Projekt ustawy o zależnościach gospodarczych.
#1
Minął chyba czas referendum opiniodawczego (na 10 głosów - 7 za i 3 przeciw czyli jest społeczna wola do dokonania zmian), a więc przedstawiam w Parlamencie projekt ustawy o zależnościach gospodarczych.

Cytat:I. Podstawową zasadą gospodarki bialeńskiej jest to, że żaden artykuł nie może pojawić się bez jego wytworzenia przez elementy systemu gospodarczego.

1/ Zasadzie tej nie podlega ilość surowców kopalnych - nie podlega ona pomiarowaniu, do ich wydobycia wystarczy kopalnia o nieokreślanej wydajności.

2/ Paliwa płynne i gaz są sprowadzane przez firmą transportu morskiego z niesprecyzowanego miejsca i w ilościach, które nie podlegają wyliczaniu.

3/ Transport dotyczący jakiejkolwiek działalności poza podróżami prywatnymi (opłaty ujęte w pkt. IV) pomiędzy Wyspą Bialeńską, a Wyspą Anatolią nie może odbywać się bez udziału właściwych firm transportowych.

4/ Cena Wszelkich usług i produkcji firm jest ustalana na zasadzie umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, niniejszy dokument normuje tylko procentowy udział kosztów w tym procesie.

II. Zasada ogólna podziału obrotu

1/ Dla wszystkich przedsiębiorstw poza firmą paliwową i energetyczną:

a/ Każde przedsiębiorstwo przeznacza 50% obrotu na koszty działania (na rzecz innych podmiotów)
b/ Każde przedsiębiorstwo płaci do Skarbu Państwa podatek w wysokości 10% obrotu.
c/ W przedsiębiorstwie pozostaje 40% obrotu - na rozwój, inwestycję i zysk właściciela.
d/ Zysk właściciela firmy prywatnej jest sprawą firmy i jej zarządzania, natomiast przedsiębiorstwa państwowe przeznaczają 10% obrotu na wynagrodzenie zarządzającego, zatrzymując 30% na rozwój i inwestycje.

2/ Dla firmy paliwowej i energetycznej:

1/ Firma paliwowa i energetyczna przeznacza 70% obrotu na koszty działania (na rzecz innych podmiotów)
2/ Firma paliwowa i energetyczna płaci do Skarbu Państwa podatek w wysokości 10% obrotu.
3/ W firmach pozostaje 20% obrotu - na rozwój, inwestycję i zysk właściciela.
4/ W przypadku gdy właścicielem firmy paliwowej i energetycznej jest państwo to zarządzający otrzymuje w formie wynagrodzenia 5% obrotu

III. Podział kosztów jest następujący dla poszczególnych rodzajów działalności:


1. Firmy energetyczne i paliwowe

a/ Firma Energetyczne

20% - do firmy paliwowej (paliwa płynne i gaz)
20% - do firmy wydobywczej (węgiel)
20% - do kolei za transport wewnętrzny
10% - do firmy transportu drogowego

b/ Firma Paliwowa

40% - do firmy dostarczającej paliwa i gaz (transport morski)
20% - do kolei za transport wewnętrzny
20% - do firmy transportu drogowego

2. Przedsiębiorstwa komunikacyjne:

a/ Linie Lotnicze

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty lotniskowe (do firmy zarządzającej portami lotniczymi)

b/ Kolej

25% - do firmy energetycznej (lokomotywy i zestawy elektryczne)
25% - do firmy paliwowej (lokomotywy i zestawy spalinowe)

c/ Linie żeglugowe

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty portowe (do firmy zarządzającej portami morskimi)

d/ Komunikacja drogowa

30% - do firmy paliwowej
20% - opłaty drogowe (do firmy zarządzającej drogami)


3. Kopalnie węgla

30% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej

4. Firmy budowlane

20% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej
10% - do firmy transportu drogowego

5. Firma produkcji i obrotu żywnością

20% - do firmy energetycznej
20% - do firmy paliwowej
10% - do firmy transportu drogowego

6. Inne firmy produkcyjne

a/ Zasada ogólna

40% - do firmy energetycznej
10% - do firmy transportu drogowego

b/ Ze względu na specyfikę działalności firmy BIW może indywidualnie ustalić inny podział procentowy kosztów.

7. Firma telekomunikacyjna

30% - do firmy energetycznej
20% - do agencji kosmicznej za eksploatację satelitów telekomunikacyjnych

8. Firmy zarządzające portami lotniczymi i morskimi

20% - do firmy energetycznej
10% - do agencji kosmicznej (systemy GPS)
10% - do biura kartograficznego za produkcję map.
10% - do firmy ochrony (za ochronę obiektów lotnisk i portów)

9. Biuro kartograficzne

10% - do firmy energetycznej
40% - do agencji kosmicznej (za zdjęcia satelitarne)

IV. Koszty obywatela na utrzymanie i podatki:

1/ Kwotowe

a/ 10 środków wymiany miesięcznie - podatek na rzecz skarbu państwa
b/ 10 środków wymiany miesięcznie na żywność (firma obrotu żywnością)
c/ 5 środków wymiany miesięcznie na energię (firma energetyczna)
d/ 5 środków wymiany miesięcznie na abonament RTV
e/ 5 środków wymiany miesięcznie na kolejowy transport wewnętrzny (kolej)
f/ 5 środków wymiany miesięcznie na lotniczy transport wewnętrzny (linie lotnicze)
g/ 10 środków wymiany miesięcznie dla linii lotniczych za każde obywatelstwo w innej mikronacji (komunikacja w tym państwem)

2/ Procentowe - podatek

- środki na koncie prywatnym do wysokości 1000 środków wymiany nie podlegają opodatkowaniu
- 10% podatku miesięcznie za każdą kwotę ponad 1000 środków wymiany na koncie.
- podatek ten będzie liczony na ostatni dzień każdego miesiąca.

V. W przypadku tworzenia przedsiębiorstw nie ujętych spisem - procentowy udział kosztów ustala każdorażowo BIW.

VI. BIW opracuje szczegółowe zasady i terminy dokonywania przelewów wynikających z powyższych przepisów i będzie zajmowała się nadzorem nad tymi czynnościami.

VII. W przypadku służb państwowych (wojsko, policja, instytucje rządowe itd.) na tym etapie nie przewiduje się kosztów ich funkcjonowania.

1. Koszty funkcjonowania tych instytucji mogą zostać ustalone w przyszłości na podstawie nowelizacji powyższych przepisów.

2. Wynagrodzenia personelu wojskowego, policyjnego i rządowego są regulowane przepisami odrębnymi.

3. Wszelkie służby państwowe muszą dokonywać zakupów na zasadach identycznych jak wszelkie inne podmioty ujęte w powyższym akcie prawnym korzystając z funduszów w ramach przyznanych budżetów czyli w tych elementach żaden środek trwały (sprzęt, budynek itd.) nie może pojawić się bez uprzedniego wytworzenia i zakupu w odpowiednich firmach chyba, że jego wytworzeniem zajmują się komórki tych elementów państwowych (np. wojskowe służby budowlane) - wtedy jednak muszą być one określone i opisane.

VIII. Przepisy ujęte w niniejszym dokumencie wejdą w życie w terminie ustalonym odrębną decyzję przez Ministerstwo Gorspodarki po przystosowaniu elementów systemu gospodarczego oraz forum do nowych realiów działania gospodarki.
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#2
Zaczynamy debatę, myślę, że nie potrwa długo, i będzie można przejść do głosowania możliwie jak najszybciej.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Oczywiście popieram, skoro taka była wola ludu. Smile SmileSmile
N.N
Odpowiedz
#4
Projekt był starannie opracowywany i omawiany przez wszystkich obywateli. Myślę że powinniśmy zacząć głosowanie.
Jan Sapieha
Lew Wolnogradu
Odpowiedz
#5
Minęła doba i wszyscy się zgadzamy, że należy to zrobić, tak więc przechodzimy do głosowania.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
ZA.
Jan Sapieha
Lew Wolnogradu
Odpowiedz
#7
ZA!
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
#8
ZA!
[i]Maria von Primisz
[Obrazek: DGS1nKB.png]
II Prezydent Republiki Bialenii
Premier IV i V Kadencji    Poseł IV, V i VI, VII, IX Kadencji
Trener Galacticos Wolnograd, najbardziej utytułowanego klubu sportowego w Republice
Odpowiedz
#9
No cóż, Tomasz jednak nie zdążył naprawić sprzętu na czas. Szkoda.

Po bardzo, bardzo długim namyśle, związanym głównie z kontrowersjami, jakie wzbudzała ta ustawa, a już zwłaszcza w moim środowisku, decyduję WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu. Rozum podpowiada mi, że to najrozsądniejsza opcja dla osoby o moim położeniu. Jeśli mogę uprzejmie o to prosić - nie komentujcie publicznie tej decyzji. Zostawcie sobie spekulacje na ten temat na rozmowy prywatne - dobrze?

Zamykam głosowanie. Ustawa została przyjęta.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości