System zależności gospodarczych
W sumie to może być racja. Zobaczymy jak to będzie działać, ale warto spróbować. Smile SmileSmile
N.N
Odpowiedz
Cytat:Zobaczymy jak to będzie działać, ale warto spróbować. Smile SmileSmile
Dokładnie - obecna sytuacja rozwojowi gospodarki nie służyła (w zasadzie gospodarka nie istniała), jak zadziała nowa nie wiemy (na razie teoretyzujemy, prognozujemy itd.)... ale spróbujmy, jak nie wypali to będziemy kombinować dalej (gorzej nie będzie - bo trudno aby było gorzej całkowitego braku gospodarki i ekonomii, jak to było dotychczas).

W każdym razie poczekam do jutra, zobaczymy czy się ktoś jeszcze wypowie i przyjmę rozwiązanie to które zyska najwięcej poparcia. Jutro przedstawiam ostateczny projekt (będę miał cały dzień czas bo mi ekipa drzwi w chałupie nowe montuje - to i tak muszę siedzieć na tyłku w domu) - i wtedy Prezydent ogłosi referendum. Postanowiliśmy w tej kadencji to załatwić to trzeba przyjąć rozwiązania, załatwić sprawy techniczne (odpowiednich działów), utworzyć brakujące firmy - a czas leci...
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Po uwzględnieniu uwag w ostatnich postach przedstawiam projekt regulacji prawnych dotyczących gospodarki do dokonania nad nim głosowania (referendum).

I. Podstawową zasadą gospodarki bialeńskiej jest to, że żaden artykuł nie może pojawić się bez jego wytworzenia przez elementy systemu gospodarczego.

1/ Zasadzie tej nie podlega ilość surowców kopalnych - nie podlega ona pomiarowaniu, do ich wydobycia wystarczy kopalnia o nieokreślanej wydajności.

2/ Paliwa płynne i gaz są sprowadzane przez firmą transportu morskiego z niesprecyzowanego miejsca i w ilościach, które nie podlegają wyliczaniu.

3/ Transport dotyczący jakiejkolwiek działalności poza podróżami prywatnymi (opłaty ujęte w pkt. IV) pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Wyspą Anatolią nie może odbywać się bez udziału właściwych firm transportowych.

4/ Cena Wszelkich usług i produkcji firm jest ustalana na zasadzie umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, niniejszy dokument normuje tylko procentowy udział kosztów w tym procesie.

II. Zasada ogólna podziału obrotu

1/ Dla wszystkich przedsiębiorstw poza firmą paliwową i energetyczną:

a/ Każde przedsiębiorstwo przeznacza 50% obrotu na koszty działania (na rzecz innych podmiotów)
b/ Każde przedsiębiorstwo płaci do Skarbu Państwa podatek w wysokości 10% obrotu.
c/ W przedsiębiorstwie pozostaje 40% obrotu - na rozwój, inwestycję i zysk właściciela.
d/ Zysk właściciela firmy prywatnej jest sprawą firmy i jej zarządzania, natomiast przedsiębiorstwa państwowe przeznaczają 10% obrotu na wynagrodzenie zarządzającego, zatrzymując 30% na rozwój i inwestycje.

2/ Dla firmy paliwowej i energetycznej:

1/ Firma paliwowa i energetyczna przeznacza 70% obrotu na koszty działania (na rzecz innych podmiotów)
2/ Firma paliwowa i energetyczna płaci do Skarbu Państwa podatek w wysokości 10% obrotu.
3/ W firmach pozostaje 20% obrotu - na rozwój, inwestycję i zysk właściciela.
4/ W przypadku gdy właścicielem firmy paliwowej i energetycznej jest państwo to zarządzający otrzymuje w formie wynagrodzenia 5% obrotu

III. Podział kosztów jest następujący dla poszczególnych rodzajów działalności:


1. Firmy energetyczne i paliwowe

a/ Firma Energetyczne

20% - do firmy paliwowej (paliwa płynne i gaz)
20% - do firmy wydobywczej (węgiel)
20% - do kolei za transport wewnętrzny
10% - do firmy transportu drogowego

b/ Firma Paliwowa

40% - do firmy dostarczającej paliwa i gaz (transport morski)
20% - do kolei za transport wewnętrzny
20% - do firmy transportu drogowego

2. Przedsiębiorstwa komunikacyjne:

a/ Linie Lotnicze

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty lotniskowe (do firmy zarządzającej portami lotniczymi)

b/ Kolej

25% - do firmy energetycznej (lokomotywy i zestawy elektryczne)
25% - do firmy paliwowej (lokomotywy i zestawy spalinowe)

c/ Linie żeglugowe

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty portowe (do firmy zarządzającej portami morskimi)

d/ Komunikacja drogowa

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty drogowe (do firmy zarządzającej drogami)


3. Kopalnie węgla

30% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej

4. Firmy budowlane

20% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej
10% - do firmy transportu drogowego

[b]5. Firma produkcji i obrotu żywnością


20% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej
10% - do firmy transportu drogowego

6. Inne firmy produkcyjne

a/ Zasada ogólna

40% - do firmy energetycznej
10% - do firmy transportu drogowego

b/ Ze względu na specyfikę działalności firmy BIW może indywidualnie ustalić inny podział procentowy kosztów.

7. Firma telekomunikacyjna

30% - do firmy energetycznej
20% - do agencji kosmicznej za eksploatację satelitów telekomunikacyjnych

8. Firmy zarządzające portami lotniczymi i morskimi

20% - do firmy energetycznej
10% - do agencji kosmicznej (systemy GPS)
10% - do biura kartograficznego za produkcję map.
10% - do firmy ochrony (za ochronę obiektów lotnisk i portów)

9. Biuro kartograficzne

10% - do firmy energetycznej
40% - do agencji kosmicznej (za zdjęcia satelitarne)

IV. Koszty obywatela na utrzymanie i podatki:

1/ Kwotowe

a/ 10 środków wymiany miesięcznie - podatek na rzecz skarbu państwa
b/ 10 środków wymiany miesięcznie na żywność (firma obrotu żywnością)
c/ 5 środków wymiany miesięcznie na energię (firma energetyczna)
d/ 5 środków wymiany miesięcznie na abonament RTV
e/ 5 środków wymiany miesięcznie na kolejowy transport wewnętrzny (kolej)
f/ 5 środków wymiany miesięcznie na lotniczy transport wewnętrzny (linie lotnicze)
g/ 10 środków wymiany miesięcznie dla linii lotniczych za każde obywatelstwo w innej mikronacji (komunikacja w tym państwem)

2/ Procentowe - podatek

- środki na koncie prywatnym do wysokości 1000 środków wymiany nie podlegają opodatkowaniu
- 10% podatku miesięcznie za każdą kwotę ponad 1000 środków wymiany na koncie.
- podatek ten będzie liczony na ostatni dzień każdego miesiąca.

V. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw nie ujętych spisem - procentowy udział kosztów ustala każdorażowo BIW.

VI. BIW opracuje szczegółowe zasady i terminy dokonywania przelewów wynikających z powyższych przepisów i będzie zajmowała się nadzorem nad tymi czynnościami.

VII. W przypadku służb państwowych (wojsko, policja, instytucje rządowe itd.) na tym etapie nie przewiduje się kosztów ich funkcjonowania.

1. Koszty funkcjonowania tych instytucji mogą zostać ustalone w przyszłości na podstawie nowelizacji powyższych przepisów.

2. Wynagrodzenia personelu wojskowego, policyjnego i rządowego są regulowane przepisami odrębnymi.

3. Wszelkie służby państwowe muszą dokonywać zakupów na zasadach identycznych jak wszelkie inne podmioty ujęte w powyższym akcie prawnym korzystając z funduszów w ramach przyznanych budżetów czyli w tych elementach żaden środek trwały (sprzęt, budynek itd.) nie może pojawić się bez uprzedniego wytworzenia i zakupu w odpowiednich firmach chyba, że jego wytworzeniem zajmują się komórki tych elementów państwowych (np. wojskowe służby budowlane) - wtedy jednak muszą być one określone i opisane.

VIII. Przepisy ujęte w niniejszym dokumencie wejdą w życie w terminie ustalonym odrębną decyzję przez Ministerstwo Gorspodarki po przystosowaniu elementów systemu gospodarczego oraz forum do nowych realiów działania gospodarki.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Tak przeszukałem nasze prawo i nie ma czegoś takiego jak referendum. Pomimo tego można zrobić referendum konsultacyjne, które w prawdzie nie będzie miało mocy sprawczej, lecz będzie miało ogromną moc polityczną i będzie respektowane przez Parlament RB.
N.N
Odpowiedz
Cytat:Pomimo tego można zrobić referendum konsultacyjne, które w prawdzie nie będzie miało mocy sprawczej, lecz będzie miało ogromną moc polityczną i będzie respektowane przez Parlament RB.
I tak proponuje zrobić... to będą przecież przepisy mające podstawowy wpływ na funkcjonowanie każdego z nas w Republice Bialeńskiej, nie powinny być wprowadzone wbrew woli obywateli (w każdym razie tych chcących się wypowiedzieć). Umówmy się, że jeżeli większość głosujących obywateli będzie za taką formą gospodarki to parlament ją przyjmie, a jeśli nie to kombinujemy dalej.

Cytat:Tak przeszukałem nasze prawo i nie ma czegoś takiego jak referendum.
I warto by przy okazji "naprawić" - czasem są sprawy na tyle ważne i znaczące, że warto aby mogły być wprowadzane przy pełnej akceptacji społeczeństwa bialeńskiego poprzez "demokrację bezpośrednią".
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Cytat:Tak przeszukałem nasze prawo i nie ma czegoś takiego jak referendum. Pomimo tego można zrobić referendum konsultacyjne, które w prawdzie nie będzie miało mocy sprawczej, lecz będzie miało ogromną moc polityczną i będzie respektowane przez Parlament RB.
No to róbmy je. Na Placu Zielonym. Mam się tym zająć?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Cytat:No to róbmy je. Na Placu Zielonym. Mam się tym zająć?
Możesz, jak najbardziej. Myślę, że dwie doby wystarczą (czyli to będzie tak gdzieś do niedzielnego południa).
N.N
Odpowiedz
Cytat:Mam się tym zająć?
Jak najbardziej - teraz czas jest dobry, bo ze względu na (od jutra) dni wolne od pracy, frekwencja powinna być odpowiednio wysoka.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Ustawa została przyjęta.

Do zafunkcjonowania jej w praktyce musimy rozwiązać jeszcze trzy kwestie:

I/ Kierownictwo BIW powinno opracować teraz kwestię płatności - czyli jakie płatności w jakich terminach.

1/ Moim zdaniem rozliczenia pomiędzy firmami powinny się odbywać na bieżąco - czyli np. firma dokonująca jakiejś czynności gospodarczej powinna np. w ciągu 3 dni dokonać wpłat zgodnie z podziałem procentowym kosztów.

2/ Obywatel powinien płacić wyznaczone opłaty raz w miesiącu - na początku lub na końcu (do ustalenia), też oczywiście z 3-dniowym terminem, który obowiązuje u nas w większości działań (czas na odwiedzenie v-świata, uwzględniający możliwe problemy w realu).

3/ Pozostaje kwestia podatków przedsiębiorstw - czy podobnie jak z przelewami do firm w ramach kosztów (czyli na bieżąco) czy również raz w miesiącu?

II.

Modyfikacja działu gospodarki - trzeba by go rozbudować i uporządkować.

Moim zdaniem minimum to podział na działy:

- Firmy energetyczne i paliwowe
- Firmy wydobywcze
- Firmy komunikacyjne
- Firmy zarządzające infrastrukturą
- Firmy produkcyjne
- Pozostałe
- Inna działalność

Jednak należałoby się zastanowić czy nie celowym byłoby prowadzenie firm nie tyle w tematach co odrębnych działach, co umożliwiałoby posiadanie kilku tematów w każdej firmie. Można wtedy oddzielić "księgowość" od rozbudowy firm, mieć odrębne działy dla większych zamówień itd.

Moim zdaniem ta opcja byłaby chyba najkorzystniejsza, ale nie wiem jak to technicznie wyjdzie (dział z podziałem na poddziały i jeszcze odrębne pod-poddziały :wink: :wink::wink: na firmy?

W każdym razie dla prawidłowego działania musi być to czytelne i uporządkowane.

III. Powinny powstać brakujące firmy...

Zarządzającą portami lotniczymi założyłem, widzę że się nikt nie garnie to mogę zrobić jeszcze zarząd portów morskich. Czy ktoś zajmie się zarządem dróg czy też muszę to brać na siebie... nie chciałbym bo zaraz się okaże że większość gospodarki będę musiał sam prowadzić, a to trochę bez sensu.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Najchętniej zobaczyłbym decyzję Premiera o obsadzie BIW - bo czekamy na nią i czekamy... Wiecznie być p.o. nie mogę.

Cytat:1/ Moim zdaniem rozliczenia pomiędzy firmami powinny się odbywać na bieżąco - czyli np. firma dokonująca jakiejś czynności gospodarczej powinna np. w ciągu 3 dni dokonać wpłat zgodnie z podziałem procentowym kosztów.
Ja wolałbym, aby rozliczenia przebiegały natychmiast, ale to nieżyciowe. 3 dni to chyba odpowiednia propozycja.

Cytat:2/ Obywatel powinien płacić wyznaczone opłaty raz w miesiącu - na początku lub na końcu (do ustalenia), też oczywiście z 3-dniowym terminem, który obowiązuje u nas w większości działań (czas na odwiedzenie v-świata, uwzględniający możliwe problemy w realu).
Proponuję pierwszy dzień miesiąca, jak ustalone jest dla poboru podatków i wypłaty wynagrodzeń.

Cytat:3/ Pozostaje kwestia podatków przedsiębiorstw - czy podobnie jak z przelewami do firm w ramach kosztów (czyli na bieżąco) czy również raz w miesiącu?
Na bieżąco - bo jak zapomną, to będzie problem (zwłaszcza jak prezesa BIW akurat nie będzie na forum).

Cytat:Jednak należałoby się zastanowić czy nie celowym byłoby prowadzenie firm nie tyle w tematach co odrębnych działach, co umożliwiałoby posiadanie kilku tematów w każdej firmie. Można wtedy oddzielić "księgowość" od rozbudowy firm, mieć odrębne działy dla większych zamówień itd.
W Brodrii jest to bardzo czytelne. Wg mnie to dobra propozycja.

Cytat:Zarządzającą portami lotniczymi założyłem, widzę że się nikt nie garnie to mogę zrobić jeszcze zarząd portów morskich. Czy ktoś zajmie się zarządem dróg czy też muszę to brać na siebie... nie chciałbym bo zaraz się okaże że większość gospodarki będę musiał sam prowadzić, a to trochę bez sensu.
Mógłbym się czymś zająć, ale jestem w tym momencie jedynym chętnym do kierowania BIW - a już przy moich obecnych zajęciach narastają kontrowersje. A teraz wyobraźmy sobie, że prezes BIW kieruje jakąś ważną firmą - chyba nietrudno mówić, ile problemów od samych przypuszczeń różnych osób mogłoby "zaistnieć" (cudzysłów celowy).
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Cytat:Ja wolałbym, aby rozliczenia przebiegały natychmiast, ale to nieżyciowe. 3 dni to chyba odpowiednia propozycja.
Dlatego te 3 dni - w końcu wszyscy mamy życie w realu, może być różnie, potrzebny jest jakiś margines na to, że ktoś nie ma czasu, możliwości wejść na Forum, w tym czasie dostanie przelew od innej firmy.

Cytat:Proponuję pierwszy dzień miesiąca, jak ustalone jest dla poboru podatków i wypłaty wynagrodzeń.
OK - a podatki ze stanu konta proponuję obliczać na ostatni dzień miesiąca.

Cytat:Na bieżąco - bo jak zapomną, to będzie problem (zwłaszcza jak prezesa BIW akurat nie będzie na forum).
OK - jestem za.

Cytat:W Brodrii jest to bardzo czytelne. Wg mnie to dobra propozycja.
I ten system proponowałbym i u nas czyli odrębny dział na firmę wraz uprawnieniami moda dla właściciela/zarządzającego.

Przy czym należy do przepisów o płatnościach dodać info, że każda firma ma mieć odrębny temat "Księgowość", gdzie należy umieszczać wszystkie transakcje finansowe, niezależnie od tego czy kwestie finansowe są poruszane w innych tematach firmy.

Cytat:Mógłbym się czymś zająć, ale jestem w tym momencie jedynym chętnym do kierowania BIW - a już przy moich obecnych zajęciach narastają kontrowersje. A teraz wyobraźmy sobie, że prezes BIW kieruje jakąś ważną firmą - chyba nietrudno mówić, ile problemów od samych przypuszczeń różnych osób mogłoby "zaistnieć" (cudzysłów celowy).
Nawet nie myślałem o jakiś kontrowersjach (w realu może, w wirtualu raczej chyba nie) - ale jako Prezes BIW będziesz miał co robić przy tych wszystkich operacjach - w końcu ktoś to musi kontrolować, ewentualnie pomóc (przynajmniej na początku) czy zdyscyplinować. Będziesz miał co robić.

Cytat:Najchętniej zobaczyłbym decyzję Premiera o obsadzie BIW - bo czekamy na nią i czekamy... Wiecznie być p.o. nie mogę.
I czas najwyższy, w końcu musisz przygotować przepisy o tych płatnościach...

Niniejszym zwracam się do Pana Prezydenta o powołanie Lehrabiego na stanowisku Prezesa BIW na stałe.

Nie ma co szukać, skoro w zasadzie jest tylko jeden chętny, a i jest osoba, która się dot tego nadaje. To wreszcie ma zacząć funkcjonować.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Cytat:Niniejszym zwracam się do Pana Prezydenta o powołanie Lehrabiego na stanowisku Prezesa BIW na stałe.
Ale to wniosek nie do prezydenta, tylko do premiera.
N.N
Odpowiedz
Cytat:[quote author="Krzysztof Razorblade"]Niniejszym zwracam się do Pana Prezydenta o powołanie Lehrabiego na stanowisku Prezesa BIW na stałe.
Ale to wniosek nie do prezydenta, tylko do premiera.[/quote]

A niech będzie do kogokolwiek... tylko trzeba to rozwiązać. Zresztą jestem zdania, że przy wprowadzeniu tego nowego systemu Prezes BIW powinien być niezależny od zmian rządów i pełnić swoją funkcję przez dłuższy czas niż kadencje Parlamentu. To powinna być teraz funkcja odpowiadająca Prezesowi NBP i mieć np. kwartalną kadencję.

Tutaj zwracam się do Prezydenta, byłoby dużą pomocą w kwestii gospodarczych, gdyby się Prezydent tym zajął osobiście, a my w tym czasie popracujemy nad tym systemem rozliczeń i sprawami technicznymi (bo choć nie zamierzam pełnić żadnej funkcji w gospodarce, poza prowadzeniem firm to oczywiście pomogę na starcie).
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Prezes BIW odpowiada przed rządem, więc niech rząd go powołuje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejne rządy wybierały tego samego prezesa. U nas większość stanowisk jest raczej stałych.
N.N
Odpowiedz
Projekt przepisów (ustawy) o płatnościach w obrocie gospodarczym.

1. Płatności pomiędzy firmami zawierającymi umowy następują w terminach ustalonych w poszczególnych umowach.

2. Płatności firm wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz skarbu państwa oraz innych firm w ramach narzuconych ustawowo kosztów muszą zostać dokonane w ciągu 3 dni od otrzymania płatności generującej obrót firmy.


a/ W przypadku niemożliwości dokonania płatności w wyznaczonym terminie należy o tym powiadomić Prezesa BIW, który w drodze indywidualnej decyzji wyznaczy inny termin.

b/ Płatności ustalonych w ustawie o zależnościach gospodarczych, a dotyczących kosztów działalności dokonuje przedsiębiorca będący właścicielem firmy lub zarządzający firmą państwową.

c/ Dokumentacja finansowa, obejmująca wszelkie ruchy finansowe firmy musi być ujęta w dziale firmy nazwanym "Księgowość", niezależnie od operacji na kontach i postach dotyczących zawieranych umów - podlega ona kontroli przez Prezesa BIW.

3. Płatności obywateli wynikające z obowiązków ustawy o zależnościach gospodarczych są dokonywane przez BIW.

a/ Płatności obywateli na rzecz firm trafiają na konta tych firm jako jeden przelew dokonywany przez BIW i podobnie jak w przypadku umów pomiędzy firmami dana firma ma 3 dni by uregulować płatności wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz innych firm w ramach kosztów.

b/ Płatności obywateli dokonuje się pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego - przy czym w przypadku niemożliwości dokonania tych operacji w tym dniu Prezes BIW ma 3 dni na wykonanie tych czynności.

c/ Podatek od środków na kontach obywateli jest obliczany na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego pobór podatku.

d/ Ze względu na uzależnienie opłat obywatelskich od ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach (kwestie transportowe), każdy obywatel jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszych przepisów deklarację do Prezesa BIW o ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach, a w przyszłości jest obowiązany do informowania Prezesa BIW o zmianach w tym zakresie, w terminie 7 dni od uzyskanie nowego obywatelstwa lub od jego utraty (rezygnacji).

e/ Naliczenia należności za transport, wynikające z posiadanych obywatelstw są dokonywane za pełne miesiące kalendarzowe czyli pierwsza płatność jest naliczana dopiero w miesiącu, w którym obywatel posiada inne obywatelstwo od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

f/ W uzasadnionych przypadkach Prezes BIW ma możliwość wydłużenia terminu płatności wynikających z w pkt. 3a i 3b do 7 dni.

4. Płace

a/ Wynagrodzenia państwowe są przelewane na konta obywateli do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego i dokonuje tego BIW - ich wysokość określają przepisy odrębne.

b/ Wynagrodzenia zarządzających firmami państwowymi są przelewane do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni i dokonuje tego zarządzający daną firmą - ich wysokość (procentowa) jest określona w ustawie o zależnościach gospodarczych.

c/ Wynagrodzenia dla właścicieli firm prywatnych są wewnętrzną sprawą firm prywatnych i ich wysokość zależy od kondycji firmy, planowanych działań i inwestycji, a termin ich płatności jest nienarzucony przepisami.

d/ Prezes BIW prowadzi spis przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz spis obywateli otrzymujących wynagrodzenia od skarbu państwa. W chwili zakładania nowego przedsiębiorstwa należy określić jego formę (prywatne czy państwowe), a dotychczasowi właściciele/zarządzający powinni złożyć takie oświadczenia niezwłocznie po przegłosowaniu przepisów zawartych w tym akcie prawnym.

5. Przepisy karne.

a/ W przypadku niezachowanie terminu płatności wynikających z ustawy o zależnościach gospodarczych na firmy może być nałożona kara finansowa adekwatna do kwot zaległości.

b/ Kara finansowa jest nakładana w trybie indywidualnym przez Prezesa BIW i w czasie jej rozpatrywania muszą być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności, które doprowadziły do opóźnień w płatnościach.

c/ Kara finansowa może być również nałożona na obywatela za złożenie fałszywego oświadczenia lub nie złożenie w terminie oświadczenia o obywatelstwie w innych mikronacjach.

d/ Prezes BIW w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od nałożenia kary finansowej (na firmę lub osobę prywatną) i ograniczyć się do upomnienia.

e/ Od nałożonej kary można odwołać się do sądu.

6. Ustawa wchodzi w życie na podstawie odrębnej decyzji, razem z ustawą o zależnościach gospodarczych.

a/ W przypadku gdyby przepisy powyższe i przypisy ustawy o zależnościach gospodarczych weszły w życie w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca to pierwszy okres rozliczeniowy ulega przedłużeniu do ostatniego dnia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po wejściu w życie ustaw gospodarczych.

b/ W przypadku gdyby do chwili wejścia w życie przepisów o zależnościach gospodarczych i niniejszej ustawy nie utworzono przedsiębiorstwa opisanego w ustawie o zależnościach gospodarczych jako firma na rzecz, której dokonuje się wpłat w ramach kosztów to środki dla tej firmy będą gromadzone na specjalnym koncie prowadzonym przez BIW i przekazane firmie w chwili jej powstania.


Wstępny projekt pod dyskusję w ramach Komisji Gospodarczej.

W przepisach karnych chodzi mi o to by Prezes BIW nakładał ewentualne kary finansowe w sposób adekwatny do "przewinienia" i zaległości płatniczych (kara ma zniechęcać do opieszałości, ale nie ma służyć "zarżnięciu firm") oraz uwzględniał wszelkie problemy realowe obywateli, a możliwość odstępowania od wymierzonej kary powinna być stosowania przede wszystkim w pierwszym okresie od wejścia w życie nowych przepisów (mamy prawo do błędów, do nauczenia się nowego systemu itd.) i z podobnych przyczyn powinna być preferowana później dla nowych obywateli RB i nowych przedsiębiorców.

Ze względów realowych (życie w realu jednak potrafi niespodzianki czynić) zapisałem możliwość indywidualnej negocjacji z Prezesem BIW innych terminów oraz dlatego jest uwaga o indywidualnym podejściu do kwestii złamania terminów płatności. Atmosfera ma być przyjazna działalności gospodarczej - ma zachęcać do aktywności, a nie do niej zniechęcać.

Kwestie płatności obywatelskich załatwia BIW, aby nie było bałaganu (czyli jak dotychczas podatki i płace państwowe) i wielu drobnych przelewów na konta firmowe. W tym układzie Prezes BIW ściąga płatności od obywateli, ale przekazuje je wyznaczonym w ustawie firmom jako jeden przelew za cały stan społeczeństwa RB.

Kwestie wynagrodzeń określiłem na "od 5 dnia każdego miesiąca", ale tutaj najważniejsze jest zadanie Prezesa BIW (obecnie jeszcze p.o. ale to bez znaczenia i tak jest tylko jeden odpowiedni kandydat na to stanowisko i w sumie jeden chętny) czy się "wyrobi" (będzie miał jednak dużo pracy), jeśli nie można określić na 7 czy 10.

Wynagrodzenia w firmach prywatnych są nieuregulowane - tutaj powinien decydować właściciel na jakie wynagrodzenia stać jego firmę i czy może w danym miesiącu sobie je wypłacić czasem ważniejsze są inwestycje niż wynagrodzenia właściciela.

Punkt 5b ma na celu uniknięcie dalszych opóźnień w rozpoczęciu funkcjonowania gospodarki RB - jeśli np. nie powstanie zarząd dróg to nie będziemy robić tego na siłę (może chętny się znajdzie), a środki finansowe może niejako dla tej firmy/przedsiębiorstwa (bo chyba raczej to państwowe powinno być) przetrzymać BIW.

Czekam teraz na uwagi i poprawki do powyższego projektu.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Chylę czoła.

Cytat:Prezes BIW ma 3 dni na wykonanie tych czynności.
Tu dopisałbym "w razie niemożności dokonania tego w terminie obowiązany jest wyznaczyć niezwiązanego ze sprawą zastępcę".

I to w zasadzie tyle poprawek z mojej strony. Nic więcej nie trzeba zmieniać.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Cytat:Tu dopisałbym "w razie niemożności dokonania tego w terminie obowiązany jest wyznaczyć niezwiązanego ze sprawą zastępcę".

OK - poprawkę naniosłem.

1. Płatności pomiędzy firmami zawierającymi umowy następują w terminach ustalonych w poszczególnych umowach.

2. Płatności firm wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz skarbu państwa oraz innych firm w ramach narzuconych ustawowo kosztów muszą zostać dokonane w ciągu 3 dni od otrzymania płatności generującej obrót firmy.


a/ W przypadku niemożliwości dokonania płatności w wyznaczonym terminie należy o tym powiadomić Prezesa BIW, który w drodze indywidualnej decyzji wyznaczy inny termin.

b/ Płatności ustalonych w ustawie o zależnościach gospodarczych, a dotyczących kosztów działalności dokonuje przedsiębiorca będący właścicielem firmy lub zarządzający firmą państwową.

c/ Dokumentacja finansowa, obejmująca wszelkie ruchy finansowe firmy musi być ujęta w dziale firmy nazwanym "Księgowość", niezależnie od operacji na kontach i postach dotyczących zawieranych umów - podlega ona kontroli przez Prezesa BIW.

3. Płatności obywateli wynikające z obowiązków ustawy o zależnościach gospodarczych są dokonywane przez BIW.

a/ Płatności obywateli na rzecz firm trafiają na konta tych firm jako jeden przelew dokonywany przez BIW i podobnie jak w przypadku umów pomiędzy firmami dana firma ma 3 dni by uregulować płatności wynikające z ustawy o zależnościach gospodarczych, na rzecz innych firm w ramach kosztów.

b/ Płatności obywateli dokonuje się pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego - przy czym w przypadku niemożliwości dokonania tych operacji w tym dniu Prezes BIW ma 3 dni na wykonanie tych czynności. W razie niemożności dokonania tego w terminie obowiązany jest wyznaczyć niezwiązanego ze sprawą zastępcę.

c/ Podatek od środków na kontach obywateli jest obliczany na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego pobór podatku.

d/ Ze względu na uzależnienie opłat obywatelskich od ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach (kwestie transportowe), każdy obywatel jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszych przepisów deklarację do Prezesa BIW o ilości posiadanych obywatelstw w innych mikronacjach, a w przyszłości jest obowiązany do informowania Prezesa BIW o zmianach w tym zakresie, w terminie 7 dni od uzyskanie nowego obywatelstwa lub od jego utraty (rezygnacji).

e/ Naliczenia należności za transport, wynikające z posiadanych obywatelstw są dokonywane za pełne miesiące kalendarzowe czyli pierwsza płatność jest naliczana dopiero w miesiącu, w którym obywatel posiada inne obywatelstwo od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

f/ W uzasadnionych przypadkach Prezes BIW ma możliwość wydłużenia terminu płatności wynikających z w pkt. 3a i 3b do 7 dni.

4. Płace

a/ Wynagrodzenia państwowe są przelewane na konta obywateli do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego i dokonuje tego BIW - ich wysokość określają przepisy odrębne.

b/ Wynagrodzenia zarządzających firmami państwowymi są przelewane do 5 dnia każdego nowego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni i dokonuje tego zarządzający daną firmą - ich wysokość (procentowa) jest określona w ustawie o zależnościach gospodarczych.

c/ Wynagrodzenia dla właścicieli firm prywatnych są wewnętrzną sprawą firm prywatnych i ich wysokość zależy od kondycji firmy, planowanych działań i inwestycji, a termin ich płatności jest nienarzucony przepisami.

d/ Prezes BIW prowadzi spis przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz spis obywateli otrzymujących wynagrodzenia od skarbu państwa. W chwili zakładania nowego przedsiębiorstwa należy określić jego formę (prywatne czy państwowe), a dotychczasowi właściciele/zarządzający powinni złożyć takie oświadczenia niezwłocznie po przegłosowaniu przepisów zawartych w tym akcie prawnym.

5. Przepisy karne.

a/ W przypadku niezachowanie terminu płatności wynikających z ustawy o zależnościach gospodarczych na firmy może być nałożona kara finansowa adekwatna do kwot zaległości.

b/ Kara finansowa jest nakładana w trybie indywidualnym przez Prezesa BIW i w czasie jej rozpatrywania muszą być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności, które doprowadziły do opóźnień w płatnościach.

c/ Kara finansowa może być również nałożona na obywatela za złożenie fałszywego oświadczenia lub nie złożenie w terminie oświadczenia o obywatelstwie w innych mikronacjach.

d/ Prezes BIW w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od nałożenia kary finansowej (na firmę lub osobę prywatną) i ograniczyć się do upomnienia.

e/ Od nałożonej kary można odwołać się do sądu.

6. Ustawa wchodzi w życie na podstawie odrębnej decyzji, razem z ustawą o zależnościach gospodarczych.

a/ W przypadku gdyby przepisy powyższe i przypisy ustawy o zależnościach gospodarczych weszły w życie w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca to pierwszy okres rozliczeniowy ulega przedłużeniu do ostatniego dnia pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po wejściu w życie ustaw gospodarczych.

b/ W przypadku gdyby do chwili wejścia w życie przepisów o zależnościach gospodarczych i niniejszej ustawy nie utworzono przedsiębiorstwa opisanego w ustawie o zależnościach gospodarczych jako firma na rzecz, której dokonuje się wpłat w ramach kosztów to środki dla tej firmy będą gromadzone na specjalnym koncie prowadzonym przez BIW i przekazane firmie w chwili jej powstania.


Cytat:I to w zasadzie tyle poprawek z mojej strony. Nic więcej nie trzeba zmieniać.

No to skoro nie masz więcej uwag, a zapewne będziesz pierwszym realizatorem tych przepisów (pewnie dalsze poprawki "wyjdą w praniu" czyli w praktyce) - to może korzystając z uprawnień Marszałka Parlamentu wrzuć to pod głosowanie, bo czas powili to zagadnienie kończyć i ruszyć gospodarkę w praktyce. Albo jak chcesz to możesz trochę zaczekać czy się jeszcze jakieś uwagi nie pojawią... zostawiam to twojej decyzji.

Jeszcze na potem pozostało porządnie rozplanować dział gospodarki na Forum...
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Poczekam do wieczora. Nie można nie dać innym szansy na wypowiedzenie się.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Cytat:Poczekam do wieczora. Nie można nie dać innym szansy na wypowiedzenie się.

OK - co prawda nie będzie mnie w godzinach popołudniowych i wczesno-wieczornych, ale zajrzę wieczorem czy czegoś nie zmienić jeszcze (może się trafią jakieś dobre pomysły). Pod głosowanie możemy wrzucić od jutra.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
1/ Nikt poprawek do projektu nie zgłosił to można chyba dać pod głosowanie.

2/ Zrobiłem testowo pierwszy post dla księgowości BLL "Air Bialenia" - wydaje mi się, że przy rozpoczęciu działalności warto taki standard przyjąć, dla ułatwienia pracy BIW (i samych zarządzających) czyli w pierwszym poście księgowości opisane są zasady funkcjonowania firmy, jej dotychczasowy majątek i stan konta (w tym przypadku jeszcze nie założone, ale gdy będzie to powinien znaleźć się do niego link) oraz ustawowe źródła wpływów i kosztów (aby nie skakać po forum w poszukiwaniu tych procentów).

<!-- l viewtopic.php?f=98&t=811<!-- l

Jak napisałem to testowe (zawsze mogę zmienić układ i dane) - na tym przykładzie możemy przedyskutować kwestie księgowe, powinny być w miarę jednolite, aby bałaganu nie było.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości