszczone do głosu przez komisję.
4. Komisja ulega samorozwiązaniu po wypełnieniu swojego przeznaczeniu lub na koniec kadencji Parlamentu."
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Nie powołamy oficjalnie Parlamentarnej Komisji Gospodarczej bez przyjęcia tej nowelizacji. Mam nadzieję, że u nas komisje sprawdzą się lepiej niż w tzw. realu, tj. nikt nie będzie przeciwdziałał ateizacji Bialenii. Big Grin Big GrinBig Grin
N.N
Odpowiedz
#2
Korzystając jeszcze przez chwilę z tymczasowych obowiązków Marszałka - ogłaszam rozpoczęcie debaty na poprawką.

Jednocześnie mam już swoją sugestię do tego tekstu i dodałbym jeden punkt:

Parlament może powołać w skład komisji osoby nie będące parlamentarzystami jeśli są one z racji swojej wiedzy pożądane w jej składzie.

Nie sądzę, by najlepszym wyjściem byłoby kopiowanie realu, gdzie często dostęp do komisji specjalistów jest mocno ograniczony. Furtka tego typu daje możliwość włączania osób pożądanych, a jednocześnie nie będących członkami parlamentu.

Jakoś nie wyobrażam sobie takiej komisji np. w sprawach obronności (a przecież kiedyś może powstać) bez udziału reprezentanta armii (a przecież nie zawsze musi być parlamentarzystą - ba... nawet zdrowsze jest jak nie jest, obecna sytuacja wynika po prostu z niewielkiej liczebności obywateli RB) czy komisji dotyczącej gospodarki np. bez Pana Kaniewskiego gdyby nie został on wybrany lub po prostu w ogóle nie kandydował do parlamentu, bez szefa Policji jeśli to miałoby dotyczyć policji itd. (bo można przykłady mnożyć, a jeśli RB będzie się powiększać to różne osoby mogą pełnić ważne zadania, ale w parlamencie nie być).

Pamiętajmy, że poprawka nie dotyczy jednej komisji (tej konkretnej - choć to ona jest jej motorem napędowym), a ma dotyczyć wszystkich ewentualnie powołanych komisji.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#3
Popieram tą sugestię i przyjmuję jako autopoprawkę w ten sposób, że zostaje ona ustępem trzecim artykułu pierwszego.
N.N
Odpowiedz
#4
Za projektem zmian w Regulaminie Parlamentu oraz ZA poprawką.
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#5
2x ZA
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#6
Hej, hej, Panowie, czekajcie.

Jak już zmieniamy regulamin, to przy okazji zgłaszam poprawkę, którą zapowiadałem wcześniej:
Cytat:Art. 2
Dodaje się artykuł 6 w brzmieniu:
"1. Posłowie mają obowiązek wziąć udział w głosowaniu.
2. Z niezapowiadanej nieobecności poseł ma obowiązek wytłumaczyć się w terminie 3 dni od następnego po głosowaniu zalogowania się na forum Republiki.
3. W razie braku wytłumaczenia się, może zostać on ukarany przez Sąd karą grzywny w wysokości do 100 środków wymiany grzywny."
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
To jak już faktycznie się bawimy regulaminem to i ja mam poprawkę.

Cytat:Art. 3
Dodaje się artykuł 7 w brzemieniu.
1. Prawo do zabierania głosu na terenie parlamentu posiadają
a)wybrani w demokratycznych wyborach na daną kadencje posłowie
b)prezydent Republiki
c) Premier i Ministrowie
d) osoby wywołane do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu
e) członkowie komisji parlamentarnych, lecz jedynie w sali komisji oraz w debatach nad ustawami bezpośrednio komisji dotyczącymi
2. Osoba wywołana do zabrania głosu przez Marszałka Sejmu ma obowiązek zrobić to w terminie maksymalnie 3 dni pod karą grzywny 100 środków wymiany
3. Osoba nieuprawniona do zabrania głosu w Parlamencie nie ma prawa tego uczynić.
4. Kara za złamanie pkt. 3 to grzywna w wysokości 100 środków wymiany która ulega podwojeniu za każdy razem kiedy dana osoba złamie ten punkt
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#8
Kiedy głosowanie?
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#9
Cytat:Kiedy głosowanie?

Jak marszałek zarządzi. Tongue TongueTongue
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#10
Żeby nie przedłużać, bo komisję trzeba powołać oraz korzystając chwilowej bytności na Forum i nie czekając na dokończenie głosowania w sprawie wyboru marszałka - zarządzam głosowanie.

Jestem ZA zgłoszoną zmianą ustawy oraz za wszystkimi poprawkami zgłoszonymi w toku dyskusji.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#11
4x ZA
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#12
4x ZA
N.N
Odpowiedz
#13
ZA
Nie daję gwarancji na ciągłą aktywność, ponad to, na ile mam siłę.

(-) Jan Kaniewski
Odpowiedz
#14
Jestem ZA ustawą, ZA pierwszą poprawką, ZA drugą poprawką, ale PRZECIW trzeciej poprawce.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#15
Cytat:ZA
Za wszystkim, czy tylko za ustawą?
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#16
Wszystkie poprawki popieram zwiększenie dyscypliny kosztem braku policji w parlamencie jest dla mnie do przyjęcia.
Jan Sapieha
Lew Wolnogradu
Odpowiedz
#17
No to nie ma co czekać, zamykam głosowanie. Ustawa została przyjęta w wersji ostatecznej - z poprawkami 1, 2 i 3.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości